Avrupa Dil Portfolyosu Nedir? Nasıl Kullanılır?

Avrupa Dil Portfolyosu Nedir? Nasıl Kullanılır?

Avrupa Dil Portfolyosu Nedir?

Avrupa Dil Portfolyosu Nedir?

Avrupa Dil Portfolyosu, Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen bir araçtır ve dil becerilerini belgelemek için kullanılır. Bu portfolyo, dil öğrenme ve öğretme sürecindeki bireylerin kendi dil becerilerini değerlendirmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda, dil öğrenme hedeflerini belirlemek, dil becerilerini sergilemek ve ilerlemeyi takip etmek için kullanılır.

Avrupa Dil Portfolyosu, dil öğrenenlerin ve öğretmenlerin bir dizi dil becerisini değerlendirmelerine olanak tanır. Bu beceriler arasında dinleme, okuma, konuşma, yazma ve dil bilgisi yer alır. Avrupa Dil Portfolyosu, bu becerilerin her birinin seviyesini belirlemek için altı aşamalı bir ölçek kullanır: A1, A2, B1, B2, C1 ve C2. Bu seviyeler aynı zamanda bir dilin seviyelerinin göstergesidir. Örnek olarak : İngilizce seviyeleri

Avrupa Dil Portfolyosu

Avrupa dil portfolyosunu daha detaylı anlatacak olursak;

Son güncellenme tarihi18/07/2024

Türkiye Socrates projesine 24 Ocak 2000 tarihinde 253/2000/EC sayılı Avrupa konseyi kararı ile katılmıştır. Bu bağlamda, Avrupa ülkelerinde uygulanan yabancı dil eğitimi uygulamaları Türkiye’de de benimsenmiştir.

Yabancı dil eğitimleri, Avrupa çapında, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce belirlenen eğitim politikalarına göre yapılmaktadır. Bu politikadan dolayı, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programını (The Common European Framework of Reference for Languages) oluşturmuştur.

Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına göre yabancı dil eğitimi 3 ana bölümden oluşturmuştur; öğrenen özerkliği, kendini değerlendirme ve kültürel çeşitlik.

Bu üç temel felsefeye dayanarak yine üç bölümden oluşan Avrupa Dil Portfolyosu (European Language Portfolio) geliştirilmiş ve tüm Avrupa’da yabancı dil öğretiminin aynı standartlarda yapılması sağlanmıştır. Avrupa Dil Portfolyosu (European Language Portfolio – ADP) bir ders kitabı ya da ek bir materyal özelliği taşımamaktadır. ADP Avrupa konseyinin öngördüğü resmi bir sistemdir. Avrupa Dil Portfolyosu (ADP), öğrencinin okul içinde ya da dışında yabancı dil öğrenim süreci boyunca kendi kendini değerlendirdiği bir sistem olarak da tanımlanabilir.

Öğrenen bu programda kendisine ait bireysel çalışma planını dışarıdan yardım alarak ya da almadan geliştirip uygulayabilmektedir. Bu değerlendirme sistemi dinleme, okuma, yazma ve karşılıklı konuşma becerilerine dayalı olarak oluşturulmuştur.

ADP, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programına dayalı bir değerlendirme sistemidir. Bu değerlendirme sistemi, Dinleme, Okuma, Üretimsel konuşma, Karşılıklı konuşma ve Yazma becerilerine dayalı, A1,A2 (Başlangıç Düzeyi), B1,B2 (Orta Düzey) ve C1,C2 (İleri Düzey) düzeyleri olarak belirlenmiştir.

Başlangıç Düzeyi – Temel Kullanıcı

TEMEL KULLANICI
A1 Seviye Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.
Kendini yada başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurabilir. Can introduce themselves and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people they know and things they have.
Somut gereksinimlerini karşılayabilmek adına bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri anlayabilir ve kullanabilir. Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type.
A2 Seviye Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir. Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment).
Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir. Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters.
Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir. Can describe in simple terms aspects of their background, immediate environment and matters in areas of immediate need.

Orta Düzey – Bağımsız Kullanıcı

BAĞIMSIZ KULLANICI
B1 Seviye Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir. Can describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.
Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir. Can produce simple connected text on topics that are familiar or of personal interest.
Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir. Günlük yaşamda, işte yada okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir. Can deal with most situations likely to arise while travelling in an area where the language is spoken. Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc.
B2 Seviye Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.
Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan birisiyle iletişim kurabilir. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party.
Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir. Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in their field of specialization.

İleri Düzey – Yetkin Kullanıcı

YETKİN KULLANICI
C1 Seviye Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış, ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir. Can understand a wide range of demanding, longer clauses, and recognize implicit meaning.
Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes.
Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir. Can express ideas fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organizational patterns, connectors and cohesive devices.
C2 Seviye Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir. Can express themselves spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even in the most complex situations.
Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir. Can summarize information from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation.
Duyduğu ve okuduğu herşeyi kolayca anlayabilir. Can understand with ease virtually everything heard or read.

Avrupa Dil Portfolyosu Nasıl Kullanılır?

Avrupa Dil Portfolyosu, dil becerilerinizi değerlendirmek, geliştirmek ve göstermek için kullanabileceğiniz çok yönlü bir araçtır. İşte Avrupa Dil Portfolyosu’nu kullanmanın adımları:

1. Başlangıç Seviyenizi Belirleyin; Örneğin A1 Seviyesi

Avrupa Dil Portfolyosu ile başlarken, kendi dil beceri seviyenizi belirlemeniz önemlidir. Başlangıç seviyesi olarak A1’i seçebilirsiniz. A1 seviyesi, temel dil becerilerini ölçer ve yeni başlayanlar için uygundur.

2. Hedefler Belirleyin

Avrupa Dil Portfolyosu, size dil öğrenme hedefleri belirleme ve ilerlemeyi takip etme imkanı sunar. Kendinize gerçekçi hedefler belirleyin ve bunları Avrupa Dil Portfolyosu’nda kaydedin. Örneğin, bir ay içinde A2 seviyesine ulaşmayı hedefleyebilirsiniz.

3. Dil Becerilerinizi Değerlendirin

Avrupa Dil Portfolyosu, dil becerilerinizi değerlendirmek için bir dizi araç sağlar. Dinleme, okuma, konuşma, yazma ve dil bilgisi becerilerinizi ölçmek için çeşitli görevlerden oluşan bir koleksiyon sunar. Bu görevleri tamamlayarak mevcut seviyenizi değerlendirebilirsiniz.

4. Dil Becerilerinizi Geliştirin

Avrupa Dil Portfolyosu, dil becerilerinizi geliştirmek için size rehberlik eder. Kaynaklar, egzersizler ve örnek görevler sunarak dil öğrenme sürecinizi destekler. Bu kaynakları kullanarak daha iyi bir dil becerisi geliştirebilirsiniz.

5. İlerlemenizi Takip Edin

Avrupa Dil Portfolyosu, ilerlemenizi takip etmenizi sağlar. Tamamladığınız görevleri ve aldığınız sonuçları kaydederek ilerlemenizi görselleştirebilirsiniz. Böylece hangi becerilerde daha güçlü olduğunuzu ve hangi alanlarda daha fazla çalışmanız gerektiğini görebilirsiniz.

6. Başarılarınızı Sergileyin

Avrupa Dil Portfolyosu, dil becerilerinizi sergilemek için harika bir araçtır. İş başvuruları, eğitim programları veya yurtdışı çalışmalar gibi durumlarda Avrupa Dil Portfolyosu’nu kullanarak dil becerilerinizi kanıtlayabilirsiniz. Ayrıca, dil öğrenme sürecinizdeki başarılarınızı başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

European Language Portfolio (ELP) Nedir?

Türkçesi Avrupa Dil Portfolyosu olan Eurpoean Language Portfolia, dil öğrenenleri dil öğrenme süreçlerinde aktif rol almaya teşvik eden bir belgedir. Dilsel ve kültürlerarası yeterliliklerin gelişimini desteklemek, yaşam boyu öğrenmeyi ve hareketliliği teşvik etmek için tasarlanmıştır.

ELP, öğrencilerin dil becerileri üzerinde düşünmeleri, öğrenme hedefleri belirlemeleri ve zaman içindeki ilerlemelerini izlemeleri için bir çerçeve sağlar. Üç bileşenden oluşur: Dil Pasaportu, Dil Biyografisi ve Dosya. Bu bileşenler, öğrencinin dil yeterliliği, deneyimleri ve başarıları hakkında bütüncül bir görüş oluşturmak için birlikte çalışır.

Dil Pasaportu: Dil Yeterliliğini Sergileme

Dil Pasaportu, öğrencinin dil becerilerinin ve deneyimlerinin bir özetidir. Anlayabilecekleri, konuşabilecekleri, okuyabilecekleri ve yazabilecekleri dillere genel bir bakış sağlar. Bu bölüm, dil sertifikaları, katıldığı dil kursları ve dille ilgili deneyimler gibi, tümü öğrencinin dil becerilerinin kapsamlı bir şekilde tasvir edilmesine katkıda bulunan bilgileri içerir.

Dil Pasaportu ayrıca, dil yeterliliğini değerlendirmek için yaygın olarak tanınan bir çerçeve olan Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesini (CEFR) kullanır. CEFR, dil becerilerini A1’den (başlangıç) ve C2’ye (yetkin) kadar farklı düzeylere ayırır. Dil Pasaportu, CEFR’yi kullanarak, dil yeterliliklerinin standartlaştırılmış ve uluslararası olarak karşılaştırılabilir bir değerlendirmesini sağlar.

Dil Biyografisi: Dil Öğrenimi Üzerine Düşünmek

Dil Biyografisi, öğrencilerin dil öğrenme deneyimleri, stratejileri ve hedefleri üzerinde düşünmelerine olanak tanır. Öğrencileri dil öğrenme motivasyonlarını, tercih ettikleri öğrenme yöntemlerini ve dil öğrenme yolculukları sırasında karşılaştıkları kültürel yönleri düşünmeye teşvik eder.

Öz-değerlendirme ve öz-yansıtma yoluyla öğrenciler, gerçekçi ve ulaşılabilir dil öğrenme hedefleri belirlemelerini sağlayarak, güçlü ve zayıf yönleri hakkında daha derin bir anlayış kazanırlar. Dil Biyografisi ayrıca dil öğrenenler arasında kültürel farkındalığı ve anlayışı teşvik ederek kültürlerarası yeterliliklerin gelişimini vurgular.

Dosya: Dille İlgili Materyallerin Toplanması

Dosya, öğrencilerin dil öğrenme süreçleri boyunca topladıkları dille ilgili materyaller için bir havuz görevi görür. Öğrencinin dil becerilerini ve ilerlemesini gösteren yazılı çalışma örnekleri, ses kayıtları, videolar ve diğer eserler içerir. Dosya, öğrencilerin kişiselleştirilmiş bir dil kaynakları koleksiyonu derlemelerine olanak tanıyarak, gelişimlerini izlemelerine ve dilsel başarılarını sergilemelerine olanak tanır.

The European Language Portfolio Avrupa Konseyi Dil Politikası Programı (https://www.coe.int/en/web/portfolio)tarafından geliştirilmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

European Language Portfolio (ELP) nedir? Ne işe yarar?2023-07-06T18:11:57+03:00

Türkçesi Avrupa Dil Portfolyosu olan Eurpoean Language Portfolia, dil öğrenenleri dil öğrenme süreçlerinde aktif rol almaya teşvik eden bir belgedir. Dilsel ve kültürlerarası yeterliliklerin gelişimini desteklemek, yaşam boyu öğrenmeyi ve hareketliliği teşvik etmek için tasarlanmıştır.

ELP, öğrencilerin dil becerileri üzerinde düşünmeleri, öğrenme hedefleri belirlemeleri ve zaman içindeki ilerlemelerini izlemeleri için bir çerçeve sağlar. Üç bileşenden oluşur: Dil Pasaportu, Dil Biyografisi ve Dosya. Bu bileşenler, öğrencinin dil yeterliliği, deneyimleri ve başarıları hakkında bütüncül bir görüş oluşturmak için birlikte çalışır.

Avrupa Dil Portfolyosu’nun uluslararası geçerliliği var mı?2023-07-06T17:54:11+03:00

Evet, Avrupa Dil Portfolyosu uluslararası bir geçerliliğe sahiptir. Avrupa Konseyi tarafından geliştirilmiş olan bu araç, birçok ülkede ve dil öğrenme ortamında kabul görmektedir. Avrupa Dil Portfolyosu’nun dil becerilerinizi uluslararası düzeyde belgeleme ve değerlendirme imkanı sağladığını söyleyebiliriz.

Avrupa Dil Portfolyosu’nun nasıl kullanılacağını öğrenmek zor mu?2023-07-06T17:53:54+03:00

Avrupa Dil Portfolyosu kullanımı oldukça kolaydır. Portfolyonun sunduğu adımları takip ederek dil becerilerinizi belgeleyebilir, hedefler belirleyebilir ve ilerlemenizi takip edebilirsiniz. Ayrıca, dil öğretmenlerinden veya dil eğitimi veren kurumlardan destek alabilirsiniz.

Avrupa Dil Portfolyosu’nukullanmanın avantajları nelerdir?2023-07-06T17:53:38+03:00

Avrupa Dil Portfolyosu kullanmanın birçok avantajı vardır. İşte bazıları:

  • Dil becerilerinizi değerlendirmenize yardımcı olur: Avrupa Dil Portfolyosu, dil becerilerinizi objektif bir şekilde değerlendirmenizi sağlar. Bu sayede güçlü ve zayıf yönlerinizi belirleyebilir ve hedeflerinize odaklanabilirsiniz.
  • Dil öğrenme sürecinizi yönetmenize yardımcı olur: Avrupa Dil Portfolyosu, dil öğrenme hedeflerinizi belirlemenize ve ilerlemenizi takip etmenize olanak tanır. Bu sayede daha etkili bir öğrenme süreci planlayabilirsiniz.
  • Dil becerilerinizi geliştirmenize yardımcı kaynaklar sunar: Avrupa Dil Portfolyosu, dil becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak kaynaklar sağlar. Egzersizler, örnek görevler ve öğrenme materyalleri kullanarak dil becerilerinizi daha da ilerletebilirsiniz.
  • Dil becerilerinizi kanıtlamanıza yardımcı olur: Avrupa Dil Portfolyosu, dil becerilerinizi belgeleyerek iş başvuruları, eğitim programları veya yurtdışı çalışmalar gibi durumlarda kullanmanızı sağlar. Bu sayede dil becerilerinizle ilgili güvenilir bir kanıt sunabilirsiniz.
Avrupa Dil Portfolyosu’nu kullanmanın maliyeti var mı?2023-07-06T17:53:18+03:00

Hayır, Avrupa Dil Portfolyosu ücretsizdir. Avrupa Konseyi’nin dil öğrenme ve öğretme alanındaki girişimleri kapsamında, herkesin dil becerilerini geliştirmesine ve belgelemesine olanak tanımak amacıyla ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Avrupa Dil Portfolyosu’nu nereden edinebilirim?2023-07-06T17:53:04+03:00

Avrupa Dil Portfolyosu’na Avrupa Konseyi’nin resmi web sitesinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz. Ayrıca, dil eğitimi veren kurumlardan veya dil öğretmenlerinden de bilgi alabilirsiniz.

Avrupa dil portfolyosu nedir?2023-07-06T17:52:40+03:00

Avrupa Dil Portfolyosu, Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen bir araçtır ve dil becerilerini belgelemek için kullanılır. Bu portfolyo, dil öğrenme ve öğretme sürecindeki bireylerin kendi dil becerilerini değerlendirmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda, dil öğrenme hedeflerini belirlemek, dil becerilerini sergilemek ve ilerlemeyi takip etmek için kullanılır.

Sizi Geri Arayalım!

Eğitimlerimiz hakkında sorularınız ve merak ettikleriniz için formu doldurmanız yeterli.

En kısa süre içerisinde geri döneceğiz.  

Formu doldurarak gizlilik politikamızı ve kvkk aydınlatma metnini kabul etmiş sayılırsınız.

Go to Top