İngilizce B2 Seviyesi ve B2 Konuları

İngilizce seviyeleri 3 ana gruptan ve 6 seviyeden oluşur;

 • Temel Kullanıcı: A1 ve A2
 • Bağımsız Kullanıcı: B1 ve B2
 • Yetkin Kullanıcı: C1 ve C2

Bu 3 ana başlık altında ingilizce seviyeleri ise toplam 6 seviyedir. Bu seviyeler A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 seviyeleri olarak sınıflandırılmıştır. İngilizce seviyelerindeki bir harf ve bir rakam ile birlikte oluşturulan bu kod sistemi, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırması (The Common European Framework – CEFR) çatısı altında verilmiştir.

Son güncellenme tarihi: 14/06/2024

İngilizce B2 Seviyesi ve B2 Konuları

İngilizce B2 Seviyesi Nedir?

İngilizce B2 seviyesi bağımsız kullanıcı seviyesi grubunda ikinci seviyedir. İngilizce bilgisinin orta üstü düzeyde olduğunu belirtir. Genel bir ifade ile açıklanacak olursa “İngilizce öğrenme seviyesi olarak, İngilizce kursunda ortalama 300 – 400 ders civarında eğitim almış ve orta seviyede İngilizce konuşabilen kişiler” artık B2 seviyesine geçiş yapabilirler. B2 seviyesi eski sistemler ile karşılaştırıldığında “upper-intermediate seviyesi” olarak geçmektedir.

B2 seviyesini bitiren kişiler, kendilerine güvenerek rahatlıkla İngilizce konuşabilirler. Sadece akıcılık, günlük yaşam içerisinde kullanılan nüanslar ile akademik/profesyonel alanlarda kendilerini geliştirmeleri gerekir.

İngilizce B2 seviyesi ile yurtdışı seyahatlerinde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve her konuda fikrinizi beyan edebilirsiniz. B2 seviyesinde ingilizce anlama kabiliyetiniz B1 seviyesine göre daha yüksektir ve kendinize güvenerek konuşabilirsiniz. Fakat akademik veya profesyonellik gerektiren hususlarda kendinizi geliştirmelisiniz.

B2 Seviye – Upper-intermediate

İngilizce B2 Seviyesinde Neler Öğretilir?

İngilizce B2 seviyesinde daha karmaşık gramer yapıları, akademik kelime dağarcığının geliştirici çalışmalar, geçmiş zamanın farklı tipleri, gelecek zaman, şart cümleleri, vb., sıfatlar ve zarfların kullanımı, bağlaçlar, edatlar, belirli ve belirsiz zamirler, dolaylı ve dolaysız konuşmalar, daha uzun metinler ve dinleme parçaları üzerine çalışmalar ve dil bilgisinin daha karmaşık yönleri üzerine eğitim verilir. İşte İngilizce B2 konuları listesi:

Son güncellenme tarihi: 14/06/2024

İngilizce B2 Konuları:
Konuşma Yapıları

 • Describing experiences
 • Expressing opinions
 • Expressing agreement and disagreement
 • Giving advice with advantages and disadvantages
 • Making suggestions
 • Expressing feelings and emotions
 • Reporting events
 • Speculating about events in past, present, future
 • Adding emphasis
 • Describing hopes and regrets

İngilizce B2 Konuları:
B2 Seviye Kelimeler

 • Work and education
 • Lifestyles
 • Money
 • Crime and punishment
 • Technology
 • Media and communication
 • Global issues
 • Multi-word verbs
 • Reporting verbs
 • Linking expressions

İngilizce B2 Konuları:
B2 Gramer Konuları

 • Compound adjectives
 • Adverbs for time, degree, manner
 • Relative clauses
 • Past perfect simple
 • Past perfect continuous
 • Present perfect continuous
 • Passives
 • Modals of speculation
 • Conditionals (second and third)
 • Mixed conditionals
 • Reported speech
 • Future perfect simple
 • Future perfect continuous

İngilizce B2 Seviyesinde Hangi Konular Var?

İngilizce B2 seviyesi konularını aşağıdaki listede bulabilirsiniz. İngilizce B2 konu anlatımlarına ulaşmak için seçtiğiniz konuya tıklamanız yeterli olacaktır.

 • present simple
 • present progressive
 • stative verbs
 • be used to + ing forms
 • past simple
 • past progressive
 • was / were going to
 • used to / would + baseform
 • present perfect simple
 • present perfect progressive
 • past perfect simple
 • past perfect progressive
 • future will / going to
 • future progressive
 • future perfect
 • zero and first conditional
 • time clauses
 • must, have to, need, may, could
 • should, ought to, had better
 • must, can, could, be able to
 • infinitives and ing forms
 • passive voice
 • subject / object questions
 • reported speech
 • second and third conditionals
 • wishes in the present and past
 • quantifiers – comparisions
 • relative clauses / participle clauses
 • determiners
 • causative form
 • adverbal clauses

B2 İngilizce Kaç Kelime?

B2 seviyeside konuşmaya başlamak için 3000 ile 6000 kelime arasında bir kelime bilginizin olması gerekmektedir. B2 seviyesinde minimum 4000 kelime bilmeniz tavsiye edilir.Kelime bilginizi geliştirdikçe bu kelimeleri cümle içerisinde kurmalı ve kullanmalısınız. Kelime ezberleme yöntemleri kısa sürede kelime bilginizi arttırsada bir süre sonra unutalacağı için uzun vadede faydalı olmayacaktır. Kelime ezberlemek yerine cümle içerisinde kullanmalısınız. Ve bu cümleleri yazmak B2 seviyesindeki öğrenciler için daha faydalı olacaktır.

B2 seviyesini geliştirmek için İngilizce öğrenme sistemini rutin hale getirmelisiniz. Bir ingilizce kursuna katılmak ve belirli bir düzende İngilizce kursuna devam etmek İngilice rutini oluşturmanıza çok fayda sağlar. Nereden başlayacağınızı henüz bilmiyorsanız İngilizcede en çok kullanılan 1000 kelime listesi ile başlayabilirsiniz.

Aşağıdaki İngilizce B2 seviyesi konularını öğrendiğinizde hazırsınız demektir.

İngilizce B2 Gramer Konuları

İngilizce B2 seviyesinde öğretilen gramer konularının bölümlere ayrılmış şekilde detaylı listesini aşağıda bulabilirsiniz;

ingilizce b2 konulari

B2 Seviye Gramer Konuları: Past Tenses – Geçmiş Zaman

Seviye Past Tense – Geçmiş Zaman
B2 Narrative tenses
B2 Used to
B2 Would

B2 Seviye Gramer Konuları: Future Tenses – Gelecek Zaman

Seviye Future Tense – Gelecek Zaman
B2 Future forms – expressing future time
B2 Other ways to express future – be about to, be due to
B2 Future in the past

B2 Seviye Gramer Konuları: Models, the imperative

Seviye Modals, the imperative
B2 Modal verbs – permission obligation, prohibition, necessity
B2 Speculation and deduction – modal verbs and expressions
B2 Verbs of senses
B2 Get – different menings

B2 Seviye Gramer Konuları: Conditionals, if, wish

Seviye Conditionals, if, wish
B2 All conditionals – mixed conditionals, alternatives to if, inversion
B2 Mixed conditionals – if I were you, I wouldn’t have done it
B2 Wish, rather, if only, it’s time – unreal uses of past tenses
B2 Unless, even if, provided, as long as, – other expressions in conditionals

B2 Seviye Gramer Konuları: Passive

Seviye Passive
B2 Distancing – expressions and passive of reporting verbs
B2 Passive verbs with two objects

B2 Seviye Gramer Konuları: -ing and the infinitive

Seviye -ing and the infinitive
B2 Verb + object + infiniteve/gerund – verb patterns
B2 Gerunds and infiniives – complex forms

B2 Seviye Gramer Konuları: Articles, nouns, pronouns and determiners

Seviye Articles, nouns, pronouns and determiners
B2 Reflexive abd reciprocal pronouns
B2 Generic pronouns – common genderpronouns
B2 Compound nouns and possessive forms
B2 Possessive’s with time expressions – Two hours’ walk

B2 Seviye Gramer Konuları: Relative clauses, relative pronouns and adverbs

Seviye Relative clauses, relative pronouns and adverbs
B2 Relative clauses – defining and non-defining

B2 Seviye Gramer Konuları: there and it

Seviye There and it
B2 There and it – preparatory subjects

B2 Seviye Gramer Konuları: Auxilary verbs

Seviye Auxilary verbs
B2 Have – auxilary or main verb
B2 Ellipsis and substituion

B2 Seviye Gramer Konuları: Adjectives and adverbs

Seviye Adjectives and adverbs
B2 Inversion with negative adverbials – adding emphasis

B2 Seviye Gramer Konuları: Conjuctions and clauses

Seviye Conjuctions and clauses
B2 Clauses of contrast, purpose, reason and result
B2 Discourse markers – linking words
B2 Participle clauses

B2 Seviye Gramer Konuları: Word order

Seviye Word order
B2 Cleft sentences – adding emphasis

İngilizce B2 Seviyesinde Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?

İngilizce seviyenizi anlamak için en iyi yöntem yüksek kalitede bir İngilizce Seviye Tespit Sınavına katılmanızdır. Özellikle IELTS, TOEFL, YDS gibi sınavlar B2 seviyesi için doğru bir ölçüm yapabilir. Ancak bu sınavlar ücretli sınavlardır. Örneğin IELTS sınav ücretleri, döviz kuruna göre değişen bir fiyat politikasına sahiptir. B2 seviyesi ile birlikte bu tip sınavları değerlendirebilirsiniz. Ya da, İngilizce kurslarının yaptığı Seviye Tespit sınavlarını değerlendirebilirsiniz. ETC İngilizce Kursu İngilizce Kursu, İngilizce Seviye Tespit Sınavlarını tamamen ücretsiz gerçekleştirmektedir.

İngilizce B2 Seviyesi ile Neler Yapabilirsiniz?

Bağımsız kullanıcı yetkinliklerinin ikinci seviyesi B2 Upper-Intermediate seviyesidir. Genel olarak B2 seviyesindeki kullanıcılar;

 • Bir çok farklı konuda, ayrıntılı ve anlaşılır şekilde İngilizce metinler yazabilir ve bir konu hakkındaki değişik fikirlerini, avantaj ve dezavantajları ile birlikte yansıtabilir.
 • Ana dili İngilizce olan kişilerle belirli bir düzeyde doğal, spontane ve akıcı bir şekilde iki tarafıda zorlamadan iletişim kurabilir.
 • Soyut ve somut konuları içeren İngilizce metinlerin ve kendi uzmanlık alanına ait teknik konuları içeren tartışmaların ana fikrini anlayabilir.

Dikkat! İngilizce B2 Seviyesi; akıcı konuşmak, akademik veya profesyonel anlamda ihtiyaçları karşılamak, mesleki ve akademik kariyerler için gerekli olan İngilizce Yabancı Dil Sınavlarına hazırlanmak için uygun bir seviyedir. Fakat İngilizcenizi geliştirerek C1 Seviyesinde neler yapabileceğinizi görmenizi tavsiye ederiz. İngilizce B2 Seviyesinin başından itibaren Akademik hedefli eğitimleri de tercih edebilirsiniz.

B2 İngilizce Seviyesi Ne Kadar Sürede Öğrenilir?

Eğitim sistemine, nerede eğitim aldığınıza, hangi ingilizce kursuna gittiğiniz ile doğru orantılıda olsa İngilizce B2 seviyesi konuları ve içeriği yaklaşık 100 – 150 ders civarındadır. B2 seviyesini geliştirmek kişinin ingilizce öğrenmek için çalışma rutinine ve ayıracağı zaman ile de doğru orantılı bir süre alacaktır. Toplamda A1’den  B2’ye kadar yaklaşık 400 – 500 ders civarında bir ingilizce kursu eğitimine ihtiyacınız olacaktır.

B2 İngilizce Seviyesi Kaç Ay Sürer?

Günlük çalışma rutinine, kişinin İngilizceye ayıracağı zamana, alacağı destek ve İngilizce kurslarına bağlı olarak, 2 – 3 ay arasında sürer. A1, A2, B1 ve B2 seviyeleri beraber hesaplandığında bu süre 8 – 12 ay arasında sürer.

İngilizce B2 Seviyesini Nasıl Geliştirirsiniz?

ingilizce b2 seviyesi

İngilizce B2 seviyesini geliştirip C1 seviyesine geçmek isterseniz öncelikli olarak kelime bilgisinizi geliştirmeniz gerekmektedir. B2 Seviyesini tamamlamak için en az 4000 (dörtbin) kelimeyi bilmeniz gerekmektedir. Kelime bilginizi geliştirdikçe bu kelimeleri cümle içerisinde kurmalı ve kullanmalısınız. Bu seviyedeki öğrenciler için hem yazma alışkanlığı hem de konuşma alışkankığı edinmek çok önemlidir. B2 seviyesi için konuşma kulüplerine ve writing/essay kulüplerine katılmak çok fayda sağlayacaktır.

İngilizce B2 seviyesini geliştirmek için İngilizce öğrenme sistemini rutin hale getirmelisiniz. Bir ingilizce kursuna katılmak ve belirli bir düzende İngilizce kursuna devam etmek İngilice rutini oluşturmanıza çok fayda sağlar.

İngilizce B2 Bitti! Sırada Hangi Seviye Var?

B2 seviyesini başarı ile tamamladıysanız artık Yetkin kullanıcı seviyesinin birinci (1.) seviyesi olan İngilizce C1 seviyesine geçebilirsiniz.

İngilizce B2 Seviyesini yurtdışında geliştirmek isterseniz Malta dil okulları sitesini inceleyebilirsiniz.

bu sayfada en çok arananlar:

b1, b2 seviye ingilizce test | B2 seviye ingilizce | B2 seviye ingilizce iyi mi | ingilizce seviyeleri a b c | İngilizce B2 seviyesi test PDF | İngilizce Seviye Testi | a1, a2 ingilizce seviyeleri | B1 İngilizce seviyesi

Sıkça Sorulan Sorular

B2 İngilizce seviyesi kaç ay sürer?2024-02-12T23:41:12+03:00

Günlük çalışma rutinine, kişinin İngilizceye ayıracağı zamana, alacağı destek ve İngilizce kurslarına bağlı olarak, 2 – 3 ay arasında sürer. A1A2B1 ve B2 seviyeleri beraber hesaplandığında bu süre 8 – 12 ay arasında sürer.

İngilizce B2 seviyesini tamamladıktan sonra ne yapmalıyım?2024-02-12T23:40:27+03:00

B2 seviyesini başarı ile tamamladıysanız artık Yetkin kullanıcı seviyesinin birinci (1.) seviyesi olan İngilizce C1 seviyesine geçebilirsiniz.

B2 İngilizce gramer konuları nelerdir?2024-02-12T23:39:46+03:00

B2 ingilizce seviyesinde, gramer konuları genel hatları ile şunlardır;

 • Compound adjectives
 • Adverbs for time, degree, manner
 • Relative clauses
 • Past perfect simple
 • Past perfect continuous
 • Present perfect continuous
 • Passives
 • Modals of speculation
 • Conditionals (second and third)
 • Mixed conditionals
 • Reported speech
 • Future perfect simple
 • Future perfect continuous
B2 İngilizce seviyesi ne kadar sürede öğrenilir?2024-02-12T23:38:47+03:00

Eğitim sistemine, nerede eğitim aldığınıza, hangi ingilizce kursuna gittiğiniz ile doğru orantılıda olsa İngilizce B2 seviyesi konuları ve içeriği yaklaşık 100 – 150 ders civarındadır. B2 seviyesini geliştirmek kişinin ingilizce öğrenmek için çalışma rutinine ve ayıracağı zaman ile de doğru orantılı bir süre alacaktır. Toplamda A1’den  B2’ye kadar yaklaşık 400 – 500 ders civarında bir ingilizce kursu eğitimine ihtiyacınız olacaktır.

B2 seviyesi kaç kelime?2024-02-12T23:36:48+03:00

B2 seviyeside konuşmaya başlamak için 3000 ile 6000 kelime arasında bir kelime bilginizin olması gerekmektedir. B2 seviyesinde minimum 4000 kelime bilmeniz tavsiye edilir.Kelime bilginizi geliştirdikçe bu kelimeleri cümle içerisinde kurmalı ve kullanmalısınız. Kelime ezberleme yöntemleri kısa sürede kelime bilginizi arttırsada bir süre sonra unutalacağı için uzun vadede faydalı olmayacaktır. Kelime ezberlemek yerine cümle içerisinde kullanmalısınız. Ve bu cümleleri yazmak B2 seviyesindeki öğrenciler için daha faydalı olacaktır.

B2 seviyesini geliştirmek için İngilizce öğrenme sistemini rutin hale getirmelisiniz. Bir ingilizce kursuna katılmak ve belirli bir düzende İngilizce kursuna devam etmek İngilice rutini oluşturmanıza çok fayda sağlar. Nereden başlayacağınızı henüz bilmiyorsanız İngilizcede en çok kullanılan 1000 kelime listesi ile başlayabilirsiniz.

İngilizce B2 seviyesini geliştirmek için ne yapmalı?2024-02-12T23:35:55+03:00

İngilizce B2 seviyesini geliştirip C1 seviyesine geçmek isterseniz öncelikli olarak kelime bilgisinizi geliştirmeniz gerekmektedir. B2 Seviyesini tamamlamak için en az 4000 (dörtbin) kelimeyi bilmeniz gerekmektedir. Kelime bilginizi geliştirdikçe bu kelimeleri cümle içerisinde kurmalı ve kullanmalısınız. Bu seviyedeki öğrenciler için hem yazma alışkanlığı hem de konuşma alışkankığı edinmek çok önemlidir. B2 seviyesi için konuşma kulüplerine ve writing/essay kulüplerine katılmak çok fayda sağlayacaktır.

İngilizce B2 seviyesinde ne öğretilir?2024-02-12T23:34:59+03:00

İngilizce B2 seviyesinde daha karmaşık gramer yapıları, akademik kelime dağarcığının geliştirici çalışmalar, geçmiş zamanın farklı tipleri, gelecek zaman, şart cümleleri, vb., sıfatlar ve zarfların kullanımı, bağlaçlar, edatlar, belirli ve belirsiz zamirler, dolaylı ve dolaysız konuşmalar, daha uzun metinler ve dinleme parçaları üzerine çalışmalar ve dil bilgisinin daha karmaşık yönleri üzerine eğitim verilir. İşte İngilizce B2 konuları listesi:

 • Describing experiences
 • Expressing opinions
 • Expressing agreement and disagreement
 • Giving advice with advantages and disadvantages
 • Making suggestions
 • Expressing feelings and emotions
 • Reporting events
 • Speculating about events in past, present, future
 • Adding emphasis
 • Describing hopes and regrets
B2 İngilizce seviyesi nedir?2024-02-12T23:33:54+03:00

İngilizce B2 seviyesi bağımsız kullanıcı seviyesi grubunda ikinci seviyedir. İngilizce bilgisinin orta üstü düzeyde olduğunu belirtir. Genel bir ifade ile açıklanacak olursa “İngilizce öğrenme seviyesi olarak, İngilizce kursunda ortalama 300 – 400 ders civarında eğitim almış ve orta seviyede İngilizce konuşabilen kişiler” artık B2 seviyesine geçiş yapabilirler. B2 seviyesi eski sistemler ile karşılaştırıldığında “upper-intermediate seviyesi” olarak geçmektedir.

Leave A Comment

Biz Sizi Arayalım!

Eğitimlerimiz hakkında sorularınız ve merak ettikleriniz için formu doldurmanız yeterli…

Formu doldurarak gizlilik politikamızı ve kvkk aydınlatma metnini
kabul etmiş sayılırsınız.

Yeniliklerden İlk Sen Haberdar Ol!

Yeni makaleleri ve İngilizce kursu kampanyalarını sana mail ile göndereceğiz.

Abone olarak, gizlilik politikasını ve kvkk aydınlatma metnini kabul etmiş sayılırsın.

Go to Top