İngilizce B1 Seviyesi ve B1 Konuları

İngilizce seviyeleri 3 ana gruptan ve 6 seviyeden oluşur;

 • Temel Kullanıcı: A1 ve A2
 • Bağımsız Kullanıcı: B1 ve B2
 • Yetkin Kullanıcı: C1 ve C2

Bu 3 ana başlık altında ingilizce seviyeleri ise toplam 6 seviyedir. Bu seviyeler A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 seviyeleri olarak sınıflandırılmıştır. İngilizce seviyelerindeki bir harf ve bir rakam ile birlikte oluşturulan bu kod sistemi, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırması (The Common European Framework – CEFR) çatısı altında verilmiştir.

Son güncellenme tarihi: 20/05/2024

İngilizce B1 Seviyesi ve B1 Konuları

İngilizce B1 Seviyesi Nedir?

İngilizce B1 seviyesi bağımsız kullanıcı seviyesi grubunda birinci seviyedir. İngilizce bilgisinin orta düzeyde olduğunu belirtir. Genel bir ifade ile açıklanacak olursa “İngilizce öğrenme seviyesi olarak, İngilizce kursunda ortalama 200 ders civarında eğitim almış ve orta düzeyde İngilizce konuşabilen kişiler” artık B1 seviyesine geçiş yapabilirler. B1 seviyesi eski sistemler ile karşılaştırıldığında “intermediate seviyesi” olarak geçmektedir.

İngilizce B1 seviyesi ile yurtdışı seyahatlerinde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve bilindik ve hakim olduğunuz konularda iletişime geçebilir, yeni dostluklar edinebilirsiniz. B1 seviyesinde ingilizce anlama kabiliyetiniz A2 seviyesine göre daha yüksektir ve orta düzeyde konuşabilirsiniz. Fakat konuşma ve yazma becerileriniz sadece bildiğiniz konular üzerinde yoğunlaşır. Özellikle konuşmada uzun ve kompleks cümleler yerine kısa ve tekrarlı cümleler ile ifade edersiniz.

B1 Seviye – Intermediate

İngilizce B1 Seviyesinde Neler Öğretilir?

İngilizce B1 seviyesinde daha karmaşık gramer yapıları, kelime dağarcığının geliştirici çalışmalar, daha uzun metinler ve dinleme parçaları üzerine çalışmalar ve dil bilgisinin daha karmaşık yönleri üzerine eğitim verilir. İşte İngilizce B1 konuları listesi:

Son güncellenme tarihi: 20/05/2024

İngilizce B1 Konuları:
Konuşma Yapıları

 • Describing experiences and events
 • Expressing hopes and ambitions
 • Describing feelings
 • Giving reasons
 • Giving opinions
 • Expressing preferences
 • Stating obligations
 • Expressing certainty
 • Describing events in the past
 • Describing events in the future

İngilizce B1 Konuları:
B1 Seviye Kelimeler

 • Feelings and emotions
 • Travel and transport
 • Entertainment
 • Leisure activities
 • Sport, health and fitness
 • Education
 • News and media
 • Technology
 • Time expressions for the past
 • Time expressions for the future

İngilizce B1 Konuları:
B1 Gramer Konuları

 • Adverbs for time, degree, manner
 • Past habits and states (used to)
 • Present perfect simple
 • Modals: should have, might have etc
 • Present continuous (future)
 • Future simple: will
 • Future: going to
 • Present perfect continuous
 • Past continuous
 • Past perfect simple
 • Conditionals (first and second)
 • Future continuous
 • Passives

İngilizce B1 Seviyesinde Hangi Konular Var?

İngilizce B1 seviyesi konularını aşağıdaki listede bulabilirsiniz. İngilizce B1 konu anlatımlarına ulaşmak için seçtiğiniz konuya tıklamanız yeterli olacaktır.

 • present simple
 • present progressive
 • stative verbs
 • adverbs of frequency
 • past simple
 • past progressive
 • prepositions of time
 • present perfect simple
 • present perfect progressive
 • comparisions
 • future will / going to
 • future progressive
 • future perfect
 • must / have to / need
 • defining and non-defining relative clauses
 • zero, 1st and 2nd conditionals
 • articles
 • past perfect simple
 • past perfect progressive
 • time linkers
 • had better, would rather
 • should + present and perfect infinitive
 • may,might,could,must,can’t,couldn’t
 • present and perfect infinitive
 • clauses of concession
 • passive voice 1
 • present participle
 • participle clauses
 • infinitives and ing forms
 • passive voice 2
 • causative
 • infinitive of purpose, for + ing form
 • reported speech
 • wishes and unreal pst
 • clauses of result
 • 3rd conditional
 • wishes in the past

B1 İngilizce Kaç Kelime?

B1 seviyeside konuşmaya başlamak için 1500 ila 2500 kelime arasında bir kelime bilginizin olması gerekmektedir. Kelime bilginizi geliştirdikçe bu kelimeleri cümle içerisinde kurmalı ve kullanmalısınız. Kelime ezberleme yöntemleri kısa sürede kelime bilginizi arttırsada bir süre sonra unutalacağı için uzun vadede faydalı olmayacaktır. Kelime ezberlemek yerine cümle içerisinde kullanmalısınız. Ve bu cümleleri yazmak B1 seviyesindeki öğrenciler için daha faydalı olacaktır.

B1 seviyesini geliştirmek için İngilizce öğrenme sistemini rutin hale getirmelisiniz. Bir ingilizce kursuna katılmak ve belirli bir düzende İngilizce kursuna devam etmek İngilizce rutini oluşturmanıza çok fayda sağlar. Nereden başlayacağınızı henüz bilmiyorsanız İngilizcede en çok kullanılan 1000 kelime listesi ile başlayabilirsiniz.

Aşağıdaki İngilizce B1 seviyesi konularını öğrendiğinizde hazırsınız demektir.

İngilizce B1 Gramer Konuları

İngilizce B1 seviyesinde öğretilen gramer konularının bölümlere ayrılmış şekilde detaylı listesini aşağıda bulabilirsiniz;

ingilizce b1 konulari

B1 Seviye Gramer Konuları: Present Tense – Şimdiki Zaman

Seviye Present Tense – Şimdiki Zaman
B1 Present simple vs present continuous
B1 Past simple or present perfect
B1 Present perfect simple and present perfect continous

B1 Seviye Gramer Konuları: Past Tense – Geçmiş Zaman

Seviye Past Tense – Geçmiş Zaman
B1 Past simple
B1 Past continuous
B1 Past perfect

B1 Seviye Gramer Konuları: Future Tense – Gelecek Zaman

Seviye Future Tense – Gelecek Zaman
B1 Will
B1 Be going to
B1 Present continuous

B1 Seviye Gramer Konuları: Verb tense reviews

Seviye

Verb tense review

B1 Review of all verb tenses B1

B1 Seviye Gramer Konuları: Modals, the imperative, phrasal verbs

Seviye

Modals, the imperative, phrasal verbs

B1 Have to, must, should – obligation, prohibition, necessity, advice
B1 Can, could, be able to – ability and possibility
B1 Modal verbs of deduction – must, might, could, can’t
B1 Usually, used to, be used to, get used to
B1 How to use the verb “go”
B1 Had better, it’s time
B1 B1 Phrasal verbs

B1 Seviye Gramer Konuları: Conditionals, if, wish

Seviye

Conditionals, if, wish

B1 First conditional, future time clauses
B1 Second conditional, unreal situations
B1 First and second conditionals
B1 Third conditional – past unreal situations

B1 Seviye Gramer Konuları: Passive

Seviye

Passive

B1 Passive verb forms
B1 Active and passive voice

B1 Seviye Gramer Konuları: Reported speech

Seviye

Reported speech

B1 Indirect speech – reported speech

B1 Seviye Gramer Konuları: -ing and the infinitive

Seviye

-ing and the infinitive

B1 Gerund or infinitive – do, to do, doing

B1 Seviye Gramer Konuları: Articles, nouns, pronouns and determiners

Seviye

Conjuctions and clauses

B1 A, an, the, no article
B1 Reflexive pronouns – myself, yourself
B1 Much, many, a lot, little, few, some, any, no – quantifiers
B1 All, both – quantifiers
B1 Both, either, neither – quantifiers
B1 Any, no, none – quantifiers
B1 Another, other, others, the other, the others

B1 Seviye Gramer Konuları: Relative clauses, relative pronouns and adverbs

Seviye

relative clauses, relative pronouns and adverbs

B1 Defining and nın-defining relative clauses

B1 Seviye Gramer Konuları: Auxilary verbs

Seviye

Auxilary verbs

B1 Question tags – Aren’t you? don’t you

B1 Seviye Gramer Konuları: Adjectives and adverbs

Seviye

Adjectives and adverbs

B1 Comperative and superlative adjectives and adverbs
B1 -ed/-ing adjectives – adjectives from verbs
B1 So, such, such a, so much, so many
B1 Compound adjectives with numbers: a two-day trip

B1 Seviye Gramer Konuları: Conjuctions and clauses

Seviye

Conjuctions and clauses

B1 Clauses of contrasst purpose and reason

B1 Seviye Gramer Konuları: Prepositions

Seviye

Prepositions

B1 Clauses of contrasst purpose and reason
B1 Verb + preposition
B1 Adjective + preposition
B1 During, for, while
B1 For, since, from – what’s the difference

İngilizce B1 Seviyesinde Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?

İngilizce seviyenizi anlamak için en iyi yöntem yüksek kalitede bir İngilizce Seviye Tespit Sınavına katılmanızdır. Özellikle IELTS, TOEFL, YDS gibi sınavlar B1 seviyesi için doğru bir ölçüm yapamaz. B2 seviyesi ile birlikte bu tip sınavları değerlendirebilirsiniz. ETC İngilizce Kursu İngilizce Kursu, İngilizce Seviye Tespit Sınavlarını tamamen ücretsiz gerçekleştirmektedir.

İngilizce B1 Seviyesi ile Neler Yapabilirsiniz?

Bağımsız kullanıcı yetkinliklerinin ilk seviyesi B1 Intermediate seviyesidir. Genel olarak B1 seviyesindeki kullanıcılar;

 • Tecrübelerini ve olayları, rüyalarını, umutlarını ve hedeflerini tarif edebilir, görüşlerini ve planlarını nedenlere ile birlikte kısaca açıklayabilir.
 • Kendi ilgi alanlarında veya bildiği konularda basit ama bağlantılı İngilizce metinler yazabilir.
 • İngilizce konuşulan bir ülkeye seyahatlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir.
 • Okul, iş, eğlence gibi günlük yaşam ile bağlantılı olan konulara dayalı İngilizce yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatları ile anlayabilir.

Dikkat! İngilizce B1 Seviyesi; akıcı konuşmak, akademik veya profesyonel anlamda ihtiyaçları karşılamak, mesleki ve akademik kariyerler için gerekli olan İngilizce Yabancı Dil Sınavlarında başarılı olmak için yeterli değildir! B1 seviyesi, İngilizce konuşulan bir çalışma ortamında veya İngilizce verilen eğitimlerde başarılı olmanız için yeterli değildir!

B1 İngilizce Seviyesi Ne Kadar Sürede Öğrenilir?

Eğitim sistemine, nerede eğitim aldığınıza, hangi ingilizce kursuna gittiğiniz ile doğru orantılıda olsa İngilizce B1 seviyesi konuları ve içeriği yaklaşık 100 ders civarındadır. B1 seviyesini geliştirmek kişinin ingilizce öğrenmek için çalışma rutinine ve ayıracağı zaman ile de doğru orantılı bir süre alacaktır. Toplamda A1’den başlayarak B1 seviyesini bitirmek için yaklaşık 300 – 350 ders civarında bir ingilizce kursu eğitimine ihtiyacınız olacaktır.

B1 İngilizce Seviyesi Kaç Ay Sürer?

Günlük çalışma rutinine, kişinin İngilizceye ayıracağı zamana, alacağı destek ve İngilizce kurslarına bağlı olarak, 2 – 3 ay arasında sürer. A1, A2 ve B1 seviyeleri beraber hesaplandığında bu süre 6 – 9 ay arasında sürer.

İngilizce B1 Seviyesini Nasıl Geliştirirsiniz?

ingilizce b1 seviyesi

İngilizce B1 seviyesini geliştirip B2 seviyesine geçmek isterseniz öncelikli olarak kelime bilgisinizi geliştirmeniz gerekmektedir. B1 Seviyesini tamamlamak için en az 2000 (ikibin) kelimeyi bilmeniz gerekmektedir.

Kelime bilginizi geliştirdikçe bu kelimeleri cümle içerisinde kurmalı ve kullanmalısınız. Kelime ezberleme yöntemleri kısa sürede kelime bilginizi arttırsada bir süre sonra unutalacağı için uzun vadede faydalı olmayacaktır. Kelime ezberlemek yerine cümle içerisinde kullanarak cümleler kurmak ve bu cümleleri yazmak B1 seviyesindeki öğrenciler için daha faydalı olacaktır.

Kelime bilgisi geliştikçe daha uzun ve daha karmaşık cümleler kullanmak, yeni öğrendiğinzi kelimeleri her gün en az 5 farklı cümle içerisinde kullanmak fayda sağlayacaktır.

İngilizce B1 seviyesini geliştirmek için İngilizce öğrenme sistemini rutin hale getirmelisiniz. Bir ingilizce kursuna katılmak ve belirli bir düzende İngilizce kursuna devam etmek İngilice rutini oluşturmanıza çok fayda sağlar.

İngilizce B1 Bitti! Sırada Hangi Seviye Var?

B1 seviyesini başarı ile tamamladıysanız artık Bağımsız Kullanıcı seviyesinin ikinci (2.) seviyesi olan İngilizce B2 seviyesine geçebilirsiniz.

İngilizce B1 Seviyesini yurtdışında geliştirmek isterseniz Malta dil okulları sitesini inceleyebilirsiniz.

bu sayfada çok arananlar:

ingilizce b1-b2 pdf | B1 Seviye İngilizce test | B1 İngilizce Konuları PDF | B1 İngilizce konu Anlatımı | b1-b2 ingilizce kelime listesi pdf | B1 İngilizce Sınavı | B1 seviye İngilizce iyi mi | İngilizce B1 kelimeleri

Sıkça Sorulan Sorular

B1 İngilizce seviyesi kaç ay sürer?2024-02-12T23:41:48+03:00

Günlük çalışma rutinine, kişinin İngilizceye ayıracağı zamana, alacağı destek ve İngilizce kurslarına bağlı olarak, 2 – 3 ay arasında sürer. A1A2 ve B1 seviyeleri beraber hesaplandığında bu süre 6 – 9 ay arasında sürer.

İngilizce B1 seviyesini tamamladıktan sonra ne yapmalıyım?2024-02-12T23:07:37+03:00

B1 seviyesini başarı ile tamamladıysanız artık Bağımsız Kullanıcı seviyesinin ikinci (2.) seviyesi olan İngilizce B2 seviyesine geçebilirsiniz.

B1 İngilizce gramer konuları nelerdir?2024-02-12T23:06:29+03:00

B1 ingilizce seviyesinde, gramer konuları genel hatları ile şunlardır;

 • Adverbs for time, degree, manner
 • Past habits and states (used to)
 • Present perfect simple
 • Modals: should have, might have etc
 • Present continuous (future)
 • Future simple: will
 • Future: going to
 • Present perfect continuous
 • Past continuous
 • Past perfect simple
 • Conditionals (first and second)
 • Future continuous
 • Passives
B1 İngilizce seviyesi ne kadar sürede öğrenilir?2024-02-12T23:37:27+03:00

Eğitim sistemine, nerede eğitim aldığınıza, hangi ingilizce kursuna gittiğiniz ile doğru orantılıda olsa İngilizce B1 seviyesi konuları ve içeriği yaklaşık 100 ders civarındadır. B1 seviyesini geliştirmek kişinin ingilizce öğrenmek için çalışma rutinine ve ayıracağı zaman ile de doğru orantılı bir süre alacaktır. Toplamda A1’den başlayarak B1 seviyesini bitirmek için yaklaşık 300 – 350 ders civarında bir ingilizce kursu eğitimine ihtiyacınız olacaktır.

B1 seviyesi kaç kelime?2024-02-12T23:04:31+03:00

B1 seviyeside konuşmaya başlamak için 1500 ila 2500 kelime arasında bir kelime bilginizin olması gerekmektedir. Kelime bilginizi geliştirdikçe bu kelimeleri cümle içerisinde kurmalı ve kullanmalısınız. Kelime ezberleme yöntemleri kısa sürede kelime bilginizi arttırsada bir süre sonra unutalacağı için uzun vadede faydalı olmayacaktır. Kelime ezberlemek yerine cümle içerisinde kullanmalısınız. Ve bu cümleleri yazmak B1 seviyesindeki öğrenciler için daha faydalı olacaktır.

B1 seviyesini geliştirmek için İngilizce öğrenme sistemini rutin hale getirmelisiniz. Bir ingilizce kursuna katılmak ve belirli bir düzende İngilizce kursuna devam etmek İngilice rutini oluşturmanıza çok fayda sağlar. Nereden başlayacağınızı henüz bilmiyorsanız İngilizcede en çok kullanılan 1000 kelime listesi ile başlayabilirsiniz.

İngilizce B1 seviyesini geliştirmek için ne yapmalı?2024-02-12T23:03:17+03:00

İngilizce B1 seviyesini geliştirip B2 seviyesine geçmek isterseniz öncelikli olarak kelime bilgisinizi geliştirmeniz gerekmektedir. B1 Seviyesini tamamlamak için en az 2000 (ikibin) kelimeyi bilmeniz gerekmektedir.

Kelime bilginizi geliştirdikçe bu kelimeleri cümle içerisinde kurmalı ve kullanmalısınız. Kelime ezberleme yöntemleri kısa sürede kelime bilginizi arttırsada bir süre sonra unutalacağı için uzun vadede faydalı olmayacaktır. Kelime ezberlemek yerine cümle içerisinde kullanarak cümleler kurmak ve bu cümleleri yazmak B1 seviyesindeki öğrenciler için daha faydalı olacaktır.

İngilizce B1 seviyesinde ne öğretilir?2024-02-12T23:01:11+03:00

İngilizce B1 seviyesinde daha karmaşık gramer yapıları, kelime dağarcığını geliştirici çalışmalar, daha uzun metinler ve dinleme parçaları üzerine çalışmalar ve dil bilgisinin daha karmaşık yönleri üzerine eğitim verilir. İşte İngilizce B1 konuları listesi:

 • Describing experiences and events
 • Expressing hopes and ambitions
 • Describing feelings
 • Giving reasons
 • Giving opinions
 • Expressing preferences
 • Stating obligations
 • Expressing certainty
 • Describing events in the past
 • Describing events in the future
B1 İngilizce seviyesi nedir?2024-02-12T22:57:55+03:00

İngilizce B1 seviyesi bağımsız kullanıcı seviyesi grubunda birinci seviyedir. İngilizce bilgisinin orta düzeyde olduğunu belirtir. Genel bir ifade ile açıklanacak olursa “İngilizce öğrenme seviyesi olarak, İngilizce kursunda ortalama 200 ders civarında eğitim almış ve orta düzeyde İngilizce konuşabilen kişiler” artık B1 seviyesine geçiş yapabilirler. B1 seviyesi eski sistemler ile karşılaştırıldığında “intermediate seviyesi” olarak geçmektedir.

İngilizce B1 seviyesi ile yurtdışı seyahatlerinde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve bilindik ve hakim olduğunuz konularda iletişime geçebilir, yeni dostluklar edinebilirsiniz. B1 seviyesinde ingilizce anlama kabiliyetiniz A2 seviyesine göre daha yüksektir ve orta düzeyde konuşabilirsiniz. Fakat konuşma ve yazma becerileriniz sadece bildiğiniz konular üzerinde yoğunlaşır. Özellikle konuşmada uzun ve kompleks cümleler yerine kısa ve tekrarlı cümleler ile ifade edersiniz.

Leave A Comment

Biz Sizi Arayalım!

Eğitimlerimiz hakkında sorularınız ve merak ettikleriniz için formu doldurmanız yeterli…

Formu doldurarak gizlilik politikamızı ve kvkk aydınlatma metnini
kabul etmiş sayılırsınız.

Yeniliklerden İlk Sen Haberdar Ol!

Yeni makaleleri ve İngilizce kursu kampanyalarını sana mail ile göndereceğiz.

Abone olarak, gizlilik politikasını ve kvkk aydınlatma metnini kabul etmiş sayılırsın.

Go to Top