İngilizcede En Çok Kullanılan 100 Kelime

İngilizcede En Çok Kullanılan 100 Kelime Listesi, Anlamları ve Örnek Cümleler

İngilizcede en çok kullanılan 100 kelime listesini aşağıda bulabilirsiniz. Kelime listesi seçilirken gündelik hayatta, dizilerde ve filmlerde en çok kullanılan ilk 100 kelime seçildi. Eğer İngilizceye yeni başlıyorsanız bu kelime listesini öğrenmeniz çok fayda sağlayacaktır.

İngilizce konuşabilmek için sadece kelime öğrenmek tabi ki yeterli olmayacaktır. İngilizce öğrenmek için kelime bilgisinin yanında gramer kuralları, dil yapısı  ve kullanımlarını da öğrenmek gerekir. Yani kısaca bir bütün öğrenmek gerekir.

Ama İngilizce öğrenmeye nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, işin başında çok kullanılan bu kelimeleri öğrenmenizi tavsiye ederim. Sonuçta ne kadar çok kelime bilirsek o kadar kolay öğreniriz. Ve ne kadar çok kelime bilirsek İngilizce konuşmaya o kadar hızlı başlarız.

Bunla birlikte, sadece kelime öğrenmek hala yeterli olmayacaktır. Dil bilgisi ve kullanımını da öğrenmek gerekli. Bu konuda ise bir ingilizce kursundan destek almak gerekli. Eğer bu konuda da desteğe ihtiyacın var ise Online veya yüz yüze İngilizce kurslar hakkında da destek alabilirsiniz.

İngilizcede En Çok Kullanılan Kelimelerin Önemi

İngilizcede en çok kullanılan kelimeleri incelemeden önce, yaygın olarak kullanılan kelimeleri öğrenmenin neden gerekli olduğunu anlayalım. Dil akıcılığı yalnızca kapsamlı kelime dağarcığına bağlı değildir. Aslında, en sık kullanılan kelimelere hakim olmak, etkili iletişim için sağlam bir temel sağlar. Bu kelimeler, çeşitli durumlarda kendinizi kolaylıkla ifade etmenizi sağlayan dilin yapı taşlarıdır.

Kelime Bilgisini Geliştirme

En sık kullanılan kelimelere odaklanarak, kelime dağarcığı kazanımınızı en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Bu temel kelimeleri kavradığınızda, daha karmaşık kelimeleri anlamak ve hatırlamak daha kolay hale gelir. Onları İngilizcede akıcılığa götüren basamak taşları olarak düşünün.

Dil Yeterliliğini Geliştirme

En sık kullanılan kelimelere hakim olmak, genel dil yeterliliğinizi geliştirir. Sık kullanılan sözcükleri kullanarak kendinizi zahmetsizce ifade ettiğinizde, konuşmalarda daha rahat olursunuz. Bu yeterlilik, anadili İngilizce olan kişilerle etkileşim kurmanıza ve günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan dili anlamanıza yardımcı olur.

Güven Oluşturma

Güven, dil öğreniminde hayati bir rol oynar. Kendinizi en sık kullanılan kelimelere alıştırarak, etkili bir şekilde iletişim kurma becerinize daha fazla güveneceksiniz. Güveniniz arttıkça, dil öğrenme yolculuğunuza devam etmek için daha fazla motive olacaksınız.

İngilizcede En Çok Kullanılan 100 Kelime

  • The 100 Most Common words in English

İngilizcede en çok kullanan 100 kelime listesinde, kelimelerin Avrupa Dil Portfolyosuna göre ingilizce seviyelerini, türünü, yani zarf, bağlaç, isim gibi özelliklerini, Türkçe anlamlarını ve kullanıma dair örnek cümleleri bulabilirsiniz. Bu arda küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var. İngilizce öğrenmeye başladıkça bir kelimenin birden çok anlamı olduğunu öğreneceksiniz. Ayrıca bir kelimenin aynı anda hem isim, hem sıfat gibi farklı kullanım alanlarında olduğunun farkına varacaksınız. Başlangıçta zor gibi gelse de İngilizceniz geliştikçe ve kelime öğrendikçe bu durum size çok doğal gelecek.

Eğer hazırsanız, hem İngilizce’de en önemli kelimeler ve İngilizcede en çok kullanılan 100 kelime listesine başlayalım;

#KelimeSeviyeTürTürkçesiÖrnek Cümle
1a / anA1indefinite articlesayılabilir tekil isimlerden önce kullanılan herhangi biri anlamındaa car, a bus, a book
2aboutA1adverbhakkında, konusundaWhat do you think about it?
3allA1determinertüm, bütün, tamamı, hepsiHe traveled all over the world.
4alsoA1adverbayrıca, üstelik, hem deShe’s a talented singer and also a fine actress.
5andA1conjuctionve, ileTom and John are good friends.
6asA2conjuctionolarak, gibi, dahi,I worked as an actor for two years.
7atA1prepositionüzerinde, -de, -daMy plane stopped at Dubai.
8beA1modal verbolmak, bulunmak, kalmakWe must not be late.
9becauseA1conjuctionçünkü, zira, dolayıI like you because you are smart.
10butA1conjuctionama, ancak, lakinI like her, but I don’t like her friend.
11byA1adverbyanında, yakınındaThey have a house by the lake.
12callA1verbaramakHe was going to call the doctor.
13canA1modal verbyapabilmekI can play football.
14comeA1verbgelmekThe bus comes every fifteen minutes.
15dayA1noungünHe runs in the park every day.
16doA1verbyapmakYou need to do your homework.
17downA1prepositionaşağıShe fell down the stairs.
18eachA1determinerherbiriEach port or each ship is different.
19evenA1adverbbile, hatta, dahi, kadarHe didn’t even have enough money to pay the rent.
20findA1verbbulmakI have to find a part-time job.
21firstA1determinerilk, birinciWriting the first sentence isn’t always easy.
22forA1prepositioniçin, amacıylaI worked as an actor for two years.
22fromA1prepositionitibaren, -den, -danI borrowed this book from him.
24getA1verbalmak, edinmekWhere did you get this?
25giveA1verbvermekgive you my word.
26goA1verbgitmekLet’s go to the cinema.
27haveA1verbolmak, sahip olmak, yapmakhave no money.
28heA1pronounErkekler için kullanılan “o” zamiriHe runs in the park every day.
29herA1determinerKadınlar için “onun” anlamına gelen zamirIt is her car.
30hereA1adverbburada, buraya, burdaCome here.
31himA1pronounErkekler için “onu, ona” anlamına gelen zamirYou should talk to him.
32hisA1determinerErkekler için “onun” anlamına gelen zamirIt is his car.
33howA1adverbnasıl, ne, ne kadarHow much does it cost?
34ifA1conjuctioneğer, ise, amaI will not come if she comes.
35inA1prepositioniçinde, -de, -daMy cousin lives in the country.
36intoA1prepositioniçine, halineShe came into the room.
37itA1pronounCansızlar için “o” zamiri.I can’t find it.
38itsA1determinerHayvanlar ve cansızlar için “onun” anlamına gelen zamir.The dog chased its tail
39justA1adverbsadece, yanlızca, tamJust milk, please.
40knowA1verbbilmek, tanımakI know him very well.
41likeA1verbbenzer, gibi, sevmek, hoşlanmakI like you because you are smart.
42longA1adjectiveuzunHow long will it take?
43lookA1verbbakmak, görünmekIt doesn’t look good to me.
44makeA1verbyapmak, sağlamak, yaptırmakI asked her to make four copies of the letter.
45manyA1determinerçok, hayliHow many apples are there?
46meA1pronounbana, beniTalk to me!
47moreA1determinerdaha fazla, bir kat dahaYou should study more.
48myA1determinerbenimIt is my car.
49newA1adjectiveyeniIt is a brand new car.
50noA1determinerhayırNo, I can’t come
51notA1adverbdeğil, yok, olumsuzlukIt is not my car.
52nowA1conjuctionşimdi, hemenLet’s go I asked her to make four copies of the letter..
53numberA1nounsayı, rakam, numaraYou have my number, don’t you?
54ofA1preposition-nın, -nin, yüzündenHe is a coworker of mine.
55onA1prepositionüzerinde, üstündeIt is on the table.
56oneA1derbirIt is number one. One, Two, Three.
57onlyA1adjectiveYalnız, sadeceMy house is only a mile from here.
58orA1conjuctionveyaEach port or each ship is different.
59otherA1adjectivediğeriTurn the other side of it.
60ourA1determinerbizimIt is our car.
61outA1adverbdışarıGet out!
62partA1nounpart, parça, rol, bölümI did my part.
63peopleA1nouninsanlarForty people attended.
64sayA1verbsöylemek, demekI say what I need to say.
65seeA1verbgörmekI can see the island.
66sheA1pronounKadınlar için kullanılan zamirShe fell down the stairs.
67soA1adverbböylece, kadar, o kadarIt was a long journey, so I’m really tired now.
68someA1determinerbazı , birazCan I have It was a long journey, so I’m really tired now. sugar, please.
69takeA1verbalmak, çekmek, götürmekI take a walk with my dog.
70tellA1verbsöylemek, anlatmak, bildirmekI will tell him the truth.
71thanA1conjuctiongöre, -den, -danThis one is better than the other one.
72thatA1adverbo, ki, şuThat is my friend Ömer over there.
73theA1definite articleHerhangi bir durumu özel olarak belirtmek amacıyla kullanılır.The train was late.
74theirA1determineronlarınIt is their car.
75themA1pronounonlar, onlara, onlarıCan you call them.
76thenA1adverbsonra, o zaman, ondan sonraFirst I will finish my breakfast then I will go to school.
77thereA1adverborada, orada, şurayaYou can leave them there.
78theyA1pronounonlarThey have a house by the lake.
79thingA1nounşeyThe one thing I hate most is being lied to.
80thinkA1verbdüşünmek, sanmakI think you need to think about the future.
81thisA1adverbbu, böyle, bu kadarThis book is old.
82timeA1nounzaman, süreI don’t have enough time.
83toA1prepositionile, göreI asked her to make four copies of the letter.
84twoA1number2 sayısıI need two pencils.
85upA1prepositionyukarıCan you check upstairs.
86useA1verbkullanım, kullanmakCan I use your pencil.
87veryA1adverbçok, tamWe have very nice restaurants in the city.
88wantA1verbistemekI don’t want to go to school.
89wayA1nounyol, yöntemPlease get out of the way.
90weA1pronounbizWe have very nice restaurants in the city.
91wellA1adjectiveiyi, güzel, sağlıklıWell done!
92whatA1pronounne, hangiWhat is your name?
93whenA1pronounne zamanWhen will you be back?
94whichA1pronounhangisiWhich one is yours?
95whoA1pronounkimWho is that man you are talking to?
96willA1modal verbgelecek zamanWhen will you be back?
97withA1prepositionberaberI will come with Jane.
98writeA1verbyazmakPlease write a letter for me.
99yearA1nounsene, yılIt’s been years.
100youA1pronounsenWhen will you be back?

İngilizcede en çok kullanılan 100 kelime listesinin PDF formatına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Faydalı mı?

Yazımız faydalı mı? Eğer faydalı ise aşağıdaki yazılarımızı da beğenebilirsiniz;

İngilizcede En Sık Kullanılan Kelimeler

Şimdi “ingilizcede en sık kullanılan 100 kelime”yi farklı bir bakış açısı ile inceleyelim. Anlamanızı ve akılda tutmanızı kolaylaştırmak için bu kelimeleri Türkçe çevirileriyle birlikte 10’lu gruplar halinde sunacağım.

1. Grup: Pronouns – Zamirler

PronounsZamirler
IBen
YouSen
HeO (erkek)
SheO (kadın)
ItO (cansız varlıklar veya hayvanlar)
WeBiz
TheyOnlar
MeBeni
YouSeni
HimOnu

Zamirler, cümlelerde isimlerin yerine kullanılan kelimelerdir. Bu kelimeler açık ve özlü iletişim için gereklidir. Zamirleri doğru anlamak ve kullanmak, dil becerilerinizi önemli ölçüde geliştirecektir.

2. Grup: Verbs – Fiiller

VerbsFiiller
BeOlmak
HaveSahip olmak
DoYapmak
SaySöylemek
GoGitmek
CanYapabilmek
GetAlmak
MakeYapmak
KnowBilmek
SeeGörmek

Fiiller, çeşitli eylemleri, durumları veya oluşumları ifade eden eylem sözcükleridir. Bu yaygın fiillere hakim olmak, temel cümleler kurmanıza ve günlük konuşmalara katılmanıza izin verecektir.

3. Grup: Nouns – İsimler

Nounsİsimler
TimeZaman
YearYıl
Peopleİnsanlar
WayYol
DayGÜn
ManAdam
WomanKadın
ChildÇocuk
GovernmentHükümet
CompanyŞirket

İsimler insanları, yerleri, şeyleri veya fikirleri temsil eden kelimelerdir. Bu ortak isimleri öğrenmek, hayatın çeşitli yönleri hakkında konuşmanıza ve düşüncelerinizi ve fikirlerinizi etkili bir şekilde ifade etmenize olanak sağlayacaktır.

4. Grup: Adjectives – Sıfatlar

AdjectivesSıfatlar
Goodİyi
NewYeni
Firstİlk
LastSon
Longuzun
Greatharika
LittleKüçük
OtherDiğer
Oldeski
BigBüyük

Sıfatlar, isimler veya zamirler hakkında daha fazla bilgi sağlayan tanımlayıcı kelimelerdir. Bu yaygın sıfatları kelime dağarcığınıza dahil ederek konuşmalarınıza derinlik ve ayrıntı katabilirsiniz.

5. Grup: Adverbs – Zarflar

AdverbsZarflar
NotDeğil
VeryÇok
NowŞimdi
HereBurada
Wellİyi
MoreDaha
MostEn
SoBu Yüzden
TooFazla
JustSadece

Zarflar fiilleri, sıfatları veya diğer zarfları değiştirir. Bu kelimeler tarzı, zamanı, yeri veya dereceyi ifade etmeye yardımcı olur. Yaygın zarfları anlamak, eylemleri ve durumları doğru bir şekilde tanımlama becerinizi geliştirecektir.

6. Grup: Prepositions – Edatlar

PrepositionsEdatlar
Inİçinde / -de / -da
OnÜzerinde / -de / -da
At-de / -da
Withile
ByTarafından / Yoluyla
From-den / -dan
UpYukarı
DownAşağı
Intoİçine
OutDışarı

Edatlar, bir cümledeki diğer kelimeler arasındaki ilişkileri gösterir. Yaygın edatları öğrenmek, konuşmalarınızda yer, yön ve diğer önemli ayrıntıları ifade etmenizi sağlayacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

İngilizcede en çok kullanılan kelimeleri öğrenmenin en iyi yolu nedir?2023-07-06T14:37:53+03:00

İngilizce’de en çok kullanılan kelimeleri öğrenmenin en iyi yolu, tutarlı alıştırma ve maruz kalmadır. Düzenli sohbetler yapın, kitap okuyun, film veya TV şovları izleyin ve kelime dağarcığı oluşturmaya odaklanan dil öğrenme uygulamalarını kullanın.

En çok kullanılan kelimelere hakim olarak İngilizcede akıcı hale gelebilir miyim?2023-07-06T14:32:05+03:00

En çok kullanılan kelimelerde ustalaşmak dil öğreniminde çok önemli bir adım olsa da, akıcılık daha geniş bir kelime dağarcığı ve gramer anlayışı gerektirir. Ancak, bu yaygın sözcüklere odaklanarak, daha fazla dil edinimi için güçlü bir temel oluşturacaksınız.

İngilizcede en sık kullanılan kelimeleri öğrenmeme yardımcı olabilecek herhangi bir online kaynak veya uygulama var mı?2023-07-06T14:37:44+03:00

Evet, birkaç çevrimiçi kaynak ve dil öğrenme uygulaması, İngilizce’de en sık kullanılan kelimelere odaklanan kelime listeleri ve alıştırmalar sağlar. Bazı popüler seçenekler Duolingo, Memrise ve Anki’dir. Ayrıca İngiilzcede en çok kullanılan 1000 kelime linkinden de faydalanabilirsiniz.

İngilizcede en sık kullanılan kelimeleri öğrenmek ne kadar sürer?2023-07-06T14:37:33+03:00

İngilizce’de en sık kullanılan kelimeleri öğrenmek için gereken süre kişiden kişiye değişir. Bağlılığınız, öğrenme yöntemleriniz ve önceki dil öğrenme deneyiminiz gibi faktörlere bağlıdır. Tutarlı bir çabayla, birkaç ay içinde ilerleme görmeyi bekleyebilirsiniz.

Çevirileri ezberlemeye mi yoksa yaygın olarak kullanılan kelimelerin bağlamını anlamaya mı odaklanmalıyım?2023-07-06T14:35:34+03:00

Çevirileri ezberlemek faydalı olsa da, bu kelimelerin kullanıldığı bağlamı anlamak da aynı derecede önemlidir. Dil dinamiktir ve kelimeler duruma bağlı olarak farklı anlamlara ve nüanslara sahip olabilir. Bu kelimelerin cümlelerde nasıl kullanıldığını öğrenmeye odaklanın ve bunları çeşitli bağlamlarda kullanarak pratik yapın.

İngilizcede en çok kullanılan kelimeleri kullanarak nasıl pratik yapabilirim?2023-07-06T14:36:19+03:00

Pratik, dil ediniminin anahtarıdır. Anadili İngilizce olan kişilerle veya dil değişimi ortaklarıyla sohbet edin, yaygın sözcükleri kullanarak kısa denemeler veya günlük yazıları yazın ve bunları günlük konuşmanıza dahil etmek için kendinize meydan okuyun. Ne kadar çok pratik yaparsanız, bu kelimeleri kullanırken o kadar doğal ve kendinden emin olacaksınız.

Leave A Comment

Biz Sizi Arayalım!

Eğitimlerimiz hakkında sorularınız ve merak ettikleriniz için formu doldurmanız yeterli…

Formu doldurarak gizlilik politikamızı ve kvkk aydınlatma metnini
kabul etmiş sayılırsınız.

Yeniliklerden İlk Sen Haberdar Ol!

Yeni makaleleri ve İngilizce kursu kampanyalarını sana mail ile göndereceğiz.

Abone olarak, gizlilik politikasını ve kvkk aydınlatma metnini kabul etmiş sayılırsın.

Go to Top