İngilizce Seviyeleri Nelerdir? A1, A2, B1, B2, C1, C2 Seviyeleri

İngilizce Seviyeleri Nelerdir? A1, A2, B1, B2, C1, C2 Seviyeleri

İngilizce Seviyeleri Nelerdir?

İngilizce Seviyeleri, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (CEFR) göre düzenlenerek 3 ana başlık altında toplanmıştır. Bu ana başlıklar “Temel Kullanıcı“, “Bağımsız Kullanıcı“, “Yetkin Kullanıcı” yetkinlikleridir. Bu 3 ana başlık altında ingilizce seviyeleri ise toplam 6 seviyedir. Bu seviyeler A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 seviyeleri olarak sınıflandırılmıştır.

İngilizcede Kaç Seviye Var?

İngilizcede toplam 6 seviye vardır. Bu seviyeler harfler ile belirtilir. İngilizce seviyeler A1, A2, B1, B2, C1, C2 olarak adlandırılır.

İngilizce Kur CEFR Seviye Yetkinlikler
1. Kur A1 Elementary / Başlangıç Temel Kullanıcı
2. Kur A2 Pre Intermediate / Orta altı
3. Kur B1 Intermediate / Orta Bağımsız Kullanıcı
4. Kur B2 Upper Intermediate / Orta üstü
5. Kur C1 Advanced/İleri Yetkin Kullanıcı
6. Kur C2 Proficiency / Profesyonel

Son güncellenme tarihi: 14/06/2024

A1, A2, B1, B2, C1, C2 İngilizce Seviyeleri Nedir?

İngilizce seviyeleri, CEFR çerçevesinde, dünya standardı olarak belirlenen toplam 6 seviyeden oluşur. Her bir ingilizce seviyesi, bir harf ve bir rakamdan oluşan bir grupla belirtilir. Bu seviyeler A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 olarak belirlenmiştir.

İngilizce seviyeleri A1 Beginner (Başlangıç), A2 Pre Intermediate (Orta-altı), B1 Intermediate (Orta), B2 Upper-intermediate (Orta-üstü), C1 Advanced (İleri), C2 Proficient (Anadil seviyesi) olarak tanımlanmıştır.

CEFR Nedir? CEFR Açılımı Nedir?

CEFR açılımı “Common European Framework for Languages“dır. CEFR, anadili olmayanların dil yeterliliğini tanımlamak ve karşılaştırmak için uluslararası kabul görmüş bir çerçevedir. Bir başka deyişle CEFR, yabancı dil eğitiminde o dile yetkinliği ölçen Avrupa Dil Politikası’nın bir parçasıdır. Öncelikle Avrupanın tamamında olmak üzere dünya çapında birçok ülkede ve dil eğitimi verilen okullarda kullanılır.

CEFR, dil öğrencilerinin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini ölçmeyi amaçlar ve bu becerilerin A1’den C2’ye kadar altı seviyede tanımlanmasını sağlar. Bu seviyeler, öğrencilerin ne kadar iyi bir dil becerisine sahip olduğunu ve bu becerilerinin hangi amaçlar için kullanılabileceğini tanımlar. CEFR, dil öğrenme sürecini standartlaştırarak öğrencilerin ilerlemesini ve hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır.

CEFR İngilizce Seviyeleri Nelerdir?

İngilizce dil seviyeleri, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesine (CEFR) göre düzenlenir ve üç ana kategoride ve altı seviyede gruplandırılır. CEFR, anadili olmayanların dil yeterliliğini tanımlamak ve karşılaştırmak için uluslararası kabul görmüş bir çerçevedir.

CEFR seviyelerinin üç ana kategorisi şunlardır:

A1 (Başlangıç / Elementary): Bu seviyede, bireyler temel bir İngilizce anlayışına sahiptir ve tanıdık durumlarda basit iletişim kurabilirler.

A2 (Orta Altı / Pre-intermediate): Bu düzeyde, bireyler İngilizceyi günlük durumlarda kullanabilir ve basit metinleri ve konuşmaları anlayabilir.

B1 (Orta / Intermediate): Bu düzeyde, bireyler karmaşık metinlerin ana noktalarını anlayabilir ve çeşitli konularda etkili bir şekilde iletişim kurabilirler.

Ayrıca daha yüksek seviyeler, B2 (Orta üstü / Upper-Intermediate), C1 (İleri / Advanced) ve C2 (Yetkin / Proficient), giderek artan düzeyde İngilizce yeterliliğini temsil eder. CEFR, İngilizce dil yeterliliğini değerlendirmek ve onaylamak için dil okullarında, üniversitelerde ve diğer eğitim kurumlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

İngilizce Seviyeleri: Seviyeleri Anlamak

İngilizce Yeterlilik Seviyeleri Nelerdir?

İngilizce yeterlilik seviyeleri, öğrencileri İngilizce anlama, konuşma, okuma ve yazma becerilerine göre sınıflandırır. Bu seviyeler, öğrencilerin becerilerini ölçmelerine ve zaman içinde ilerlemelerine olanak tanıyan standart bir çerçeve sağlar. Farklı seviyelere daha yakından bakalım:

 1. Beginner
 2. Elementary (A1)
 3. Pre-intermediate (A2)
 4. Intermediate (B1)
 5. Upper-intermediate (B2)
 6. Advanced (C1)
 7. Proficient (C2)

0. Beginner  – Temel Seviye

Temel ​​düzeyinde, öğrencilerin İngilizce bilgisi sınırlıdır veya hiç yoktur. Temel cümleleri anlayabilir ve kullanabilir, kendilerini tanıtabilir ve basit sorular sorabilirler. Beginner ​​seviyesindeki bir öğrenci dilbilgisi ve kelime dağarcığı ile mücadele edebilir, ancak temel bilgileri tanıdık bağlamlarda iletebilir.

1. Elementary (A1) – Başlangıç

Başlangıç düzeyindeki öğrenciler basit cümleleri anlayabilir ve kurabilir ve temel konuşmalar yapabilir. Daha geniş bir kelime dağarcığına sahiptirler ve bildik konularda fikirlerini ifade edebilirler. Ancak yine de karmaşık gramer yapılarında ve incelikli ifadelerde zorluklarla karşılaşabilirler.

2. Pre-intermediate (A2) – Orta altı

Orta altı diye tercüme ettiğimiz pre-intermediate seviyesinde öğrenciler, İngilizce gramer ve kelime dağarcığını daha iyi kavrar. Kişisel deneyimler, hobiler ve günlük durumlar da dahil olmak üzere çeşitli konulardaki konuşmaları anlayabilir ve bunlara katılabilirler. Dil becerileri gelişirken, daha karmaşık metinleri anlamak için desteğe ihtiyaç duyabilirler.

3. Intermediate (B1) – Orta

Orta seviyedeki öğrenciler sağlam bir İngilizce temeline sahiptir ve çok çeşitli konularda tartışmalara katılabilir. Ana fikirleri hem yazılı hem de sözlü İngilizce olarak anlayabilir ve düşüncelerini görece kolaylıkla ifade edebilirler. Ancak, daha gelişmiş kelime dağarcığı ve deyimsel ifadelerle mücadele edebilirler.

4. Upper-intermediate (B2) – Orta üstü

Orta-üstü düzeyde, öğrenciler karmaşık metinleri anlayabilir, tartışmalara girebilir ve kendilerini akıcı bir şekilde ifade edebilirler. Geniş bir kelime hazinesine sahiptirler ve deyimsel ifadeleri uygun şekilde kullanabilirler. Ancak yine de ara sıra hatalar yapabilir ve daha özel veya teknik bir dille ilgili zorluklarla karşılaşabilirler.

5. Advanced (C1) – İleri

İleri seviyedeki öğrenciler, anadiline yakın bir akıcılığa sahiptir ve akademik ve profesyonel materyaller dahil olmak üzere karmaşık metinleri anlayabilir. Çok çeşitli kelime dağarcığı ve deyimsel ifadeler kullanarak kendilerini hassas bir şekilde ifade edebilirler. Dil becerileri oldukça gelişmiş olsa da, belirli bağlamlarda kullanımlarına ince ayar yapmaları gerekebilir.

6. Proficient (C2)

Bu seviyedeki öğrenciler, anadili İngilizce olanlara benzer şekilde olağanüstü bir İngilizce hakimiyetine sahiptir. Tüm beceri alanlarında dili zahmetsizce anlayabilir ve üretebilirler. Kelime hazineleri geniştir ve kendilerini her durumda akıcı ve doğru bir şekilde ifade edebilirler.

İngilizce Seviyeleri ve Kur İlişkisi

İngilizce Seviyeleri – CEFR Denklik Karşılaştırma Tablosu

İngilizce Kur CEFR Seviye Yetkinlikler
1. Kur A1 Elementary / Başlangıç Temel Kullanıcı
2. Kur A2 Pre Intermediate / Orta altı
3. Kur B1 Intermediate / Orta Bağımsız Kullanıcı
4. Kur B2 Upper Intermediate / Orta üstü
5. Kur C1 Advanced/İleri Yetkin Kullanıcı
6. Kur C2 Proficiency / Profesyonel

İngilizce Dil Seviyelerine Göre İngilizce Konuları

İngilizce A1 Seviyesi | Elementary için Konular

A1 Seviye – Elementary

Temel kullanıcı yetkinliklerinin ilki A1 Elementary seviyesidir. ETC İngilizce Kursu ingilizce kurslarında, katılımcıların seviyesine bağlı olarak, İngilizce A1 Seviyesine başlamadan önce 2 hafta süresince beginner seviye ingilizce dersleri verilmektedir. Bu 2 haftalık süreçte genel olarak zaten bildiğiniz ama hatırlamanız gereken çok temel eğitimler verildikten sonra İngilizce A1 seviye (elementary) eğitimine katılırsınız. Genel olarak A1 seviyesindeki kullanıcılar;

 • Yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşanlar ile basit düzeyde konuşabilir.
 • Her zaman tekrar ettiği rutinleri, günlük ifadeleri ve temel düzeyde konuşmaları gerçekleştirebilir.
 • İnsanlar ile tanışabilir, başkalarını tanıştırabilir, bunun ile ilgili, nerede oturduğu, nereli olduğu gibi temel konularda sorulara cevap verebilir.

Bu seviyedeki ingilizce eğitimlerinde ingilizce’nin temel grammer yapısı, seviyeye uygun günlük konuşma yapıları ve kelime bilgisi eğitimi verilir.

İngilizce A1 Seviyesi ile ilgili daha detaylı bilgi alabileceğiniz kaynaklarımız;

İngilizce A2 Seviyesi | Pre-intemediate için Konular

A2 Seviye – Pre-intermedaite

İngilizce A2 seviyesi temel kullanıcı seviyesi grubunda ikinci seviyedir. İngilizce bilgisinin temel düzeyde olduğunu fakat temel düzeyde ustalaşıldığını belirtir. Genel bir ifade ile açıklanacak olursa “İngilizce öğrenme seviyesi olarak, İngilizce kursunda ortalama 90 ders civarında eğitim almış ve temel düzeyde İngilizce konuşabilen kişiler” artık A2 seviyesine geçiş yapabilirler. A2 seviyesi eski sistemler ile karşılaştırıldığında “pre-intermediate seviyesi” olarak geçmektedir. Genel olarak A2 seviyesindeki kullanıcılar;

 • Kişisel bilgiler ve aile bireyleri, alış veriş, yaşadığı bölge, özgeçmişi, mesleği gibi sık kullanılan konularda iletişim kurabilir.
 • Bilgi sahibi olduğu konularda ve rutin konularda basit düzeyde İngilizce iletişim kurabilir ve doğrudan bilgi alışverişinde bulunabilir.
 • İhtiyaçlarını basit bir dille anlatabilir, geçmişi ve çevresi hakkında basit açıklamalarda bulunabilir.

İngilizce A2 seviyesi ile yurtdışı seyahatlerinde ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve kısa cümleler ile iletişime geçebilirsiniz. A2 seviyesinde ingilizce anlama kabiliyetiniz A1 seviyesine göre daha yüksektir fakat yeterli değildir.

İngilizce A2 Seviyesi ile ilgili daha detaylı bilgi alabileceğiniz kaynaklarımız;

İngilizce B1 Seviyesi | Intemediate için Konular

B1 Seviye – Intermediate

İngilizce B1 seviyesi bağımsız kullanıcı seviyesi grubunda birinci seviyedir. İngilizce bilgisinin orta düzeyde olduğunu fakat bağımsız düzeyde henüz yeterli seviyede olmadığını belirtir. Genel bir ifade ile açıklanacak olursa “İngilizce öğrenme seviyesi olarak, İngilizce kursunda ortalama 200 ders civarında eğitim almış ve sağlam bir İngilizce temeline sahip olan kişiler” artık B1 seviyesine geçiş yapabilirler. B1 seviyesi eski sistemler ile karşılaştırıldığında “intermediate seviyesi” olarak geçmektedir. Genel olarak B1 seviyesindeki kullanıcılar;

 • Tecrübelerini ve olayları, rüyalarını, umutlarını ve hedeflerini tarif edebilir, görüşlerini ve planlarını nedenlere ile birlikte kısaca açıklayabilir.
 • Kendi ilgi alanlarında veya bildiği konularda basit ama bağlantılı İngilizce metinler yazabilir.
 • İngilizce konuşulan ülkelere seyahatlerinde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir.
 • Okul, iş, eğlence gibi günlük yaşam ile bağlantılı olan konulara dayalı İngilizce yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatları ile anlayabilir.

İngilizce B1 seviyesindeki öğrenciler sağlam bir İngilizce temeline sahiptir ve çok çeşitli konularda tartışmalara katılabilir. Ana fikirleri hem yazılı hem de sözlü İngilizce olarak anlayabilir ve düşüncelerini görece kolaylıkla ifade edebilirler. Ancak, daha gelişmiş kelime dağarcığı ve deyimsel ifadelerle mücadele edebilirler.

İngilizce B1 Seviyesi ile ilgili daha detaylı bilgi alabileceğiniz kaynaklarımız;

İngilizce B1 Seviyesi ile ilgili daha detaylı bilgi alabileceğiniz kaynaklarımız;

İngilizce B2 Seviyesi | Upper-intemediate için Konular

B2 Seviye – Upper-intermediate

İngilizce B2 seviyesi bağımsız kullanıcı seviyesi grubunda ikinci seviyedir. İngilizce bilgisinin orta üstü düzeyde olduğunu belirtir. Genel bir ifade ile açıklanacak olursa “İngilizce öğrenme seviyesi olarak, İngilizce kursunda ortalama 300 – 400 ders civarında eğitim almış ve orta seviyede İngilizce konuşabilen kişiler” artık B2 seviyesine geçiş yapabilirler. B2 seviyesi eski sistemler ile karşılaştırıldığında “upper-intermediate seviyesi” olarak geçmektedir.

B2 seviyesini bitiren kişiler, kendilerine güvenerek rahatlıkla İngilizce konuşabilirler. Sadece akıcılık, günlük yaşam içerisinde kullanılan nüanslar ile akademik/profesyonel alanlarda kendilerini geliştirmeleri gerekir.

İngilizce B2 seviyesi ile yurtdışı seyahatlerinde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve her konuda fikrinizi beyan edebilirsiniz. B2 seviyesinde ingilizce anlama kabiliyetiniz B1 seviyesine göre daha yüksektir ve kendinize güvenerek konuşabilirsiniz. Fakat akademik veya profesyonellik gerektiren hususlarda kendinizi geliştirmelisiniz.

İngilizce B2 Seviyesi ile ilgili daha detaylı bilgi alabileceğiniz kaynaklarımız;

İngilizce C1 Seviyesi | Advanced için Konular

C1 Seviye – Advanced

İngilizce C1 seviyesi yetkin kullanıcı seviyesi grubunda birinci seviyedir. İngilizce bilgisinin ileri düzeye geçtğini belirtir. Genel bir ifade ile açıklanacak olursa “İngilizce öğrenme seviyesi olarak, İngilizce kursunda ortalama 500 – 600 ders civarında eğitim almış ve ileri seviyede İngilizce konuşabilen kişiler” artık C1 seviyesine geçiş yapabilirler. C1 seviyesi eski sistemler ile karşılaştırıldığında “advanced seviyesi” olarak geçmektedir.

C1 seviyesini bitiren kişiler, kendilerine güvenerek rahatlıkla İngilizce konuşabilirler. Genel olarak C1 seviyesindeki kullanıcılar;

 • Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık İngilizce metinleri anlayabilir. Bu metinlerdeki imaları ve karmaşık yapıdaki dolaylı anlatımları anlayabilir.
 • İngilizceyi sosyal, akademik ve profesyonel anlamda etkili ve senek bir şekilde kullanabilir.
 • İngilizceyi kullanırken, ihtiyaç duyduğu ifadeleri ve kelimeleri zorlanmadan bularak, akıcı ve doğal bir şekilde fikirleirni beyan edebilir.
 • Detaylı ve karmaşık konularda, bağlantı ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, organizasyonu rahatlıkla aktarıldığı, iyi yapılandırılmış ve ayrıntılar içieren ingilizce metinler yazabilir.

İngilizce C1 Seviyesi ile ilgili daha detaylı bilgi alabileceğiniz kaynaklarımız;

İngilizce C2 Seviyesi | Proficency için Konular

C2 Seviye – Proficency

İngilizce C2 seviyesi yetkin kullanıcı seviyesi grubundaikinci seviyedir. İngilizce bilgisinin ileri düzeye geçtğini belirtir. Genel bir ifade ile açıklanacak olursa “İngilizce öğrenme seviyesi olarak, İngilizce kursunda ortalama 700 – 800 ders civarında eğitim almış ve ileri seviyede İngilizce konuşabilen kişiler” artık C2 seviyesine geçiş yapabilirler. C2 seviyesi eski sistemler ile karşılaştırıldığında “proficency seviyesi” olarak geçmektedir.

C2 seviyesini bitiren kişiler, kendilerine güvenerek rahatlıkla İngilizce konuşabilirler. Genel olarak C2 seviyesindeki kullanıcılar;

 • Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir.
 • Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir.
 • Duyduğu ve okuduğu herşeyi kolayca anlayabilir.

İngilizce C2 Seviyesi ile ilgili daha detaylı bilgi alabileceğiniz kaynaklarımız;

İngilizce Seviyemizi Öğrenmek Neden Önemli?

İngilizce seviyenizi test etmek birkaç nedenden dolayı önemli olabilir:

Kariyerde İlerleme: Pek çok iş, belirli bir düzeyde İngilizce yeterliliği gerektirir ve seviyenizi kanıtlamak için bir sertifikaya veya test puanına sahip olmak, rekabetçi bir iş piyasasında öne çıkmanıza yardımcı olabilir.

Yurtdışında Eğitim: İngilizce konuşulan bir ülkede eğitim almayı planlıyorsanız, İngilizce seviyenizi test etmek, akademik talepleri karşılama ve o ortamda etkili bir şekilde iletişim kurma becerinizi belirlemenize yardımcı olabilir.

Kişisel Gelişim: İngilizce seviyenizi test etmek, ilerlemenizi ölçmek için size bir kıyaslama sağlayabilir ve gelecekteki gelişim için hedefler belirlemenize yardımcı olabilir.

Göçmenlik: İngilizce konuşulan bir ülkeye göç etmeyi planlayan kişiler için, İngilizce seviyelerini test etmek vize veya daimi ikamet izni almak için bir gereklilik olabilir.

Eğitim: İngilizce eğitim veren bir üniversite eğitimi almayı planlıyorsanız, İngilizce seviyenizi test etmek, hak kazandığınız kursların seviyesini ve ihtiyaç duyabileceğiniz desteği belirlemenize yardımcı olabilir.

Seyahat: İngilizce konuşulan bir ülkeye seyahat etmeyi planlıyorsanız, İngilizce seviyenizi bilmek, yerel halkla iletişim kurma ve kültürde gezinme konusunda kendinize daha fazla güvenmenize yardımcı olabilir.

Kısacası, İngilizce seviyenizi test etmek, profesyonel, akademik veya kişisel nedenlerle hayatınızın çeşitli yönleri için faydalı olabilir.

TOEFL veya IELTS gibi standartlaştırılmış sınavların yanı sıra online ingilizce sınavları ve nitelikli bir İngilizce öğretmeniyle İngilizce seviyenizi test etmenin farklı yolları olduğunu unutmamak önemlidir.

İngilizce Seviyesi Nasıl Ölçülür?

İngilizce seviyesi, seviye ölçmek için düzenlenmiş bir ingilizce sınavı ile ölçülür. Bir ingilizce seviye sınavına girdiğinizde bir puan alırsınız. Bu puana karşılık denk gelen seviye, ingilizce seviyesi olarak kabul edilir.

Türkiye’de ve Dünyada İngilizce seviyesini ölçmek için sınav yapılmaktadır. Bazı sınav sonuçları puanla, bazı sınav sonuçları ise rakamla ifade edilir. Bu sınavların hepsinin birbirlerine ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına(The Common European Framework – CEFR) göre eşdeğerliliği bulunmaktadır.

ETC İngilizce Kursuİngilizce kursları olarak sunduğumuz ingilizce seviyeleri eğitimlerin tamamında “Avrupa Diller Ortak Çerçeve Programına” ve “Avrupa Dil Portfoyosu“na uyumlu ingilizce seviyelerine göre eğitim verilmektedir.

İngilizce seviyeleri başlangıç düzeyinde olan adaylar genelde Temel Kullanıcı yeterliliğine sahiptir ve A1 veya A2 seviyelerinden ingilizce kurslarına başlar. İngilizce seviyesi arttıkça eğitim seviyesi yükselir. Orta düzeyde ingilizce bilgisine sahip adaylar Bağımsız Kullanıcı olan B1 veya B2 seviyelerinden ingilizce kursuna başlarlar. Akademik veya profesyonel anlamda kendini geliştiren kullanıcılar ise Yetkin Kullanıcı seviyeleri olan C1 veya C2 ingilizce kurslarından başlarlar.

İngilizce Seviyenizi Biliyor musunuz? İngilizce Seviyem Nedir?

Eğer İngilizce seviyenizi gerçek ölçütlerde test etmek istiyorsanız muhakkak bir ingilizce kursuna gidip seviyenizi test ettirmenizde fayda var. İngilizce kursları İngilizce Seviye Tespit Sınavlarını tamamen ücretsiz yapmaktadır. İngilizce seviyenizi tespit etmek için online sınavları önermiyoruz. Çünkü, genel olarak bir çoğumuzun az çok bir gramer bilgisi mevcut. Fakat iş asıl olan konuşmaya gelince bildiğimiz gramer bilgisi bir fayda sağlamıyor. Bu yüzden gerçek ingilizce seviyesini ölçmek için içeriğinde konuşma odaklı bir test olan İngilizce Seviye Tespit sınavına girmeniz çok daha faydalı olacaktır.

İngilizce Seviyemi Nasıl Geliştirebilirim?

İngilizce seviyeni nasıl geliştirebileceğin hakkındaki makalemiz ilginizi çekebilir; İngilizcemi Nasıl Geliştirebilirim

Sıkça Sorulan Sorular

İngilizce seviyemi belirlemenin en iyi yolu nedir?2023-07-07T15:45:34+03:00

İngilizce seviyenizi belirlemek için ingilizce kurslarının seviye belirleme testlerine katılmayı veya TOEFL veya IELTS gibi standart bir sınavın deneme sürümlerini çözmeyi düşünün. Bu testler okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinizi değerlendirerek yeterliliğinizi doğru bir şekilde ölçer.

İleri seviye bir İngilizce yeterlilik düzeyine ulaşmak ne kadar sürer?2023-07-07T15:47:38+03:00

İleri düzey bir İngilizce yeterlilik düzeyine ulaşmak için gereken süre, mevcut seviyeniz, dil öğrenme etkinliklerinizin yoğunluğu ve dil öğrenme yeteneğiniz dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Ortalama olarak, ileri bir düzeye ulaşmak birkaç yıl boyunca tutarlı bir çaba gerektirebilir.

İngilizce seviyemi geliştirmek için herhangi bir kısayol var mı?2024-02-12T17:54:15+03:00

İngilizcede seviyeleri geliştirmenin  kestirme yolları olmasa da, öğrenmenizi geliştirecek stratejiler vardır. Bunlar, kendinizi İngilizce konuşulan ortamlara kaptırmak, düzenli olarak pratik yapmak ve anadili İngilizce olan kişilerle konuşma fırsatları aramaktır.

Yurtdışına gitmeden İngilizce seviyemi geliştirebilir miyim?2023-07-07T15:50:21+03:00

Evet, İngilizce konuşulan bir ülkede yaşamadan da İngilizce seviyenizi geliştirmeniz mümkündür. Online kaynakların bolluğu, dil değişim programları ve yerel dil gruplarıyla, nerede olursanız olun destekleyici bir dil öğrenme ortamı oluşturabilirsiniz.

İngilizce seviyemi geliştirmek için İngilizce kursuna gitmem gerekli mi?2023-07-07T15:51:54+03:00

İngilizce dersleri almak yapı ve rehberlik sağlasa da, yeterliliğinizi geliştirmenin tek yolu değildir. Pek çok öğrenci kendi kendine çalışma, online kaynaklar, dil değişim programları ve sürükleyici deneyimler yoluyla başarıya ulaşır.İngilizce kursları bu serüvende size rehberlik eder ve yolunuzu kısaltır.

İngilizce seviyeleri nelerdir?2024-02-12T18:13:05+03:00

İngilizce Seviyeleri, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (CEFR) göre düzenlenerek 3 ana başlık altında toplanmıştır. Bu ana başlıklar “Temel Kullanıcı”, “Bağımsız Kullanıcı”, “Yetkin Kullanıcı” yetkinlikleridir. Bu 3 ana başlık altında ingilizce seviyeleri ise toplam 6 seviyedir. Bu seviyeler A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 seviyeleri olarak sınıflandırılmıştır.

CEFR nedir?2024-02-12T18:14:50+03:00

CEFR, anadili olmayanların dil yeterliliğini tanımlamak ve karşılaştırmak için uluslararası kabul görmüş bir çerçevedir. Bir başka deyişle CEFR, yabancı dil eğitiminde o dile yetkinliği ölçen Avrupa Dil Politikası’nın bir parçasıdır. Öncelikle Avrupanın tamamında olmak üzere dünya çapında birçok ülkede ve dil eğitimi verilen okullarda kullanılır.

CEFR açılımı nedir?2024-02-12T18:14:44+03:00

CEFR açılımı “Common European Framework for Languages”dır.

A1, A2, B1, B2, C1, C2 İngilizce seviyeleri nedir?2024-02-12T18:12:44+03:00

İngilizce seviyeleri, CEFR çerçevesinde, dünya standardı olarak belirlenen toplam 6 seviyeden oluşur. Her bir ingilizce seviyesi, bir harf ve bir rakamdan oluşan bir grupla belirtilir. Bu seviyeler A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 olarak belirlenmiştir. İngilizce seviyeleri A1 Beginner (Başlangıç), A2 Pre Intermediate (Orta-altı), B1 Intermediate (Orta), B2 Upper-intermediate (Orta-üstü), C1 Advanced (İleri), C2 Proficient (Anadil seviyesi) olarak tanımlanmıştır.

CEFR İngilizce seviyeleri nelerdir?2024-02-12T18:12:55+03:00

İngilizce dil seviyeleri, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesine (CEFR) göre düzenlenir ve üç ana kategoride ve altı seviyede gruplandırılır. CEFR, anadili olmayanların dil yeterliliğini tanımlamak ve karşılaştırmak için uluslararası kabul görmüş bir çerçevedir.

İngilizcede kaç seviye var?2024-02-12T18:14:34+03:00

İngilizcede toplam 6 seviye vardır. Bu seviyeler harfler ile belirtilir. İngilizce seviyeler A1, A2, B1, B2, C1, C2 olarak adlandırılır.

İngilizce seviyesi nasıl ölçülür?2024-02-12T18:14:24+03:00

İngilizce seviyesi, seviye ölçmek için düzenlenmiş bir ingilizce sınavı ile ölçülür. Bir ingilizce seviye sınavına girdiğinizde bir puan alırsınız. Bu puana karşılık denk gelen seviye, ingilizce seviyesi olarak kabul edilir. Türkiye’de ve Dünyada İngilizce seviyesini ölçmek için sınav yapılmaktadır. Bazı sınav sonuçları puanla, bazı sınav sonuçları ise rakamla ifade edilir. Bu sınavların hepsinin birbirlerine ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına(The Common European Framework – CEFR) göre eşdeğerliliği bulunmaktadır.

İngilizce seviyenizi öğrenmek neden önemli?2024-02-12T18:14:13+03:00

İngilizce seviyenizi test etmek ve öğrenmek kariyer, eğitim, kişisel gelişim, seyahat, göçmenlik, üniversite eğitimi için ihtiyacınız olan İngilizcenizi geliştirmek için fayda sağlar.

İngilizce seviyenizi biliyor musunuz?2024-02-12T18:13:57+03:00

Eğer İngilizce seviyenizi gerçek ölçütlerde test etmek istiyorsanız muhakkak bir ingilizce kursuna gidip seviyenizi test ettirmenizde fayda var. İngilizce kursları İngilizce Seviye Tespit Sınavlarını tamamen ücretsiz yapmaktadır. İngilizce seviyenizi tespit etmek için online sınavları önermiyoruz.

CEFR, dil yeterliliğini A1’den C2’ye kadar üç geniş düzeyde yeniden gruplandırılabilen altı düzeyde düzenler: Temel Kullanıcı, Bağımsız Kullanıcı ve Yetlin Kullanıcı ve yerel bağlamın ihtiyaçlarına göre daha da alt bölümlere ayrılabilir. CEFR için kaynak web sitesine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Sizi Geri Arayalım!

Eğitimlerimiz hakkında sorularınız ve merak ettikleriniz için formu doldurmanız yeterli.

En kısa süre içerisinde geri döneceğiz.  

Formu doldurarak gizlilik politikamızı ve kvkk aydınlatma metnini kabul etmiş sayılırsınız.

Go to Top