İngilizce Cümle Kurma – Cümle Öğeleri ve Çeşitleri

İngilizce Cümle Kurma

İngilizce cümle kurma yapısını anlayabilmek için öncelikle İngilizce ve Türkçe cümlelerin farkını bilmeliyiz. Türkçede yüklem sonda yer alır. Ama İngilizcede temel ve basit cümlelerde yüklem özneden sonra kullanılır. İngilizcede temel cümleler bu şekilde oluşturulur. Bu bölümde kısa bir açıklama yapalım;

Yüklem nedir? Yüklem: İş, kılış, oluş, hareket, durum bildiren; haber veren; cümleyi bir yargıya bağlayan çekimli öğedir.”

Ben üniversiteye gidiyorum. = I am going to university.

İngilizce Cümle Nasıl Kurulur?

İngilizcede cümleler, özne ve yüklem ile başlar. Özne cümleyi oluşturan kişi veya şeyleri tanımlarken, yüklem cümleyi oluşturan eylemi belirtir. Cümlelerin daha anlaşılır olması için, özne ve yüklemi destekleyen ekler ve zarf kullanmak gerekir.

Örneğin; “The cat jumped over the fence.” = “Kedi çitin üzerinden atladı.”

İngilizcenizi geliştirmek için minimum B2 seviyesine kadar ingilizce kursuna gitmenizi tavsiye ederiz. Bu arada İngilizce cümle kurmak için kelime bilmeniz gerekir. Bir başka deyişle ne kadar çok kelime bilirsenzi o kadar kolay cümle kuraiblirsiniz. Ayrıca kelimeleri İngilizce seviyenize göre öğrenmelisiniz. Bu kelimelere, İngilizce seviyelerine göre listelenmiş İngilizce kelimeler listesine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İngilizce Cümle Kurma: Cümle Yapısı; Özne ve Yüklem

Her İngilizce cümle iki temel bileşenden oluşur: özne ve yüklem. Özne, cümlenin ne veya kim hakkında olduğunu temsil eden cümlenin ana unsurudur. Öte yandan yüklem, öznenin eylemi veya durumu hakkında ayrıntılar sağlayan fiili ve diğer ilgili bilgileri içerir. İngilizce cümle kurmak için bu iki yapıyı iyi bilmek gerekir.

Örnek: The cat (subject) chased the mouse (predicate).

İngilizce Cümle Kurma: Uygun Noktalama İşaretlerini Kullanma

Noktalama işaretleri, cümle oluşumunda çok önemli bir rol oynar, anlamı aktarmaya yardımcı olur ve okuyucuları metin boyunca yönlendirir. Çeşitli noktalama işaretleri vardır, ancak başlıca iki tanesi bitiş işaretleri (noktalar, soru işaretleri ve ünlem işaretleri) ve virgüllerdir.

Noktalar (.): Bir bildirim veya emir cümlesinin sonunda nokta kullanılır. Tam bir düşünceyi gösterir ve en yaygın bitiş işaretidir.
Soru İşaretleri (?): Soru işareti, soru cümlesini ifade eder ve cümlenin bilgi aradığını gösterir.
Ünlem İşaretleri (!): Ünlem işaretleri, güçlü duyguları veya ünlem ifadelerini ifade eder.

İngilizce Cümle Kurma ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

1. İngilizce cümlelerinin doğru kullanımı için dilbilgisi kurallarını bilmek önemlidir.

2. İngilizce cümlelerinin anlaşılır olması için doğru ve güçlü kelimelerin kullanılması gereklidir.

3. İngilizce cümlelerinin anlamlı olması için sözcükler  arasında anlamlı ilişkilerin kurulması gerekir.

4. İngilizce cümlelerin anlamının açık olması için kısaltmalar, karşılaştırmalar, özdeyişler ve örnekler kullanılabilir.

5. İngilizce cümlelerin akıcı olması için zaman zaman cümleler arasına bağlaçlar, zarf ve edatlar eklenmelidir.

6. İngilizce cümlelerin doğru kullanımı ve anlaşılır olması için cümlenin konu, amaç ve kapsamı belirlenmelidir.

İngilizce Cümle Kurmanın Püf Noktaları Nelerdir?

 • İngilizce iyi bir cümle kurmak için öncelikle cümlenin doğru bir yapıya sahip olması gerekir.
 • Cümlelerin anlaşılır olması için, kullanılan kelimelerin anlamını iyi bilmek önemlidir.
 • Cümlelerin kısa ve öz olmasına dikkat edin. Bu aynı zamanda daha kolay cümle kurmanızı sağlar.
 • İngilizce cümlelerde, kullanılan zamanların doğru kullanılmasına özen gösterin. Köyden yarın geldim demeyin.
 • Cümlelerin düzgün cümle yapısına sahip olmasına dikkat edin.
 • İngilizce cümle kurarken, kullanılan sözcüklerin telaffuz edilebilir olmasına özen gösterin.
 • Cümlelerin düzgün bir sekilde bitmesine dikkat edin.

İngilizce Cümle Yapısı Nasıl Kurulur?

İngilizce konuşmanın tüm bölümleri cümle kurmak için kullanılır. Tüm cümleler iki bölümden oluşur: özne ve fiil (bu aynı zamanda yüklem olarak da bilinir). Özne, bir şeyi yapan veya cümlede açıklanan kişi veya şeydir. Fiil, kişinin veya şeyin yaptığı eylem veya kişi veya şeyin açıklamasıdır. Bir cümlenin öznesi ve fiili yoksa, tam bir cümle değildir (örneğin, “Went to home” cümlesinde kimin eve gittiğini bilmiyoruz). İşte temel İngilizce cümle yapısına hızlı girişiniz. Özne ve fiil haricinde cümleyi tamamlayan farklı öğelerde mevcuttur.

İngilizce Cümlenin Öğeleri Nelerdir?

İngilizce cümlenin öğeleri, anahtar sözcükler, özne, fiil, sıfat, zarf, ilgeç, edat, ön ek ve noktalama işaretleridir.

Özne: Bir cümlenin tartışılan veya üzerinde çalışılan kişiyi, yeri, şeyi veya fikri tanımlayan kısmı.

Sıfat: Bir cümleyle ifade edilen eylem veya durum. Örnek: Kedi kuyruğunu kovaladı.

Zamir: Cümlede fiilin eylemini alan isim veya zamir.

Tamamlayıcı: Bir cümlenin anlamını tamamlayan ek bir düşünce veya kelime öbeği.

Ve daha net bir şekilde açıklayacak olursak cümlenin yapısını tamamlayan 8 öğe aşağıdakierden oluşur;

1. Nouns – İsimler: bir kişi, yer, şey veya fikir

2. Pronouns – Zamirler: ismin yerine kullanılan bir kelime

3. Verbs – Fiiller: bir eylem veya olma durumu

4. Adjectives – Sıfatlar: bir ismi değiştiren veya tanımlayan bir kelime

5. Adverbs – Zarflar: bir fiili, bir sıfatı veya başka bir zarfı değiştiren veya tanımlayan bir kelime

6. Prepositions – Edatlar: isimleri, zamirleri ve deyimleri bir cümledeki diğer kelimelere bağlamak için kullanılan bir kelime

7. Conjuctions – Bağlaçlar: iki veya daha fazla kelimeyi, cümleyi veya cümleyi birleştirmek için kullanılan bir kelime

8.Interjections – Ünlemler: duygu veya sürpriz ifade etmek için kullanılan bir kelime

İngilizce Cümle Nasıl Kurulur?

İngilizce kolay cümle kurmak için aşağıdaki taktikleri kullanmalısın;

 1. Bir özne ile başlayın. Her İngilizce cümlenin bir özneye ihtiyacı vardır. Bu, cümlenin geri kalanının ilgili olduğu kişi, yer, şey veya fikirdir.
 2. Bir fiil ekleyin. Bu, öznenin gerçekleştirdiği eylemdir.
 3. Gerekli tamamlayıcıları ekleyin. Tamamlayıcılar doğrudan nesneler, dolaylı nesneler veya yüklem adları veya sıfatları olabilir.
 4. Gerekli değiştiricileri ekleyin. Değiştiriciler sıfatlar, zarflar veya edat cümleleri olabilir.
 5. Hepsini bir araya getirin! Cümlenizin tüm parçalarına sahip olduğunuza göre, bunları doğru sırada düzenleyin. Tüm değiştiricilerin cümleye doğru yerleştirildiğinden emin olun.

İngilizce cümle kurmak için nasıl çalışmalı?

Temel bilgilerle başlayın. İngilizce gramer ve cümle yapısının temellerini anladığınızdan emin olun. İsimler, fiiller, sıfatlar, zarflar, bağlaçlar ve edatlar gibi konuşmanın bölümlerine dikkat edin.

Bir cümlenin yapısını anlayın. Bir cümle tipik olarak bir özne (eylemi gerçekleştiren kişi, yer veya şey) ve bir fiilden (eylem olan) oluşur.

Basit cümleler yazma alıştırması yapın. Konuşmanın anladığınız bölümlerini kullanarak basit cümleler yazarak başlayın. Örneğin, “The dog barked – Köpek havladı.”

Karmaşık cümleler ekleyin. Basit cümleleri iyice kavradığınızda, cümlelerinize karmaşıklık katmaya başlayın. Karmaşık cümleler genellikle ana cümleyi değiştiren tümcecikler veya yan tümceler içerir.

Daha fazla okuyun. Okuma, cümle yapısını öğrenmenin harika bir yoludur. Okuduğunuz kitaplarda ve makalelerde cümlelerin nasıl kurulduğuna dikkat edin.

Yazma alıştırması yapın. Yazma, cümle yapısını öğrenmenin önemli bir parçasıdır. Farklı cümle türlerinin nasıl kullanılabileceğini daha iyi anlamak için farklı tarzlarda ve türlerde yazmayı deneyin.

İngilizce Cümle Çeşitleri Nelerdir? İngilizcede Kaç Çeşit Cümle Vardır?

İngilizce cümle kurmak içimn cümle çeşitlerini bilmekde faydalı olacaktır. İngilizcede 4 farklı cümle çeşidi vardır. Ve bununla birlikte 4 farklı cümle yapısı vardır. Biraz karmaşık (complex) oldu ama aslında durum şu ;

İngilizcede 4 farklı cümle çeşidi vardır;

 1. Declarative sentences: Bildirim cümleleri
 2. Exclamatory sentences: Ünlem cümleleri
 3. Imperative sentences: Emir cümleleri
 4. Interrogative sentences: Soru cümleleri

İngilizcede 4 farklı cümle yapısı vardır:

 1. Simple sentences: Basit cümleler
 2. Compound sentences: Bileşik cümleler
 3. Complex sentences: Karmaşık cümleler
 4. Compound-complex sentences: Bileşik-karmaşık cümleler

Bu cümleler ile ilgili detaylı örneklere ve açıklamalara cümle türlerinin üstüne tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Leave A Comment

Biz Sizi Arayalım!

Eğitimlerimiz hakkında sorularınız ve merak ettikleriniz için formu doldurmanız yeterli…

Formu doldurarak gizlilik politikamızı ve kvkk aydınlatma metnini
kabul etmiş sayılırsınız.

Yeniliklerden İlk Sen Haberdar Ol!

Yeni makaleleri ve İngilizce kursu kampanyalarını sana mail ile göndereceğiz.

Abone olarak, gizlilik politikasını ve kvkk aydınlatma metnini kabul etmiş sayılırsın.