İngilizce Nesne Zamirleri – Object Pronouns Konu Anlatımı

İngilizce Nesne Zamirleri – Object Pronouns

İngilizce’de nesne zamirleri, özneye gelen bir eylemin doğrudan veya dolaylı nesnesini ifade etmek için kullanılan kelimelerdir. Bu zamirler, dilin akıcılığını ve etkinliğini artırırken tekrarlamayı da önler. Bu makalede, “ingilizce nesne zamirleri nedir” sorusuna ayrıntılı bir şekilde cevap vereceğiz ve her zamirin kullanımına ilişkin örnekler sunacağız.

İngilizce Nesne Zamirleri Nedir?

İngilizce’de nesne zamirleri, cümle içinde bir eylemin doğrudan veya dolaylı nesnesini temsil eden kelimelerdir. Bu zamirler, özneyi tekrar etmek yerine ona referans yaparlar. Türkçe’de “beni,” “sizi,” “onu,” “onları” gibi zamirler İngilizce’de “me,” “you,” “him,” “her,” “it,” “us,” ve “them” olarak kullanılır.

Nesne zamirlerinin kullanımı, cümlelerin daha akıcı ve anlaşılır olmasını sağlar. Ayrıca, nesne zamirlerini doğru bir şekilde kullanmak, İngilizce konuşan kişilerle etkileşimlerinizde daha güvenli ve akıcı bir şekilde iletişim kurmanızı sağlar.

Nesne Zamirlerinin Kullanımı ve Örnekler

1. İngilizce Nesne Zamirleri (İsim Zamiri)

İngilizce’de nesne zamirleri, cümle içindeki isimlerin yerine geçer. Aşağıda bazı temel İngilizce nesne zamirlerine ve kullanımlarına örnekler verilmiştir:

 • “Can you help me with this?” (Bunu benimle paylaşır mısın?)
 • “I saw him at the party yesterday.” (Onu dün parti’de gördüm.)
 • “She is waiting for us outside.” (Bizi dışarıda bekliyor.)
 • “Please give it to them.” (Lütfen onu onlara verin.)

2. İngilizce Nesne Zamirleri (İlgi Zamiri)

İngilizce’de bazı nesne zamirleri, ilgi zamiri olarak da kullanılır. İşte bazı örnekler:

 • “The book is about which I was telling you.” (Sana bahsettiğim kitap.)
 • “She is the one whom I met yesterday.” (Dün tanıştığım kişi o.)
 • “I bought the shirt that I saw in the store.” (Mağazada gördüğüm gömleği aldım.)

Nesne Zamirleri ve Yerlerinin Belirlenmesi

Nesne zamirlerini doğru bir şekilde kullanmak için, cümlenin öznesini ve yüklemini belirlemek önemlidir. Aşağıdaki örneklerde nesne zamirlerinin doğru kullanımına dikkat edin:

 1. “John hit him.” (John, ona vurdu.)
 2. “I gave her a present.” (Ona bir hediye verdim.)
 3. “We saw them at the park.” (Onları parkta gördük.)

İngilizce Zamirler – Pronouns

Zamirler, dilbilgisinde önemli bir yere sahip olan dil unsurlarıdır. Cümlelerde isimleri veya isim gruplarını temsil ederek tekrarlamayı önler ve anlatımı akıcı hale getirirler. Zamirlerin cümle içindeki önemi ve kullanımı, dilin etkin bir şekilde iletişim kurulmasına yardımcı olmasını sağlar.

Tekrarlamayı Önlemek: Zamirler, cümle içinde isimleri veya isim gruplarını temsil ederek tekrarlamayı önler. Bu, anlatımı daha akıcı ve sade hale getirir. Örneğin, “John loves to play football. He is very talented.” (John futbol oynamayı çok sever. O çok yeteneklidir.) cümlesinde “he” zamiri, “John” isminin yerine geçerek tekrarı önler ve cümle daha akıcı bir şekilde ifade edilir.

Anlamı Belirtmek: Zamirler, bir nesneyi, kişiyi veya konuşulan kişileri belirtmek için kullanılır. Örneğin, “I saw her at the park.” (Onu parkta gördüm.) cümlesinde “her” zamiri, belirli bir kişiyi temsil eder ve cümlenin anlamını netleştirir.

Kişiler Arasındaki İlişkiyi Göstermek: Zamirler, kişiler arasındaki ilişkiyi göstermek için kullanılır. Örneğin, “She is my best friend. We have known each other for years.” (O benim en iyi arkadaşım. Yıllardır birbirimizi tanıyoruz.) cümlesinde “we” ve “each other” zamirleri, karşılıklı bir ilişkiyi ifade eder ve konuşan kişiyle arkadaşı arasındaki bağı gösterir.

Önceden Bahsedilen Bir Şeye Atıfta Bulunmak: Zamirler, önceden bahsedilen bir nesne veya kişiye atıfta bulunmak için kullanılır. Örneğin, “I bought a new car. It is blue and very fast.” (Yeni bir araba aldım. O mavi ve çok hızlı.) cümlesinde “it” zamiri, önceden bahsedilen arabanın yerine geçer ve belirli bir nesneye atıfta bulunur.

İngilizce Nesne Zamirleri ve Türkçe Anlamları (Object Pronouns)

me         →           beni, bana
you        →           seni, sana
him        →           onu, ona (erkek)
her         →           onu, ona (kadın)
it             →           onu, ona (Hayvan, bitki, cansız varlık)
us           →           bizi, bize
you        →           sizi, size
them     →           onları, onlara

Yukarıdaki zamirler cümlede nesne konumunda kullanılırlar ve bu yüzden yüklemden sonra gelirler.

”you” ve “it” zamiri hem özne hem nesne olarak kullanılabilir.

ingilizce nesne zamirleri – object pronouns ile ilgili örnek cümleler;

I am hungry. Can you prepare me a toast?
You are my best friend. I love you.
I know himHe is my classmate.
I know herShe is my classmate.
It is an apple. You can share it.
We are doing our homeworks. Can you help us?
You are my best friends. I love you.
They are in the park. I can see them.

İngilizce Nesne Zamirlerinde Sık Karşılaşılan Yanlış Kullanımlar

 1. I saw him at the park, and he saw I. (O’nu parkta gördüm ve o da beni gördü.) Doğru kullanım: I saw him at the park, and he saw me.
 2. They invited my sister and I to the party. (Onlar, kız kardeşimi ve beni partiye davet ettiler.) Doğru kullanım: They invited my sister and me to the party.
 3. She told my friend and I about the secret. (O, arkadaşımı ve beni sırrı söyledi.) Doğru kullanım: She told my friend and me about the secret.
 4. The teacher gave the assignment to my brother and I. (Öğretmen, ödevi kardeşime ve bana verdi.) Doğru kullanım: The teacher gave the assignment to my brother and me.
 5. Please give the book to him and I. (Lütfen kitabı ona ve bana verin.) Doğru kullanım: Please give the book to him and me.
 6. Me and my friends went to the movies last night. (Ben ve arkadaşlarım dün gece sinemaya gittik.) Doğru kullanım: My friends and I went to the movies last night.
 7. The dog followed Sarah and she. (Köpek, Sarah’ı ve onu takip etti.) Doğru kullanım: The dog followed Sarah and her.

Nesne zamirlerini doğru bir şekilde kullanmak, dilbilgisi kurallarına uygun bir iletişim sağlar ve anlaşılabilirliği artırır. Bu yaygın hatalardan kaçınarak, İngilizce’deki nesne zamirlerini doğru ve tutarlı bir şekilde kullanmaya özen göstermek önemlidir.

İngilizcenizi geliştirmek için minimum B2 seviyesine kadar ingilizce kursuna gitmenizi tavsiye ederiz. Dil seviyeleri hakkında daha detaylı bilgiye ingilizce seviyeleri linkinden ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

İngilizce nesne zamirleri nelerdir?2023-07-11T13:48:05+03:00

İngilizce nesne zamirleri, bir eylemin doğrudan veya dolaylı nesnesini temsil eden kelimelerdir. Bazı temel İngilizce nesne zamirleri şunlardır: “me,” “you,” “him,” “her,” “it,” “us,” ve “them.”

Nesne zamirleri neden önemlidir?2023-07-11T13:47:57+03:00

Nesne zamirlerinin doğru bir şekilde kullanılması, dilin akıcılığını artırır ve tekrarı önler. Ayrıca, doğru nesne zamirlerini kullanmak, İngilizce konuşan kişilerle daha etkili bir iletişim kurmanıza yardımcı olur.

Nesne zamirleri nasıl kullanılır?2023-07-11T13:47:49+03:00

Nesne zamirlerini kullanırken, cümlenin öznesini ve yüklemini belirleyin. Ardından, uygun nesne zamirini seçin ve cümleye yerleştirin. Örneğin, “I saw him at the party.” (Onu partide gördüm.)

İngilizce nesne zamirleri Türkçe’deki zamirlerle aynı mıdır?2023-07-11T13:47:38+03:00

İngilizce’de nesne zamirleri, Türkçe’deki zamirlerle benzerlik gösterir. Ancak, bazı farklılıklar da vardır. Örneğin, İngilizce’de “it” zamiri, Türkçe’de “o” olarak çevrilebilir.

Nesne zamirleri cümlelerde hangi konumlarda kullanılır?2023-07-11T13:47:32+03:00

Nesne zamirleri, cümlelerde fiilden önce veya sonra gelebilir. Örneğin, “I saw him” veya “Him saw me.”

Nesne zamirlerini nasıl pratik yapabilirim?2023-07-11T13:47:27+03:00

Nesne zamirlerini pratik yapmak için İngilizce yazma ve konuşma alıştırmaları yapabilirsiniz. Ayrıca, İngilizce metinleri okurken ve dinlerken nesne zamirlerine dikkat edin ve onları tanımlamaya çalışın.

Leave A Comment

Biz Sizi Arayalım!

Eğitimlerimiz hakkında sorularınız ve merak ettikleriniz için formu doldurmanız yeterli…

Formu doldurarak gizlilik politikamızı ve kvkk aydınlatma metnini
kabul etmiş sayılırsınız.

Yeniliklerden İlk Sen Haberdar Ol!

Yeni makaleleri ve İngilizce kursu kampanyalarını sana mail ile göndereceğiz.

Abone olarak, gizlilik politikasını ve kvkk aydınlatma metnini kabul etmiş sayılırsın.

Go to Top