İngilizce Özne Zamirleri – Subject Pronouns Konu Anlatımı

İngilizce Özne Zamirleri – Subject Pronouns Konu Anlatımı

İngilizce özne zamirleri (subject pronouns), cümlelerdeki özneleri temsil etmek için kullanılan zamirlerdir. Bu zamirler, tekrarlayıcı ifadeleri önlemek, cümleleri daha akıcı hale getirmek ve dilin kullanımını kolaylaştırmak için kullanılır. İngilizcede özne zamirleri, her seviyedeki dil öğrencileri için önemlidir ve doğru bir şekilde kullanıldığında akıcılığı artırır. Bu makalede, “ingilizce özne zamirleri nasıl kullanılır” sorusunun cevabını ve daha fazlasını bulacaksınız.

Son güncellenme tarihi: 18/07/2024

İngilizcede Zamirler

İsimlerin veya isim tamlamalarının yerine kullanılan ve cümledeki kişi veya şeyi belirten kelimelere “zamir” denir. İngilizce zamirler cümlenin öznesi, nesnesi veya iyelik durumuna göre değişir. İsimlerin yerine özne olarak kullanılan zamirlere “özne zamirleri” veya “subject pronouns” denir.

İngilizce Özne Zamirleri – Subject Pronouns Konu Anlatımı

İngilizce Özne Zamirleri Nelerdir? Subject Pronouns Nelerdir?

İngilizcede “subject pronouns” ifadesi, cümlenin öznesini temsil eden zamirleri ifade eder. Bu zamirler, cümledeki kişiyi veya şeyi belirtmek için kullanılır. Örneğin, “I” (ben), “you” (sen/siz), “he” (o – eril), “she” (o – dişil), “it” (o – cansız), “we” (biz), “you” (siz), ve “they” (onlar) gibi. Subject pronouns, yani özne zamirleri olumlu ve olumsuz İngilizce cümlelerde yardımcı fiil ve fiilden önce kullanılır.

Subject Pronouns Özne Zamirleri Örnek Cümle Türkçesi
I Ben I am happy. Ben mutluyum.
You Sen You are my friend. Sen benim arkadaşımsın.
He O (erkek) He is a doctor. O bir doktor.
She O (kadın) She is reading a book. O bir kitap okuyor.
It O (cansız) It is raining. Yağmur yağıyor.
We Biz We are going to the park. Biz parka gidiyoruz.
You Siz You are invited to the party. Siz partiye davetlisiniz.
They Onlar They are studying for the exam. Onlar sınav için çalışıyorlar.

İngilizce Özne Zamirleri Konu Anlatımı

İngilizcede özne zamirleri, bir cümledeki özneleri temsil etmek için kullanılan zamirlerdir. Özneler, cümlede eylemi gerçekleştiren veya durumu ifade eden kişi veya nesnelerdir. İngilizcede özne zamirleri, öznenin cinsiyetine, sayısına ve şahıs zamirine göre değişiklik gösterebilir. Aşağıda, İngilizce özne zamirlerinin bazı örneklerini bulabilirsiniz:

 • Ben” – Birinci şahıs tekil zamiri, kendinizi ifade etmek için kullanılır.
  • Örneğin: “Ben İngilizce öğreniyorum.” – “I am learning English.”
 •  “Sen” – İkinci şahıs tekil zamiri, bir kişiye hitap etmek veya onu ifade etmek için kullanılır.
  • Örneğin: “Sen benim arkadaşımsın.” – “You are my friend.”
 • O” – Üçüncü şahıs tekil zamiri, bir erkek veya kadın için kullanılır. Ya ada cansız varlıklar için kullanılır.
  • Örneğin: “O bir doktordur.” – “He is a doctor.” | “She is a doctor”
  • It is a pencil.” – “O bir kurşun kalemdir.”
 • Biz” – Birinci şahıs çoğul zamiri, bir grup insanı ifade etmek için kullanılır.
  • Örneğin: “Biz spor yapıyoruz.” – “We do sports.”
 • Siz” – İkinci şahıs çoğul zamiri, bir gruba hitap etmek veya onları ifade etmek için kullanılır.
  • Örneğin: “Siz burada mısınız?” – “Are you here?”
 • Onlar” – Üçüncü şahıs çoğul zamiri, birden fazla kişiyi ifade etmek için kullanılır.
  • Örneğin: “Onlar ödevlerini yapıyorlar.” – “They are doing their homework.”

İngilizcede subject pronouns, yani özne zamirleri, cümleleri daha akıcı hale getirir ve tekrarlayıcı ifadeleri önler. Özne zamirleri, aynı zamanda yazılı ve sözlü iletişimde dilin akıcılığını artırır ve konuşmacıya veya yazara çeşitlilik sağlar.

Hemen İngilizce öğrenmeye başlamak için aşağıdaki formu doldurun biz sizi arayalım!

İngilizce Özne Zamirlerinin Önemi

İngilizcede özne zamirleri, dilin akıcılığını artırmak ve tekrarlayıcı ifadeleri önlemek için önemlidir. Örneğin, aşağıdaki cümleleri düşünelim:

 • “John İngilizce öğreniyor. John her gün İngilizce çalışıyor. John İngilizce konuşuyor.”
 • “John is learning English. John studies English every day. John speaks English.”

Bu cümlelerde, “John” adı tekrar tekrar kullanıldığı için ifade tekrarı meydana gelir. Ancak, özne zamirleri kullanıldığında bu ifade tekrarı önlenir ve cümle daha akıcı hale gelir:

 • “John İngilizce öğreniyor. O her gün çalışıyor ve konuşuyor.”
 • John is learning English. He works and speaks every day.

Gördüğünüz gibi, özne zamirleri kullanılarak cümle daha akıcı ve çeşitli hale getirildi.

İngilizce subject pronouns, yani özne zamirlerinin doğru bir şekilde kullanılması, dil becerilerinizi geliştirir ve iletişim becerilerinizi güçlendirir. Bu zamirleri doğru bir şekilde kullanarak, yazılı ve sözlü iletişimde daha akıcı bir şekilde ifade edebilirsiniz.

İngilizce Özne Zamirleri Kullanımı İpuçları

İngilizcede özne zamirlerini doğru bir şekilde kullanmak için aşağıdaki ipuçlarına dikkat edebilirsiniz:

 1. İngilizcede zamirleri özne olarak kullanmaya alışın ve doğru zamiri seçin. Örneğin, “Ben” – “I” zamiri birinci şahıs için kullanılırken, “O” – “He, She, It” zamiri üçüncü şahıs için kullanılır.
 2. Cümledeki özneyi tam olarak anlamak için bağlamı dikkatlice değerlendirin. Örneğin, “Onlar buraya geliyorlar” – “They are cominng here” cümlesinde “onlar” – “they” zamiri, önceki bir bağlama atıfta bulunuyor olabilir.
 3. Birden fazla kişiyi veya nesneyi ifade etmek için çoğul zamirleri kullanmayı unutmayın. Örneğin, “Biz arkadaşlarımızla eğleniyoruz.” – “We have fun with our friends.”
 4. İngilizce özne zamirlerini tekrarlayıcı ifadeleri önlemek için kullanın. Aynı isim veya isim öbeğini sürekli tekrar etmek yerine zamirleri kullanarak ifadeyi çeşitlendirin.
 5. İngiilzce özne zamirleriyle ilgili dilbilgisini öğrenmek için örnek cümleleri inceleyin ve pratik yapın. Örnek cümleler size zamirlerin nasıl kullanıldığını anlamanıza yardımcı olacaktır.

İngilizce özne zamirleri, dilin kullanımını kolaylaştırır ve iletişimdeki akıcılığı artırır. Bu zamirleri doğru bir şekilde kullanmayı öğrenmek, İngilizce dil becerilerinizi geliştirmek için önemlidir.

İngilizce’de Sık Kullanılan Özne Zamirlerinin Listesi:

 1. I (Ben): Bu zamir, birinci tekil şahsı temsil eder. Kendi adınız yerine “I” kullanarak kendinizi ifade edebilirsiniz. Örneğin: “I am happy.” (Ben mutluyum.)
 2. You (Sen/Siz): İkinci tekil ve çoğul şahısları temsil eder. Hem tek bir kişiye hitap ederken hem de bir gruba hitap ederken “you” kullanılır. Örneğin: “You are my best friend.” (Sen benim en iyi arkadaşımsın) veya “You are all invited.” (Hepiniz davetlisiniz.)
 3. He (O – Eril): “He”, erkek bir kişiyi temsil etmek için kullanılır. Örneğin: “He is a doctor.” (O bir doktor.)
 4. She (O – Dişi): “She”, dişi bir kişiyi temsil etmek için kullanılır. Örneğin: “She is a teacher.” (O bir öğretmen.)
 5. It (O – Nesne veya Hayvan): “It”, cansız nesneleri veya hayvanları temsil etmek için kullanılır. Örneğin: “The book is on the table. It is red.” (Kitap masanın üzerinde. O kırmızı.)
 6. We (Biz): “We”, birinci çoğul şahsı temsil eder. Kendi adınız yerine “we” kullanarak bir grup insanı temsil edebilirsiniz. Örneğin: “We are going to the park.” (Biz parka gidiyoruz.)
 7. They (Onlar): “They”, üçüncü çoğul şahısları temsil eder. Hem erkek hem de dişi kişiler veya bir grup insan için kullanılabilir. Örneğin: “They are my neighbors.” (Onlar benim komşularım.)

Zamirlerin kullanılma sebepleri

 1. Tekrarlamayı Önlemek: İngilizcede zamirler, cümle içinde isimleri veya isim gruplarını temsil ederek tekrarlamayı önler. Bu, anlatımı daha akıcı ve sade hale getirir. Örneğin, “John loves to play football. He is very talented.” (John futbol oynamayı çok sever. O çok yeteneklidir.) cümlesinde “he” zamiri, “John” isminin yerine geçerek tekrarı önler ve cümle daha akıcı bir şekilde ifade edilir.
 2. Anlamı Belirtmek: Zamirler, bir nesneyi, kişiyi veya konuşulan kişileri belirtmek için kullanılır. Örneğin, “I saw her at the park.” (Onu parkta gördüm.) cümlesinde “her” zamiri, belirli bir kişiyi temsil eder ve cümlenin anlamını netleştirir.
 3. Kişiler Arasındaki İlişkiyi Göstermek: Zamirler, kişiler arasındaki ilişkiyi göstermek için kullanılır. Örneğin, “She is my best friend. We have known each other for years.” (O benim en iyi arkadaşım. Yıllardır birbirimizi tanıyoruz.) cümlesinde “we” ve “each other” zamirleri, karşılıklı bir ilişkiyi ifade eder ve konuşan kişiyle arkadaşı arasındaki bağı gösterir.
 4. Önceden Bahsedilen Bir Şeye Atıfta Bulunmak: Zamirler, önceden bahsedilen bir nesne veya kişiye atıfta bulunmak için kullanılır. Örneğin, “I bought a new car. It is blue and very fast.” (Yeni bir araba aldım. O mavi ve çok hızlı.) cümlesinde “it” zamiri, önceden bahsedilen arabanın yerine geçer ve belirli bir nesneye atıfta bulunur.

!!!Önemli!!!

Cümlede özel isim varsa zamir , zamir varsa özel isim kullanılmaz.

İngilizce Zamir Ağırlıklı Örnek Diyalog

Amy: Hi, have you seen my cat “Brownie”? She went missing this morning.
(Merhaba, kedimi gördün mü? Bu sabah kayboldu.)

Ben: Oh no, I haven’t seen her. Where did you last see her?
(Oh hayır, onu görmedim. Onu en son nerede gördün?)

Amy: I last saw her in the backyard. She was playing near the trees.
(Onu en son arka bahçede gördüm. Ağaçların yakınında oynuyordu.)

Ben: Did you check under the bushes? She might be hiding there.
(Çalıların altını kontrol ettin mi? Orada saklanıyor olabilir.)

Amy: Yes, I checked under the bushes, but she’s not there. I’m getting worried.
(Evet, çalıların altını kontrol ettim, ama orada değil. Endişelenmeye başladım.)

Ben: Don’t worry, we‘ll find her. Let’s ask the neighbors if they’ve seen her.
(Endişelenme, onu buluruz. Komşulara soralım, onu gördüler mi?)

Amy: Good idea. Let’s go and ask them right away.
(İyi fikir. Hemen gidip soralım.)

Ben: We’ll find your cat, Amy. Don’t lose hope.
(Kedinizi bulacağız, Amy. Umudunuzu kaybetmeyin.)

ingilizce ozne zamirleri ornek diyalog

İngilizcenizi geliştirmek için minimum B2 seviyesine kadar ingilizce kursuna gitmenizi tavsiye ederiz. Dil seviyeleri hakkında daha detaylı bilgiye ingilizce seviyeleri linkinden ulaşabilirsiniz.

İngizlice Özne Zamirleri Hangi Seviye?

İngilizce özne zamirleri – subject pronouns, İngilizcede A1 seviyesindedir. A1 seviyesi ile ilgili tüm konulara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

A1 Seviye – Elementary

İngilizce A1 seviyesine ait tüm konulara ve açıklamalara tek bir linkten ulaşın.

Bu sayfada en çok arananlar;

ingilizce özne zamirleri | ingilizce özne zamirleri konu anlatımı | ingilizce zamirler tablosu | ingilizce özne zamirleri örnek cümleler | ingilizce subject pronouns | subject pronouns konu anlatımı | ingilizce özne örnekleri | subject pronouns ne demek

Sıkça Sorulan Sorular

İngilizce özne zamirleri neden önemlidir?2023-07-11T14:52:38+03:00

İngilizce özne zamirleri, dilin akıcılığını artırır, tekrarlayıcı ifadeleri önler ve iletişimde çeşitlilik sağlar. Doğru kullanıldığında, özne zamirleri yazılı ve sözlü iletişimi daha akıcı hale getirir.

Hangi zamirleri özne olarak kullanabilirim?2023-07-11T14:55:45+03:00

İngilizce’de özne olarak kullanılan bazı zamirler şunlardır: “Ben”, “Sen”, “O”, “Biz”, “Siz”, “Onlar”. Bu zamirler, cümledeki özneleri temsil etmek için kullanılır.

Özne zamirlerini nasıl doğru bir şekilde kullanabilirim?2023-07-11T14:53:27+03:00

Özne zamirlerini doğru bir şekilde kullanmak için, zamirleri özne olarak kullanmaya alışın ve doğru zamiri seçin. Cümledeki özneyi anlamak için bağlamı dikkatlice değerlendirin ve tekrarlayıcı ifadeleri önlemek için zamirleri kullanın.

İngilizce özne zamirleri dil becerilerimi nasıl geliştirir?2023-07-11T14:54:07+03:00

İngilizce özne zamirlerini doğru bir şekilde kullanmak, dil becerilerinizi geliştirir çünkü cümleleri daha akıcı hale getirir ve iletişimde çeşitlilik sağlar. Doğru zamirleri kullanarak yazılı ve sözlü iletişimde daha akıcı bir şekilde ifade edebilirsiniz.

Özne zamirlerini kullanırken nelere dikkat etmeliyim?2023-07-11T14:54:56+03:00

Özne zamirlerini kullanırken, zamirlerin doğru şahıs, cinsiyet ve sayıya göre seçildiğinden emin olun. Ayrıca zamirlerin bağlamı doğru bir şekilde yansıttığından emin olmak için cümledeki özneyi tam olarak anlayın.

İngilizce özne zamirlerini nasıl pratik yapabilirim?2023-07-11T14:54:39+03:00

İngilizce özne zamirlerini öğrenmek için örnek cümleleri inceleyebilir ve pratik yapabilirsiniz. Örnek cümleleri okuyarak ve zamirleri doğru bir şekilde kullanarak dilbilgisini daha iyi anlayabilirsiniz.

İngilizce özne zamirleri sayfasındakullanılan fotoğraflar;

Image by Freepik

Alttaki yorum bölümünde sizde İngilizce özne zamirleri ile ilgili örnek cümleler yazabilirsiniz:

Leave A Comment

Biz Sizi Arayalım!

Eğitimlerimiz hakkında sorularınız ve merak ettikleriniz için formu doldurmanız yeterli…

Formu doldurarak gizlilik politikamızı ve kvkk aydınlatma metnini
kabul etmiş sayılırsınız.

Yeniliklerden İlk Sen Haberdar Ol!

Yeni makaleleri ve İngilizce kursu kampanyalarını sana mail ile göndereceğiz.

Abone olarak, gizlilik politikasını ve kvkk aydınlatma metnini kabul etmiş sayılırsın.

Go to Top