İngilizcede En Çok Kullanılan 100 Kelime

İngilizcede En Çok Kullanılan 100 Kelime Listesi, Anlamları ve Örnek Cümleler

İngilizcede en çok kullanılan 100 kelime listesini aşağıda bulabilirsiniz. Kelime listesi seçilirken gündelik hayatta, dizilerde ve filmlerde en çok kullanılan ilk 100 kelime seçildi. Eğer İngilizceye yeni başlıyorsanız bu kelime listesini öğrenmeniz çok fayda sağlayacaktır.

İngilizce konuşabilmek için sadece kelime öğrenmek tabi ki yeterli olmayacaktır. İngilizce öğrenmek için kelime bilgisinin yanında gramer kuralları, dil yapısı  ve kullanımlarını da öğrenmek gerekir. Yani kısaca bir bütün öğrenmek gerekir.

Ama İngilizce öğrenmeye nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, işin başında çok kullanılan bu kelimeleri öğrenmenizi tavsiye ederim. Sonuçta ne kadar çok kelime bilirsek o kadar kolay öğreniriz. Ve ne kadar çok kelime bilirsek İngilizce konuşmaya o kadar hızlı başlarız.

Bunla birlikte, sadece kelime öğrenmek hala yeterli olmayacaktır. Dil bilgisi ve kullanımını da öğrenmek gerekli. Bu konuda ise bir ingilizce kursundan destek almak gerekli. Eğer bu konuda da desteğe ihtiyacın var ise Online veya yüz yüze İngilizce kurslar hakkında da destek alabilirsiniz.

İngilizcede En Çok Kullanılan Kelimelerin Önemi

İngilizcede en çok kullanılan kelimeleri incelemeden önce, yaygın olarak kullanılan kelimeleri öğrenmenin neden gerekli olduğunu anlayalım. Dil akıcılığı yalnızca kapsamlı kelime dağarcığına bağlı değildir. Aslında, en sık kullanılan kelimelere hakim olmak, etkili iletişim için sağlam bir temel sağlar. Bu kelimeler, çeşitli durumlarda kendinizi kolaylıkla ifade etmenizi sağlayan dilin yapı taşlarıdır.

Kelime Bilgisini Geliştirme

En sık kullanılan kelimelere odaklanarak, kelime dağarcığı kazanımınızı en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Bu temel kelimeleri kavradığınızda, daha karmaşık kelimeleri anlamak ve hatırlamak daha kolay hale gelir. Onları İngilizcede akıcılığa götüren basamak taşları olarak düşünün.

Dil Yeterliliğini Geliştirme

En sık kullanılan kelimelere hakim olmak, genel dil yeterliliğinizi geliştirir. Sık kullanılan sözcükleri kullanarak kendinizi zahmetsizce ifade ettiğinizde, konuşmalarda daha rahat olursunuz. Bu yeterlilik, anadili İngilizce olan kişilerle etkileşim kurmanıza ve günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan dili anlamanıza yardımcı olur.

Güven Oluşturma

Güven, dil öğreniminde hayati bir rol oynar. Kendinizi en sık kullanılan kelimelere alıştırarak, etkili bir şekilde iletişim kurma becerinize daha fazla güveneceksiniz. Güveniniz arttıkça, dil öğrenme yolculuğunuza devam etmek için daha fazla motive olacaksınız.

İngilizcede En Çok Kullanılan 100 Kelime

  • The 100 Most Common words in English

İngilizcede en çok kullanan 100 kelime listesinde, kelimelerin Avrupa Dil Portfolyosuna göre ingilizce seviyelerini, türünü, yani zarf, bağlaç, isim gibi özelliklerini, Türkçe anlamlarını ve kullanıma dair örnek cümleleri bulabilirsiniz. Bu arda küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var. İngilizce öğrenmeye başladıkça bir kelimenin birden çok anlamı olduğunu öğreneceksiniz. Ayrıca bir kelimenin aynı anda hem isim, hem sıfat gibi farklı kullanım alanlarında olduğunun farkına varacaksınız. Başlangıçta zor gibi gelse de İngilizceniz geliştikçe ve kelime öğrendikçe bu durum size çok doğal gelecek.

Eğer hazırsanız, hem İngilizce’de en önemli kelimeler ve İngilizcede en çok kullanılan 100 kelime listesine başlayalım;

# Kelime Seviye Tür Türkçesi Örnek Cümle
1 a / an A1 indefinite article sayılabilir tekil isimlerden önce kullanılan herhangi biri anlamında a car, a bus, a book
2 about A1 adverb hakkında, konusunda What do you think about it?
3 all A1 determiner tüm, bütün, tamamı, hepsi He traveled all over the world.
4 also A1 adverb ayrıca, üstelik, hem de She’s a talented singer and also a fine actress.
5 and A1 conjuction ve, ile Tom and John are good friends.
6 as A2 conjuction olarak, gibi, dahi, I worked as an actor for two years.
7 at A1 preposition üzerinde, -de, -da My plane stopped at Dubai.
8 be A1 modal verb olmak, bulunmak, kalmak We must not be late.
9 because A1 conjuction çünkü, zira, dolayı I like you because you are smart.
10 but A1 conjuction ama, ancak, lakin I like her, but I don’t like her friend.
11 by A1 adverb yanında, yakınında They have a house by the lake.
12 call A1 verb aramak He was going to call the doctor.
13 can A1 modal verb yapabilmek I can play football.
14 come A1 verb gelmek The bus comes every fifteen minutes.
15 day A1 noun gün He runs in the park every day.
16 do A1 verb yapmak You need to do your homework.
17 down A1 preposition aşağı She fell down the stairs.
18 each A1 determiner herbiri Each port or each ship is different.
19 even A1 adverb bile, hatta, dahi, kadar He didn’t even have enough money to pay the rent.
20 find A1 verb bulmak I have to find a part-time job.
21 first A1 determiner ilk, birinci Writing the first sentence isn’t always easy.
22 for A1 preposition için, amacıyla I worked as an actor for two years.
22 from A1 preposition itibaren, -den, -dan I borrowed this book from him.
24 get A1 verb almak, edinmek Where did you get this?
25 give A1 verb vermek give you my word.
26 go A1 verb gitmek Let’s go to the cinema.
27 have A1 verb olmak, sahip olmak, yapmak have no money.
28 he A1 pronoun Erkekler için kullanılan “o” zamiri He runs in the park every day.
29 her A1 determiner Kadınlar için “onun” anlamına gelen zamir It is her car.
30 here A1 adverb burada, buraya, burda Come here.
31 him A1 pronoun Erkekler için “onu, ona” anlamına gelen zamir You should talk to him.
32 his A1 determiner Erkekler için “onun” anlamına gelen zamir It is his car.
33 how A1 adverb nasıl, ne, ne kadar How much does it cost?
34 if A1 conjuction eğer, ise, ama I will not come if she comes.
35 in A1 preposition içinde, -de, -da My cousin lives in the country.
36 into A1 preposition içine, haline She came into the room.
37 it A1 pronoun Cansızlar için “o” zamiri. I can’t find it.
38 its A1 determiner Hayvanlar ve cansızlar için “onun” anlamına gelen zamir. The dog chased its tail
39 just A1 adverb sadece, yanlızca, tam Just milk, please.
40 know A1 verb bilmek, tanımak I know him very well.
41 like A1 verb benzer, gibi, sevmek, hoşlanmak I like you because you are smart.
42 long A1 adjective uzun How long will it take?
43 look A1 verb bakmak, görünmek It doesn’t look good to me.
44 make A1 verb yapmak, sağlamak, yaptırmak I asked her to make four copies of the letter.
45 many A1 determiner çok, hayli How many apples are there?
46 me A1 pronoun bana, beni Talk to me!
47 more A1 determiner daha fazla, bir kat daha You should study more.
48 my A1 determiner benim It is my car.
49 new A1 adjective yeni It is a brand new car.
50 no A1 determiner hayır No, I can’t come
51 not A1 adverb değil, yok, olumsuzluk It is not my car.
52 now A1 conjuction şimdi, hemen Let’s go I asked her to make four copies of the letter..
53 number A1 noun sayı, rakam, numara You have my number, don’t you?
54 of A1 preposition -nın, -nin, yüzünden He is a coworker of mine.
55 on A1 preposition üzerinde, üstünde It is on the table.
56 one A1 der bir It is number one. One, Two, Three.
57 only A1 adjective Yalnız, sadece My house is only a mile from here.
58 or A1 conjuction veya Each port or each ship is different.
59 other A1 adjective diğeri Turn the other side of it.
60 our A1 determiner bizim It is our car.
61 out A1 adverb dışarı Get out!
62 part A1 noun part, parça, rol, bölüm I did my part.
63 people A1 noun insanlar Forty people attended.
64 say A1 verb söylemek, demek I say what I need to say.
65 see A1 verb görmek I can see the island.
66 she A1 pronoun Kadınlar için kullanılan zamir She fell down the stairs.
67 so A1 adverb böylece, kadar, o kadar It was a long journey, so I’m really tired now.
68 some A1 determiner bazı , biraz Can I have It was a long journey, so I’m really tired now. sugar, please.
69 take A1 verb almak, çekmek, götürmek I take a walk with my dog.
70 tell A1 verb söylemek, anlatmak, bildirmek I will tell him the truth.
71 than A1 conjuction göre, -den, -dan This one is better than the other one.
72 that A1 adverb o, ki, şu That is my friend Ömer over there.
73 the A1 definite article Herhangi bir durumu özel olarak belirtmek amacıyla kullanılır. The train was late.
74 their A1 determiner onların It is their car.
75 them A1 pronoun onlar, onlara, onları Can you call them.
76 then A1 adverb sonra, o zaman, ondan sonra First I will finish my breakfast then I will go to school.
77 there A1 adverb orada, orada, şuraya You can leave them there.
78 they A1 pronoun onlar They have a house by the lake.
79 thing A1 noun şey The one thing I hate most is being lied to.
80 think A1 verb düşünmek, sanmak I think you need to think about the future.
81 this A1 adverb bu, böyle, bu kadar This book is old.
82 time A1 noun zaman, süre I don’t have enough time.
83 to A1 preposition ile, göre I asked her to make four copies of the letter.
84 two A1 number 2 sayısı I need two pencils.
85 up A1 preposition yukarı Can you check upstairs.
86 use A1 verb kullanım, kullanmak Can I use your pencil.
87 very A1 adverb çok, tam We have very nice restaurants in the city.
88 want A1 verb istemek I don’t want to go to school.
89 way A1 noun yol, yöntem Please get out of the way.
90 we A1 pronoun biz We have very nice restaurants in the city.
91 well A1 adjective iyi, güzel, sağlıklı Well done!
92 what A1 pronoun ne, hangi What is your name?
93 when A1 pronoun ne zaman When will you be back?
94 which A1 pronoun hangisi Which one is yours?
95 who A1 pronoun kim Who is that man you are talking to?
96 will A1 modal verb gelecek zaman When will you be back?
97 with A1 preposition beraber I will come with Jane.
98 write A1 verb yazmak Please write a letter for me.
99 year A1 noun sene, yıl It’s been years.
100 you A1 pronoun sen When will you be back?

İngilizcede en çok kullanılan 100 kelime listesinin PDF formatına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Faydalı mı?

Yazımız faydalı mı? Eğer faydalı ise aşağıdaki yazılarımızı da beğenebilirsiniz;

İngilizcede En Sık Kullanılan Kelimeler

Şimdi “ingilizcede en sık kullanılan 100 kelime”yi farklı bir bakış açısı ile inceleyelim. Anlamanızı ve akılda tutmanızı kolaylaştırmak için bu kelimeleri Türkçe çevirileriyle birlikte 10’lu gruplar halinde sunacağım.

1. Grup: Pronouns – Zamirler

Pronouns Zamirler
I Ben
You Sen
He O (erkek)
She O (kadın)
It O (cansız varlıklar veya hayvanlar)
We Biz
They Onlar
Me Beni
You Seni
Him Onu

Zamirler, cümlelerde isimlerin yerine kullanılan kelimelerdir. Bu kelimeler açık ve özlü iletişim için gereklidir. Zamirleri doğru anlamak ve kullanmak, dil becerilerinizi önemli ölçüde geliştirecektir.

2. Grup: Verbs – Fiiller

Verbs Fiiller
Be Olmak
Have Sahip olmak
Do Yapmak
Say Söylemek
Go Gitmek
Can Yapabilmek
Get Almak
Make Yapmak
Know Bilmek
See Görmek

Fiiller, çeşitli eylemleri, durumları veya oluşumları ifade eden eylem sözcükleridir. Bu yaygın fiillere hakim olmak, temel cümleler kurmanıza ve günlük konuşmalara katılmanıza izin verecektir.

3. Grup: Nouns – İsimler

Nouns İsimler
Time Zaman
Year Yıl
People İnsanlar
Way Yol
Day GÜn
Man Adam
Woman Kadın
Child Çocuk
Government Hükümet
Company Şirket

İsimler insanları, yerleri, şeyleri veya fikirleri temsil eden kelimelerdir. Bu ortak isimleri öğrenmek, hayatın çeşitli yönleri hakkında konuşmanıza ve düşüncelerinizi ve fikirlerinizi etkili bir şekilde ifade etmenize olanak sağlayacaktır.

4. Grup: Adjectives – Sıfatlar

Adjectives Sıfatlar
Good İyi
New Yeni
First İlk
Last Son
Long uzun
Great harika
Little Küçük
Other Diğer
Old eski
Big Büyük

Sıfatlar, isimler veya zamirler hakkında daha fazla bilgi sağlayan tanımlayıcı kelimelerdir. Bu yaygın sıfatları kelime dağarcığınıza dahil ederek konuşmalarınıza derinlik ve ayrıntı katabilirsiniz.

5. Grup: Adverbs – Zarflar

Adverbs Zarflar
Not Değil
Very Çok
Now Şimdi
Here Burada
Well İyi
More Daha
Most En
So Bu Yüzden
Too Fazla
Just Sadece

Zarflar fiilleri, sıfatları veya diğer zarfları değiştirir. Bu kelimeler tarzı, zamanı, yeri veya dereceyi ifade etmeye yardımcı olur. Yaygın zarfları anlamak, eylemleri ve durumları doğru bir şekilde tanımlama becerinizi geliştirecektir.

6. Grup: Prepositions – Edatlar

Prepositions Edatlar
In İçinde / -de / -da
On Üzerinde / -de / -da
At -de / -da
With ile
By Tarafından / Yoluyla
From -den / -dan
Up Yukarı
Down Aşağı
Into İçine
Out Dışarı

Edatlar, bir cümledeki diğer kelimeler arasındaki ilişkileri gösterir. Yaygın edatları öğrenmek, konuşmalarınızda yer, yön ve diğer önemli ayrıntıları ifade etmenizi sağlayacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

İngilizcede en çok kullanılan kelimeleri öğrenmenin en iyi yolu nedir?2023-07-06T14:37:53+03:00

İngilizce’de en çok kullanılan kelimeleri öğrenmenin en iyi yolu, tutarlı alıştırma ve maruz kalmadır. Düzenli sohbetler yapın, kitap okuyun, film veya TV şovları izleyin ve kelime dağarcığı oluşturmaya odaklanan dil öğrenme uygulamalarını kullanın.

En çok kullanılan kelimelere hakim olarak İngilizcede akıcı hale gelebilir miyim?2023-07-06T14:32:05+03:00

En çok kullanılan kelimelerde ustalaşmak dil öğreniminde çok önemli bir adım olsa da, akıcılık daha geniş bir kelime dağarcığı ve gramer anlayışı gerektirir. Ancak, bu yaygın sözcüklere odaklanarak, daha fazla dil edinimi için güçlü bir temel oluşturacaksınız.

İngilizcede en sık kullanılan kelimeleri öğrenmeme yardımcı olabilecek herhangi bir online kaynak veya uygulama var mı?2024-03-20T11:39:44+03:00

Evet, birkaç çevrimiçi kaynak ve dil öğrenme uygulaması, İngilizce’de en sık kullanılan kelimelere odaklanan kelime listeleri ve alıştırmalar sağlar. Bazı popüler seçenekler Duolingo, Memrise ve Anki’dir. Ayrıca İngiilzcede en çok kullanılan 1000 kelime linkinden de faydalanabilirsiniz.

İngilizcede en sık kullanılan kelimeleri öğrenmek ne kadar sürer?2023-07-06T14:37:33+03:00

İngilizce’de en sık kullanılan kelimeleri öğrenmek için gereken süre kişiden kişiye değişir. Bağlılığınız, öğrenme yöntemleriniz ve önceki dil öğrenme deneyiminiz gibi faktörlere bağlıdır. Tutarlı bir çabayla, birkaç ay içinde ilerleme görmeyi bekleyebilirsiniz.

Çevirileri ezberlemeye mi yoksa yaygın olarak kullanılan kelimelerin bağlamını anlamaya mı odaklanmalıyım?2023-07-06T14:35:34+03:00

Çevirileri ezberlemek faydalı olsa da, bu kelimelerin kullanıldığı bağlamı anlamak da aynı derecede önemlidir. Dil dinamiktir ve kelimeler duruma bağlı olarak farklı anlamlara ve nüanslara sahip olabilir. Bu kelimelerin cümlelerde nasıl kullanıldığını öğrenmeye odaklanın ve bunları çeşitli bağlamlarda kullanarak pratik yapın.

İngilizcede en çok kullanılan kelimeleri kullanarak nasıl pratik yapabilirim?2023-07-06T14:36:19+03:00

Pratik, dil ediniminin anahtarıdır. Anadili İngilizce olan kişilerle veya dil değişimi ortaklarıyla sohbet edin, yaygın sözcükleri kullanarak kısa denemeler veya günlük yazıları yazın ve bunları günlük konuşmanıza dahil etmek için kendinize meydan okuyun. Ne kadar çok pratik yaparsanız, bu kelimeleri kullanırken o kadar doğal ve kendinden emin olacaksınız.

Leave A Comment

Biz Sizi Arayalım!

Eğitimlerimiz hakkında sorularınız ve merak ettikleriniz için formu doldurmanız yeterli…

Formu doldurarak gizlilik politikamızı ve kvkk aydınlatma metnini
kabul etmiş sayılırsınız.

Yeniliklerden İlk Sen Haberdar Ol!

Yeni makaleleri ve İngilizce kursu kampanyalarını sana mail ile göndereceğiz.

Abone olarak, gizlilik politikasını ve kvkk aydınlatma metnini kabul etmiş sayılırsın.

Go to Top