İngilizce A2 Seviyesi ve A2 Konuları

İngilizce seviyeleri 3 ana gruptan ve 6 seviyeden oluşur;

 • Temel Kullanıcı: A1 ve A2
 • Bağımsız Kullanıcı: B1 ve B2
 • Yetkin Kullanıcı: C1 ve C2

Bu 3 ana başlık altında ingilizce seviyeleri ise toplam 6 seviyedir. Bu seviyeler A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 seviyeleri olarak sınıflandırılmıştır. İngilizce seviyelerindeki bir harf ve bir rakam ile birlikte oluşturulan bu kod sistemi, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırması (The Common European Framework – CEFR) çatısı altında verilmiştir.

Son güncellenme tarihi: 14/06/2024

İngilizce A2 Seviyesi ve A2 Konuları

İngilizce A2 Seviyesi Nedir?

İngilizce A2 seviyesi temel kullanıcı seviyesi grubunda ikinci seviyedir. İngilizce bilgisinin temel düzeyde olduğunu fakat temel düzeyde ustalaşıldığını belirtir. Genel bir ifade ile açıklanacak olursa “İngilizce öğrenme seviyesi olarak, İngilizce kursunda ortalama 90 ders civarında eğitim almış ve temel düzeyde İngilizce konuşabilen kişiler” artık A2 seviyesine geçiş yapabilirler. A2 seviyesi eski sistemler ile karşılaştırıldığında “pre-intermediate seviyesi” olarak geçmektedir.

İngilizce A2 seviyesi ile yurtdışı seyahatlerinde ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve kısa cümleler ile iletişime geçebilirsiniz. A2 seviyesinde ingilizce anlama kabiliyetiniz A1 seviyesine göre daha yüksektir fakat yeterli değildir.

A2 Seviye – Pre-intermedaite

İngilizce A2 Seviyesinde Neler Öğretilir?

İngilizce A2 seviyesinde İngilizce’nin temel grammer yapısı geliştirilir, seviyeye uygun günlük konuşma yapıları ve kelime bilgisi öğretilir. İşte İngilizce A2 konuları listesi:

Son güncellenme tarihi: 14/06/2024

İngilizce A2 Konuları:
Konuşma Yapıları

 • Describing habits and daily routines
 • Expressing ability and inability
 • Describing past experiences
 • Asking for and giving directions
 • Describing personality and feelings
 • Making comparisons
 • Describing jobs
 • Describing places
 • Making requests (e.g. at a restaurant)
 • Expressing future plans

İngilizce A2 Konuları:
A2 Seviye Kelimeler

 • Personality and feelings
 • Food and drinks
 • Education
 • Jobs
 • Weather
 • Family and friends
 • Daily routines
 • Free-time activities
 • Places in towns
 • Body and health
 • Transport and travel

İngilizce A2 Konuları:
A2 Gramer Konuları

 • Questions words
 • Adverbs of frequency
 • Past simple
 • Present continuous
 • Present perfect simple
 • Prepositions of time and place
 • Comparatives and superlatives
 • Like + ing
 • Future simple: will
 • Future: going to
 • Past continuous

İngilizce A2 Seviyesinde Hangi Konular Var?

İngilizce A2 seviyesi konularını aşağıdaki listede bulabilirsiniz. İngilizce A2 konu anlatımlarına ulaşmak için seçtiğiniz konuya tıklamanız yeterli olacaktır.

 • present simple
 • present progressive
 • stative verbs
 • past simple
 • past porogressive
 • time clauses
 • quantifiers, too, enough
 • present perfect simple
 • indirect questions
 • defining relative clauses
 • relative pronouns
 • the verb used to
 • comparative form
 • superlative form
 • must / can / have to/ need to / should and negatives
 • future will
 • be able to
 • infinitives
 • ing forms
 • passive voice
 • conditional sentences type 1
 • if vs when
 • may / might / could
 • so, neither, too, either
 • present perfect progressive
 • question tags, negative questions
 • reflexive pronouns
 • conditional sentences type 2
 • wishes and unreal past
 • exclamatory sentences
 • clauses and results
 • past perfect simple
 • reported speech

A2 İngilizce Kaç Kelime?

A2 seviyeside konuşmaya başlamak için 700 ila 1500 kelime arasında bir kelime bilginizin olması gerekmektedir. Kelime bilginizi geliştirdikçe bu kelimeleri cümle içerisinde kurmalı ve kullanmalısınız. Kelime ezberleme yöntemleri kısa sürede kelime bilginizi arttırsada bir süre sonra unutalacağı için uzun vadede faydalı olmayacaktır. Kelime ezberlemek yerine cümle içerisinde kullanmalısınız. Ve bu cümleleri yazmak A2 seviyesindeki öğrenciler için daha faydalı olacaktır.

A2 seviyesini geliştirmek için İngilizce öğrenme sistemini rutin hale getirmelisiniz. Bir ingilizce kursuna katılmak ve belirli bir düzende İngilizce kursuna devam etmek İngilice rutini oluşturmanıza çok fayda sağlar. Nereden başlayacağınızı henüz bilmiyorsanız İngilizcede en çok kullanılan 1000 kelime listesi ile başlayabilirsiniz.

Aşağıdaki İngilizce A2 seviyesi konularını öğrendiğinizde hazırsınız demektir.

İngilizce A2 Gramer Konuları

İngilizce A2 seviyesinde öğretilen gramer konularının bölümlere ayrılmış şekilde detaylı listesini aşağıda bulabilirsiniz;

ingilizce a2 konulari

A2 Seviye Gramer Konuları: Present Tense – Şimdiki Zaman

Seviye Present Tense – Şimdiki Zaman
A2 Present simple vs present continuous
A2 Present perfect – form and use
A2 Present perfect or past simple

A2 Seviye Gramer Konuları: Past Tense – Geçmiş Zaman

Seviye Past Tense – Geçmiş Zaman
A2 Past simple – form and use
A2 Past continuous and past simple
A2 Past perfect

A2 Seviye Gramer Konuları: Future Tense – Gelecek Zaman

Seviye Future Tense – Gelecek Zaman
A2 ‘Will’ vs be going to – Future
A2 Present continuous for future arrangements

A2 Seviye Gramer Konuları: Modals, the imperative, phrasal verbs

Seviye

Modals, the imperative, phrasal verbs

A2 Have to, don’t have to, must, mustn’t
A2 Should, shouldn’t
A2 Might, might not – possibility
A2 Used to, didn’t use to – past habits and states
A2 How to use the verb “go”
A2 The different uses of the verb “get”
A2 Do vs Make – What’s the difference
A2 Verbs with two objects
A2 Stative vs dynamic verbs
A2 Phrasla verbs: trabsitive and intransitive, separable and inseperable

A2 Seviye Gramer Konuları: Verb tense reviews

Seviye

Verb tense reviews

A2 Review of all verb tenses A2

A2 Seviye Gramer Konuları: Conditionals, if, wish

Seviye

Conditionals, if, wish

A2 First conditional and future time clauses
A2 Second conditional

A2 Seviye Gramer Konuları: Passive

Seviye Passive
A2 Present and past simple passive
A2 be + past participle

A2 Seviye Gramer Konuları: Reported speech

Seviye

Reported speech – indirect speech

A2 Reported speech – indirect speech

A2 Seviye Gramer Konuları: -ing and the infinitive

Seviye

-ing and the infinitive

A2 Expressing purpose with “to” and “for”
A2 Infinitives and gerunds – verb patterns

A2 Seviye Gramer Konuları: Auxilary verbs

Seviye

Auxilary verbs

A2 So, neither – so am I, netiher do I

A2 Seviye Gramer Konuları: Articles, nouns, pronouns and determiners

Seviye

Articles, nouns, pronouns and determiners

A2 Subject pronouns, object pronouns, possessive pronouns, possessive adjectives
A2 Something, anything, nothing
A2 Much, many little, few, some, any quantfiers
A2 Too, too much, too many, enough
A2 Most, most of, the most

A2 Seviye Gramer Konuları: Relative clauses, relative pronouns and adverbs

Seviye

Relative caluses, relative pronouns and adverbs

A2 Defining relative clauses – who, which, that, where

A2 Seviye Gramer Konuları: Adjectives and adverbs

Seviye

Adjectives and adverbs

A2 Comparative and superlative adjectives and adverbs
A2 No longer, any longer, anymore

A2 Seviye Gramer Konuları: Conjuctions and clauses

Seviye

Conjuctions and clauses

A2 However, although, because, so and time connectors

A2 Seviye Gramer Konuları: Prepositions

Seviye

Prepositions

A2 Prepositiomns of mevement: along, across, over
A2 On time vs in time, at the end vs in the end

A2 Seviye Gramer Konuları: Soru Cümleleri

Seviye

Soru Cümleleri

A2 Asking questions in English
A2 Subject questions, questions with prepositions

İngilizce A2 Seviyesinde Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?

İngilizce seviyenizi anlamak için en iyi yöntem yüksek kalitede bir İngilizce Seviye Tespit Sınavına katılmanızdır. Özellikle IELTS, TOEFL, YDS gibi sınavlar temel seviyeler için ölçüm yapamaz. ETC İngilizce Kursu İngilizce Kursu, İngilizce Seviye Tespit Sınavlarını tamamen ücretsiz gerçekleştirmektedir.

İngilizce A2 Seviyesi ile Neler Yapabilirsiniz?

Temel kullanıcı yetkinliklerinin ikinci İngilizce seviyesi A2 Pre-Intermediate seviyesidir. Genel olarak İngilizce A2 seviyesindeki kullanıcılar A1 seviyesindeki bir kullanıcının yapabildiği her şeyi ve ek olarak aşağıdakileri yapabilir;

 • Kişisel bilgiler ve aile bireyleri, alış veriş, yaşadığı bölge, özgeçmişi, mesleği gibi sık kullanılan konularda iletişim kurabilir.
 • Bilgi sahibi olduğu konularda ve rutin konularda basit düzeyde İngilizce iletişim kurabilir ve doğrudan bilgi alışverişinde bulunabilir.
 • İhtiyaçlarını basit bir dille anlatabilir, geçmişi ve çevresi hakkında basit açıklamalarda bulunabilir.

Dikkat! İngilizce A2 Seviyesi; akıcı konuşmak, akademik veya profesyonel anlamda ihtiyaçları karşılamak, mesleki ve akademik kariyerler için gerekli olan İngilizce Yabancı Dil Sınavlarında başarılı olmak için yeterli değildir!

A2 İngilizce Seviyesi Ne Kadar Sürede Öğrenilir?

Eğitim sistemine, nerede eğitim aldığınıza, hangi ingilizce kursuna gittiğiniz ile doğru orantılıda olsa İngilizce A2 seviyesi konuları ve içeriği yaklaşık 100 ders civarındadır. A2 seviyesini geliştirmek kişinin ingilizce öğrenmek için çalışma rutinine ve ayıracağı zaman ile de doğru orantılı bir süre alacaktır. Toplamda A2 seviyesini bitirmek için yaklaşık 200 ders civarında bir ingilizce kursu eğitimine ihtiyacınız olacaktır.

A2 İngilizce Seviyesi Kaç Ay Sürer?

Günlük çalışma rutinine, kişinin İngilizceye ayıracağı zamana, alacağı destek ve İngilizce kurslarına bağlı olarak, 2 – 3 ay arasında sürer. A1 ve A2 seviyeleri beraber hesaplandığında bu süre 4 – 6 ay sürer.

İngilizce A2 Seviyesini Nasıl Geliştirirsiniz?

ingilizce a2 seviyesi

İngilizce A2 seviyesini geliştirip B1 seviyesine geçmek isterseniz öncelikli olarak kelime bilginizi geliştirmeniz gerekmektedir. A2 Seviyesini tamamlamak için en az 1000 (bin) kelimeyi bilmeniz gerekmektedir.

Kelime bilginizi geliştirdikçe bu kelimeleri cümle içerisinde kurmalı ve kullanmalısınız. Kelime ezberleme yöntemleri kısa sürede kelime bilginizi arttırsada bir süre sonra unutalacağı için uzun vadede faydalı olmayacaktır. Kelime ezberlemek yerine cümle içerisinde kullanarak basit cümleler kurmak ve bu basit cümleleri yazmak A2 seviyesindeki öğrenciler için daha faydalı olacaktır.

İngilizce A2 seviyesini geliştirmek için İngilizce öğrenme sistemini rutin hale getirmelisiniz. Bir ingilizce kursuna katılmak ve belirli bir düzende İngilizce kursuna devam etmek İngilice rutini oluşturmanıza çok fayda sağlar.

İngilizce A2 Kolay mı?

İngilizce A2 seviyesi, temel düzeyde bir seviyedir. CEFR programında İngilizce orta altı seviye olarak adlandırılır. Yukarıda belirtilen konular üzerine zaman ayırıp çalıştığınızda A2 seviyesini çok kolay bir şekilde başarabilirsiniz. İngilizce A2 seviyesi ile yavaş konuşulduğunda basit ve rutin diyalogları sorunsuz bir şekilde anlayabilirsiniz. Kısaca, evet, İngilizce A2 Seviyesi kolaydır.

İngilizce A2 Bitti! Sırada Hangi Seviye Var?

A2 seviyesini başarı ile tamamladıysanız artık Bağımsız Kullanıcı seviyesinin birinci (1.) seviyesi olan İngilizce B1 seviyesine geçebilirsiniz.

bu sayfada en çok arananlar:

a1, a2 ingilizce konuları | A2 Konuları | a1-a2 ingilizce kelimeler pdf | A2 Gramer Konuları | A2 Seviye İngilizce konuları pdf | A2 Gramer PDF |
ingilizce a1-a2 seviyesi konu anlatımı pdf | A2 Seviye İngilizce kelimeler

İngilizce A2 Seviyesini yurtdışında geliştirmek isterseniz Malta dil okulları sitesini inceleyebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

A2 İngilizce seviyesi kaç ay sürer?2024-02-12T23:42:33+03:00

Günlük çalışma rutinine, kişinin İngilizceye ayıracağı zamana, alacağı destek ve İngilizce kurslarına bağlı olarak, 2 – 3 ay arasında sürer. A1 ve A2 seviyeleri beraber hesaplandığında bu süre 4 – 6 ay sürer.

İngilizce A2 seviyesini tamamladıktan sonra ne yapmalıyım?2024-02-12T19:39:53+03:00

A2 seviyesini başarı ile tamamladıysanız artık Bağımsız Kullanıcı seviyesinin birinci (1.) seviyesi olan İngilizce B1 seviyesine geçebilirsiniz.

A2 İngilizce gramer konuları nelerdir?2024-02-12T19:36:23+03:00

A2 ingilizce seviyesinde, gramer konuları genel hatları ile şunlardır;

 • Questions words
 • Adverbs of frequency
 • Past simple
 • Present continuous
 • Present perfect simple
 • Prepositions of time and place
 • Comparatives and superlatives
 • Like + ing
 • Future simple: will
 • Future: going to
 • Past continuous
A2 İngilizce seviyesi ne kadar sürede öğrenilir?2024-02-12T19:34:55+03:00

Eğitim sistemine, nerede eğitim aldığınıza, hangi ingilizce kursuna gittiğiniz ile doğru orantılıda olsa İngilizce A2 seviyesi konuları ve içeriği yaklaşık 100 ders civarındadır. A2 seviyesini geliştirmek kişinin ingilizce öğrenmek için çalışma rutinine ve ayıracağı zaman ile de doğru orantılı bir süre alacaktır. Toplamda A1 ve A2 seviyesini bitirmek için yaklaşık 200 ders civarında bir ingilizce kursu eğitimine ihtiyacınız olacaktır.

A2 seviyesi kaç kelime?2024-02-12T19:32:48+03:00

A2 seviyeside konuşmaya başlamak için 700 ila 1500 kelime arasında bir kelime bilginizin olması gerekmektedir. Kelime bilginizi geliştirdikçe bu kelimeleri cümle içerisinde kurmalı ve kullanmalısınız. Kelime ezberleme yöntemleri kısa sürede kelime bilginizi arttırsada bir süre sonra unutalacağı için uzun vadede faydalı olmayacaktır. Kelime ezberlemek yerine cümle içerisinde kullanmalısınız. Ve bu cümleleri yazmak A2 seviyesindeki öğrenciler için daha faydalı olacaktır.

A2 seviyesini geliştirmek için İngilizce öğrenme sistemini rutin hale getirmelisiniz. Bir ingilizce kursuna katılmak ve belirli bir düzende İngilizce kursuna devam etmek İngilice rutini oluşturmanıza çok fayda sağlar. Nereden başlayacağınızı henüz bilmiyorsanız İngilizcede en çok kullanılan 1000 kelime listesi ile başlayabilirsiniz.

İngilizce A2 seviyesini geliştirmek için ne yapmalı?2024-02-12T19:31:14+03:00

İngilizce A2 seviyesini geliştirip B1 seviyesine geçmek isterseniz öncelikli olarak kelime bilginizi geliştirmeniz gerekmektedir. A2 Seviyesini tamamlamak için en az 1000 (bin) kelimeyi bilmeniz gerekmektedir.

Kelime bilginizi geliştirdikçe bu kelimeleri cümle içerisinde kurmalı ve kullanmalısınız. Kelime ezberleme yöntemleri kısa sürede kelime bilginizi arttırsada bir süre sonra unutalacağı için uzun vadede faydalı olmayacaktır. Kelime ezberlemek yerine cümle içerisinde kullanarak basit cümleler kurmak ve bu basit cümleleri yazmak A2 seviyesindeki öğrenciler için daha faydalı olacaktır.

İngilizce A2 seviyesinde ne öğretilir?2024-02-12T19:30:11+03:00

İngilizce A2 seviyesinde İngilizce’nin temel grammer yapısı geliştirilir, seviyeye uygun günlük konuşma yapıları ve kelime bilgisi öğretilir. İşte İngilizce A2 konuları listesi:

 • Alışkanlıkları ve günlük rutinleri açıklama
 • Yeteneği ve yetersizliği ifade etme
 • Geçmiş deneyimlerin anlatılması
 • Yön sorma ve verme
 • Kişiliğin ve duyguların tanımlanması
 • Karşılaştırma yapmak
 • İşleri tanımlama
 • Yerleri açıklama
 • Sipariş vermek (örneğin bir restoranda)
 • Gelecek planlarını ifade etme
A2 İngilizce seviyesi nedir?2024-02-12T19:28:33+03:00

İngilizce A2 seviyesi temel kullanıcı seviyesi grubunda ikinci seviyedir. İngilizce bilgisinin hala temel düzeyde olduğunu fakat temel düzeyde ustalaşıldığını belirtir. Genel bir ifade ile açıklanacak olursa “İngilizce öğrenme seviyesi olarak, İngilizce kursunda ortalama 90 ders civarında eğitim almış ve temel düzeyde İngilizce konuşabilen kişiler” artık A2 seviyesine geçiş yapabilirler. A2 seviyesi eski sistemler ile karşılaştırıldığında “pre-intermediate seviyesi” olarak geçmektedir.

Leave A Comment

Biz Sizi Arayalım!

Eğitimlerimiz hakkında sorularınız ve merak ettikleriniz için formu doldurmanız yeterli…

Formu doldurarak gizlilik politikamızı ve kvkk aydınlatma metnini
kabul etmiş sayılırsınız.

Yeniliklerden İlk Sen Haberdar Ol!

Yeni makaleleri ve İngilizce kursu kampanyalarını sana mail ile göndereceğiz.

Abone olarak, gizlilik politikasını ve kvkk aydınlatma metnini kabul etmiş sayılırsın.

Go to Top