İngilizce Zamirler Listesi ve İngilizce Zamirler Tablosu

İngilizce Zamirler

İngilizce zamirler, genelde bir ismin yerine kullanılan kelimelerdir. Bir cümlenin içinde isimlerin veya isim tamlamalarının yerini tutabilir. Türkçe’de olduğu gibi, İngilizcede zamirler bir ismin yerine kullanılan kelimelerdir. Ama sadece bu kadar değil;

 • İngilizce zamirler, isimlerin yerini tutar.
 • Kişi, şey ve fikirler üzerine odaklanır.
 • İletişimde tekrar etmeyi önler ve metni akıcı hale getirir.

İngilizce zamirler tekrarlayıcı ifadeleri önlemek, cümleleri daha akıcı hale getirmek ve dilin kullanımını kolaylaştırmak için kullanılır. Zamirler, yani pronouns’un sözlük anlamı:” İsmin kendisini kullanmak yerine bir kişiye, yere, şeye veya fikre atıfta bulunabilen bir kelime”. İngilizce zamirler aynı zamanda cümleleri kısaltmak ve basitleştirmek içinde kullanıldığı gibi complex İngilizce cümlelerde de sıkça kullanılan bir yapıdır.

İngilizce zamirler konusu ne kadar geniş ve derin olsada, İngilizcenin temel taşlarından birisi ve İngilizce seviyelerinde A1 konusudur.

A1 Seviye – Elementary

Son güncellenme tarihi: 18/07/2024

İngilizce Zamirler Listesi ve İngilizce Zamirler Tablosu

İngilizcede Zamirlerin Kullanılma Sebebi

 1. Tekrarlamayı Önlemek: İngilizcede zamirler, cümle içinde isimleri veya isim gruplarını temsil ederek tekrarlamayı önler. Bu, anlatımı daha akıcı ve sade hale getirir. Örneğin, “John loves to play football. He is very talented.” (John futbol oynamayı çok sever. O çok yeteneklidir.) cümlesinde “he” zamiri, “John” isminin yerine geçerek tekrarı önler ve cümle daha akıcı bir şekilde ifade edilir.
 2. Anlamı Belirtmek: Zamirler, bir nesneyi, kişiyi veya konuşulan kişileri belirtmek için kullanılır. Örneğin, “I saw her at the park.” (Onu parkta gördüm.) cümlesinde “her” zamiri, belirli bir kişiyi temsil eder ve cümlenin anlamını netleştirir.
 3. Kişiler Arasındaki İlişkiyi Göstermek: Zamirler, kişiler arasındaki ilişkiyi göstermek için kullanılır. Örneğin, “She is my best friend. We have known each other for years.” (O benim en iyi arkadaşım. Yıllardır birbirimizi tanıyoruz.) cümlesinde “we” ve “each other” zamirleri, karşılıklı bir ilişkiyi ifade eder ve konuşan kişiyle arkadaşı arasındaki bağı gösterir.
 4. Önceden Bahsedilen Bir Şeye Atıfta Bulunmak: Zamirler, önceden bahsedilen bir nesne veya kişiye atıfta bulunmak için kullanılır. Örneğin, “I bought a new car. It is blue and very fast.” (Yeni bir araba aldım. O mavi ve çok hızlı.) cümlesinde “it” zamiri, önceden bahsedilen arabanın yerine geçer ve belirli bir nesneye atıfta bulunur.

!!!Önemli!!! Cümlede özel isim varsa zamir , zamir varsa özel isim kullanılmaz.

İngilizce Zamirler Tablosu

Özne Zamirleri
(Object Pronouns)
Nesne Zamirleri
(Subject pronouns)
İlgi Zamirleri
(Possessive Pronouns)
Yansıma Zamirleri
(Reflexive Pronouns)
I Ben Me Beni – Bana Mine Benimki Myself Kendim
You Sen You Seni – Sana Yours Seninki Yourself Kendin
He O (erkek) Him Onu – Ona His Onunki Himself Kendisi
She O (dişi) Her Hers Herself
It O (cansız) It Its Itself
We Biz Us Bizi – Bize Ours Bizimki Ourselves Kendimiz
You Siz You Sizi – Size Yours Sizinki Yourselves Kendiniz
They Onlar Them Onları – Onlara Theirs Onlarınki Themselves Kendileri

İngilizce zamirler tablosunu iki farklı versiyonunu (resim ve PDF) aşağıda bulabilirsiniz;

ingilizce zamirler tablosu

İngilizce Zamirler Listesi

İngilizcede zamirler, yani pronouns, toplam 11 farklı başlık altında listelenir. Genelde İngilizce A1 seviyesinde başlangıç olarak kişisel zamirleri öğrensekte, akıcı İngilizce konuşabilmek için İngilizce seviyeniz ilerledikçe diğer zamirleride öğrenmeniz çok önemlidir. İşte İngilizce zamirler ve Türkçeleri:

Pronouns List (İngilizce) Zamirler Listesi
(Türkçe)
İngilizcede Kullanılan
Zamirler Listesi
Subject Pronouns Özne Zamirleri I, you, he, she, it, we, you, they
Object Pronouns Nesne Zamirleri me, you, him, her, it, us, you, them
Possessive Pronouns İyelik Zamirleri mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs
Demonstrative Pronouns İşaret Zamirleri this, these, that, those
Interrogative Pronouns Sorularda Zamirler who, whom, which, what, whose
Relative Pronouns Göreli Zamirler who, whom, that, which, whoever, whichever, whomever
Indefinite Pronouns Belirsiz – Belgisiz Zamirler all, another, any, anybody, anyone, anything, each, everybody, everyone, everything, few, many, nobody, none, one, several, some, somebody, someone
Reflexive Pronouns Dönüşlü Zamirler myself, yourself, himself, herself, ourselves, yourselves, themselves
Reciprocal Pronouns İşteş – Karşılıklı Zamirler myself, yourself, himself, herself, ourselves, yourselves, themselves
‘it’ and ‘there’ as dummy subjects “it” ve “there” Zamir Olarak Kullanımı it, there
‘one’ and ‘ones’ “one” ve “ones” Zamir Olarak Kullanımı one, ones

İngilizce Zamirler Konu Anlatımı

İngilizcede zamirler ilk başlangıçta öğrenilmesi gereken kelimelerdir. Zamirler, Türkçe’de olduğu gibi İngilizce zamirler,

 • bir kişiye,
 • bir yere,
 • bir şeye veya
 • bir fikre atıfta bulunabilen bir kelimedir.

Subject Pronouns – Özne Zamirleri Konu Anlatımı

İngilizcede “subject pronouns” ifadesi, cümlenin öznesini temsil eden zamirleri ifade eder. Subject pronouns yani özne zamirleri, cümledeki kişiyi veya şeyi belirtmek için kullanılır.

Örneğin, “I” (ben), “you” (sen/siz), “he” (o – eril), “she” (o – dişil), “it” (o – cansız), “we” (biz), “you” (siz), ve “they” (onlar) gibi.

Subject Pronouns, yani özne zamirleri, olumlu ve olumsuz cümlelerde yardımcı fiil ve fiilden önce kullanılır.

ingilizce ozne zamirleri subject pronouns
Subject Pronouns Özne Zamirleri Örnek Cümle Türkçesi
I Ben I am happy. Ben mutluyum.
You Sen You are my friend. Sen benim arkadaşımsın.
He O (erkek) He is a doctor. O bir doktor.
She O (kadın) She is reading a book. O bir kitap okuyor.
It O (cansız) It is raining. Yağmur yağıyor.
We Biz We are going to the park. Biz parka gidiyoruz.
You Siz You are invited to the party. Siz partiye davetlisiniz.
They Onlar They are studying for the IELTS exam. Onlar IELTS sınavı için çalışıyorlar.

İngilizcede kullanılan özne zamirleri konu anlatımı devamına İngilizce Özne Zamirleri (Subject Pronouns) konu anlatımı linkinden ulaşabilirsiniz.

Object Pronouns – Nesne Zamirleri Konu Anlatımı

İngilizcede nesne zamirleri, özneye gelen bir eylemin doğrudan veya dolaylı nesnesini ifade etmek için kullanılan kelimelerdir. Object pronouns yani nesne zamirleri, dilin akıcılığını ve etkinliğini artırırken tekrarlamayı da önler. Nesne zamirleri, özneyi tekrar etmek yerine ona referans yaparlar. Türkçe’de “beni,” “sizi,” “onu,” “onları” gibi zamirler İngilizce’de “me,” “you,” “him,” “her,” “it,” “us,” ve “them” olarak kullanılır.

Object Pronouns Nesne Zamirleri Örnek Cümle Türkçesi
Me Beni, bana I am hungry. Can you prepare me a sandwich? Ben açım. Bana bir sandviç hazırlarmısın?
You Seni, sana You are my best friend. I love you. Sen benim arkadaşımsın. Seni seviyorum.
Him Onu, ona (erkek) He is my classmate. I know him. O benim sınıf arkadaşım. Onu tanıyorum.
Her Onu, ona (kadın) She is my classmate. I know her. O benim sınıf arkadaşım. Onu tanıyorum.
It Onu, ona (cansız) It is an apple. You can share it. Bu bir elma. Onu paylaşabilirsiniz.
Us Bizi, bize We are doing our homeworks. Can you help us? Ödevlerimizi yapıyoruz. Bize yardım edebilir misiniz?
You Sizi, size You are my best friends. I love you. Siz benim en iyi arkadaşlarımsınız. Sizi seviyorum.
Them Onları, onlara They are in the park. I can see them. Onlar parktalar. Onları görebiliyorum.

İngilizcede kullanılan nesne zamirleri konu anlatımı devamına İngilizce Nesne Zamirleri (Object Pronouns) konu anlatımı linkinden ulaşabilirsiniz.

Possessive Pronouns – İyelik Zamirleri Konu Anlatımı

İngilizcede iyelik zamirleri, sahiplik durumunu belirtir ve cümle akıcılığını artırır. Ayrıca, iletişimde daha etkili ve anlaşılır bir dil kullanımını sağlarlar. İngilizce sahiplik zamirleri, farklı sahiplik ilişkilerini ifade etmek için çeşitli şekillerde kullanılır. Bunlar arasında “my,” “your,” “his,” “her,” “its,” “our,” ve “their” gibi zamirler bulunur. Örneğin, “This is my house, and that is your house” ifadesindeki sahiplik zamirleri, farklı kişilere ait olan evleri ayırt etmemize yardımcı olur.

Possessive Pronouns İyelik Zamirleri Örnek Cümle Türkçesi
My Benim Last night was my birthday. Dün gece benim doğum günümdü.
Your Senin Your new phone looks very stylish. Senin yeni telefonun çok şık görünüyor.
His Onun (erkek) His favorite food is pizza. Onun en sevdiği yemek pizza.
Her Onun (kadın) Her hair looks very nice. Onun saçları çok güzel görünüyor.
Its Onun (cansız) Its cover is very colorful. Bu kitabın kapağı çok renkli.
Our Bizim Our vacation plans are very exciting. Bizim tatil planlarımız çok heyecan verici.
Your Sizin Your clothes are really nice. Sizin elbiseleriniz gerçekten güzel.
Their Onların Their children enjoy playing soccer. Onların çocukları futbol oynamayı seviyor.

İngilizcede kullanılan iyelik zamirleri konu anlatımı devamına İngilizce iyelik Zamirleri (Possessive Pronouns) konu anlatımı linkinden ulaşabilirsiniz.

Demonstrative Pronouns – İşaret Zamirleri Konu Anlatımı

İngilizce işaret zamirleri, yani demonstrative pronouns 4 adettir.

 • this
 • these
 • that
 • those

İşaret zamirleri bir şeyi “gösterir”; bunları kullanmak bir şeye veya birine işaret etmenin sözlü eşdeğeridir. Bahsettiğiniz şeye veya kişiye dikkat çekerler. İşaret zamirleri, sayıyı (tekil veya çoğul) ve atıfta bulunulan şeyin göreceli mesafesini belirtir.

Demonstrative Pronouns İşaret Zamirleri Tekil - Çoğul Mesafe Örnek Cümle Türkçesi
This Bu Tekil Yakın This is my pen. Bu benim kalemim.
These Bunlar Çoğul Yakın These are my pens. Bunlar benim kalemlerim.
That Şu Tekil Uzak That is my pen. Şu benim kalemim.
Those Şunlar Çoğul Uzak Those are my pens. Şunlar benim kalemlerim.

Interrogative Pronouns – Soru Zamirleri Konu Anlatımı

İngilizce soru  zamirleri, yani interrogative pronouns 5 adettir.

 • what,
 • which,
 • who,
 • whom, ve
 • whose.

Soru zamirleri soru cümlelerinde soru sormak için kullanılan zamirlerdir. Başlıca İngilizce soru zamirleri what (ne), which (hangisi), who (kim) ve whom (kime) ve whose (kimin) zamirleridir. Soru zamiri normalde sorunun başında görünür, ancak ifadeye bağlı olarak ortada veya sonunda da görünebilir. Bir soru birden fazla soru zamirini de içerebilir. Diğer zamirler gibi soru zamirlerinin de bir öncülü olduğu söylenir. Bu onların temsil ettiği isim veya isim cümlesidir. Soru zamirinin öncülü sorunun cevabıdır.

Interrogative Pronouns Soru Zamirleri Soru tipi İngilizce Soru Sorunun Türkçesi İngilizce Cevap Cevabın Türkçesi
What Ne, hangisi çok sayıda veya belirtilmemiş sayıda seçenek arasından bir hayvan veya şey What is the country with the highest population? Nüfusu en fazla olan ülke hangisidir? China is the country with the highest population. Nüfusu en fazla olan ülke Çin'dir.
Which Hangisi sınırlı sayıda seçenek arasından bir hayvan veya şey Which is your favorite animal? En sevdiğin hayvan hangisi? Lion is my favorite animal. En sevdiğim hayvan aslandır.
Who Kim cümlenin öznesi olan kişi (bir eylemi gerçekleştiren kişi) Who is responsible with this? Bunun sorumlusu kim? Ahmet is responsible for this. Bunun sorumlusu Ahmet'tir.
Whom Kime, kiminle cümlenin öznesi olan kişi (buna göre hareket edilen kişi) To whom you were speaking? Kiminle konuşuyordun? I was speaking with Ayşe. Ayşe'yle konuşuyordum.
Whose Kimin bir şeyin sahibi Whose is this schoolbag? Bu okul çantası kimin? It is Ali's schoolbag. Ali'nin okul çantası.

Relative Pronouns – Göreli Zamirler Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler

Göreceli zamirler ilgi cümleciklerini tanıtmaktadır. En yaygın akraba zamirleri kim, kim, kimin, hangisidir. Kullandığımız ilgi zamiri, neyi kastettiğimize ve ilgi cümleciğinin türüne bağlıdır.

Relative pronouns (göreceli zamirler) bir relative clause cümlesini tanımlamak için kullanılır. Relative clauses, önceki isim veya cEn çok kullanılan relative pronouns - göreceli zamirler şunlardır;

 • who
 • which
 • whose
 • that

Relative clause cümlesi, önceki cümledeki isim veya isim tamlaması hakkında daha fazla bigi sunar. Bu bilgi, neye atıfta bulunduğunu belirtmeye yardımcı olur veya sadece ekstra ayrıntılar sağlar.

Relative caluse, bir isim veya isim tamlamasından sonra gelir (öncül olarak adlandırılır) ve söz konusu şey veya kişi hakkında bazı ek bilgiler verir. relative pronoun ise öncülü temsil eder. İngilizcede başlıca kullanılan relative pronouns yani - göreli zamirler which (hangisi, ne), that (o), who (kim) ve whom (kime, kiminle)'dur.

Relative Pronouns Türkçesi kullanım Şekli Relative Pronouns Örnek Cümle Göreli Zamirler Örnek Cümle
Which ne, hangisi bir şeye atıfta bulunurken ve My car, which I bought recently, is in need of a good mechanic. Yakın zamanda satın aldığım arabamın iyi bir tamirciye ihtiyacı var.
kısıtlı olmayan cümlelerde kullanılır
That o bir şeye atıfta bulunurken ve The last car that I owned wasn't very fast. Sahip olduğum son araba çok hızlı değildi.
kısıtlı cümlelerde kullanılır
Who kim insanlar için kullanır ve The man who is walking down the street is called Ahmet. Sokakta yürüyen adamın adı Ahmet.
nesne zamiri olarak kullanılır
Whom kime, kiminle insanlar için kullanılır ve I don't know the name of that girl, whom I've never seen. Hiç görmediğim o kızın adını bilmiyorum.
özne zamiri olarak kullanılır

İngilizce Zamirler Hangi Seviye Konusu?

İngilizce zamirler – pronouns, İngilizcede A1 seviyesindedir. A1 seviyesi ile ilgili tüm konulara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

A1 Seviye – Elementary

İngilizce A1 seviyesine ait tüm konulara ve açıklamalara tek bir linkten ulaşın.

İngilizce Zamirleri Öğrenmek için İpuçları

İngilizce zamirleri öğrenmek için bazı ipuçları şunlar olabilir:

 • Kullanım Sıklığına Dikkat Et: İngilizce metinleri okurken ve dinlerken zamirlerin sıkça nasıl kullanıldığını gözlemle. Bu, hangi zamirlerin ne zaman ve nasıl kullanıldığını anlamanıza yardımcı olacaktır.
 • Zamir Kartları Oluşturun: Zamirlerin Türkçe karşılıklarını ve örnek cümlelerini içeren kartlar oluşturun. Bu kartları düzenli olarak gözden geçirerek zamirleri daha kolay öğreneceksiniz.
 • Pratik Yapın: İngilizce konuşma veya İngilizce yazma pratiği yaparken zamirleri kullanmaya özen gösterin. Bu, zamirlerin doğru kullanımını anlamanıza ve hatırlamanıza yardımcı olur.
 • Şarkılar ve Videoları Kullanın: İngilizce şarkılar ve videolar, zamirleri doğal bir bağlamda gösterir ve öğrenmenizi kolaylaştırır.
 • Zamirleri Karşılaştırın: İngilizce'de benzer anlamlı zamirleri karşılaştırarak farklarını ve doğru kullanımlarını anlamaya çalışın.
 • Gramer Kitaplarından Yararlanın: İngilizce gramer kitapları, zamirlerin kullanımını detaylı olarak açıklar ve örneklerle destekler.
 • Online Egzersizler Yapın: İnternette bulunan ingilizce kurslarını ve uygulamaları kullanarak zamirlerle ilgili çeşitli alıştırmalar yapın. Bu, öğrenme sürecinizi destekleyecektir.
 • Konuşma ve Dinleme Pratiği: İngilizce konuşma kurslarına katılın veya İngilizce konuşulan ortamlarda bulunarak zamirleri doğal bir şekilde duyup kullanmaya çalışın.

Zamirlerin doğru kullanımını öğrenmek zaman alır, ancak sürekli tekrar ve pratikle ilerleme kaydedebilirsiniz. Sürekli pratik ve tekrar için ingilizce kurslarına katılabilir ve gelişiminizi hızlandırabilirsiniz.

bu sayfada en çok arananlar

ingilizce zamirler tablosu PDF | ingilizce'de zamirler tablosu pdf | ingilizce zamirler pdf | 4. sınıf ingilizce zamirler | 5. sınıf ingilizce zamirler | 6. sınıf zamirler | ingilizce zamir cümleleri | ingilizce örnek zamir cümleleri | ingilizce zamirler ile 10 örnek cümle | ingilizce zamirler 5 örnek cümle

Sıkça Sorulan Sorular

Zamirlerin dil öğrenimindeki rolü nedir?2024-03-01T19:59:30+03:00

Zamirler, dil öğreniminde temel bir konudur çünkü doğru bir şekilde kullanıldığında iletişimi akıcı hale getirir ve dil becerilerinin gelişimine katkıda bulunur. Ayrıca, zamirlerin doğru kullanımı, dil bilgisini sağlamlaştırır ve dilin anlaşılmasını kolaylaştırır.

Zamirlerin kullanımıyla ilgili örnek cümle verebilir misiniz?2024-03-01T19:59:06+03:00

Örneğin; “This is my book. I bought it yesterday.” (Bu benim kitabım. Onu dün aldım.) cümlesinde, “it” zamiri “kitabımı” temsil eder ve tekrarlamayı önler.

İngilizce zamirlerin çeşitleri nelerdir?2024-03-01T19:58:11+03:00

İngilizce zamirler, özne zamirleri, nesne zamirleri, iyelik zamirleri, işaret zamirleri, göreli zamirler, belirsiz zamirler, dönüşlü zamirler, işteş zamirler, ve “it” ile “there” gibi dummy subjects olarak kullanılan zamirler olmak üzere çeşitli türde bulunur.

İngilizce zamirlerin Türkçe’ye nasıl çevrilir?2024-03-01T19:57:50+03:00

İngilizce zamirler, Türkçe’ye çevrilirken anlamın korunması önemlidir. Örneğin, “I” zamiri “ben”, “you” zamiri “sen/siz”, “he” zamiri “o (eril)”, “she” zamiri “o (dişil)”, “it” zamiri “o (cansız)”, “we” zamiri “biz”, “they” zamiri “onlar” şeklinde çevrilebilir.

İngilizce zamirlerin cümledeki rolü nedir?2024-03-01T19:57:13+03:00

Zamirler, cümle içinde isimleri veya isim gruplarını temsil ederek tekrarlamayı önler ve iletişimi daha akıcı hale getirir. Örneğin, “John loves to play football. He is very talented.” (John futbol oynamayı çok sever. O çok yeteneklidir.) cümlesinde “he” zamiri, “John” isminin yerine geçerek tekrarı önler ve cümle daha akıcı bir şekilde ifade edilir.

İngilizce zamirlerin öğrenilmesi neden önemlidir?2024-03-01T19:56:30+03:00

İngilizce zamirlerin öğrenilmesi, dilin doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar, iletişimi kolaylaştırır ve akıcı bir dil becerisi geliştirmeye yardımcı olur.

İngilizce zamirlerin kullanımının önemi nedir?2024-03-01T19:55:55+03:00

Zamirler, tekrarlamayı önleyerek cümleleri daha akıcı hale getirir ve iletişimi netleştirir, ayrıca dilin kullanımını kolaylaştırır.

Pronouns nedir?2024-03-01T19:47:37+03:00

“Pronouns”un Türkçe’de karşılığı “zamirler” anlamına gelir. Zamirler, isimlerin yerine kullanılan kelimelerdir ve cümledeki kişiyi, nesneyi veya kavramı temsil ederler. Örneğin, “ben, sen, o, biz, siz, onlar” gibi kelimeler zamirlerdir. Bu kelimeler, isimlerin tekrarlanmasını önler ve iletişimi daha akıcı hale getirir. İngilizcede farklı kullanım amaçlarına göre farklı zamirler bulunur. Detayları İngilizce zamirler konu anlatımı sayfasında bulabilirsiniz.

İngilizcede zamir var mı?2024-03-01T19:48:00+03:00

Evet, İngilizcede zamirler (pronouns) bulunur. Zamirler, isimlerin yerine kullanılan kelimelerdir ve cümledeki kişiyi, nesneyi veya kavramı temsil ederler. Örneğin:

 • Ben -> I
 • Sen -> You
 • O -> He/She/It
 • Biz -> We
 • Siz -> You (plural or formal)
 • Onlar -> They

Bu zamirler, cümlelerde isimlerin yerine kullanılarak dilde tekrarlamayı önler ve iletişimi daha akıcı hale getirir. Özne zamirleri haricinde nesne zamirleri, iyelik zamirleri, işaret zamirleri gibi 11 farklı zamir grubu bulunur. Bu konuda daha detaylı bilgiye İngilizce zamirler konu anlatımı sayfasından ulaşabilirsiniz.

İngilizcede kaç zamir var?2024-03-01T19:48:03+03:00

İngilizcede 100’den fazla zamir vardır. Bu zamirler, özne zamirleri, nesne zamirleri, iyelik zamirleri, işaret zamirleri gibi farklı zamirlerdir. İngilizcede kullanılan tüm zamirleri ingilizce zamirler linkinden inceleyebilirsiniz.

İngilizce zamirler neden kullanılır?2024-03-01T19:39:03+03:00

Zamirler, cümlenin içinde isimleri veya isim gruplarını temsil ederek tekrarlamayı önlemek ve iletişimi akıcı hale getirmek için kullanılır.

Alttaki yorum bölümünde sizde İngilizce zamirler ile ilgili örnek cümleler yazabilirsiniz:

Leave A Comment

Biz Sizi Arayalım!

Eğitimlerimiz hakkında sorularınız ve merak ettikleriniz için formu doldurmanız yeterli…

Formu doldurarak gizlilik politikamızı ve kvkk aydınlatma metnini
kabul etmiş sayılırsınız.

Yeniliklerden İlk Sen Haberdar Ol!

Yeni makaleleri ve İngilizce kursu kampanyalarını sana mail ile göndereceğiz.

Abone olarak, gizlilik politikasını ve kvkk aydınlatma metnini kabul etmiş sayılırsın.

Go to Top