CEFR Nedir? CEFR Açılımı ? CEFR Seviyeleri

CEFR Nedir?

CEFR Nedir? CEFR; Yabancı dil öğrenmenin 6 seviyesi tanımlar: A1 Başlangıç, A2 Orta Altı, B1 Orta, B2 Orta Üstü, C1 İleri ve C2 Uzman. Bu seviyeler, bir yabancı dil konuşanın belirli konular hakkında konuşması, okuması, yazması ve dinlemesi gibi farklı becerilerini tanımlamak için kullanılır.

CEFR, dil öğrencilerinin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini ölçmeyi amaçlar ve bu becerilerin A1’den C2’ye kadar altı seviyede tanımlanmasını sağlar. Bu seviyeler, öğrencilerin ne kadar iyi bir dil becerisine sahip olduğunu ve bu becerilerinin hangi amaçlar için kullanılabileceğini tanımlar. CEFR, dil öğrenme sürecini standartlaştırarak öğrencilerin ilerlemesini ve hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır.

CEFR, yabancı dil öğrenme sürecinde ve yabancı dil öğrenme faaliyetlerinde bir çerçeve sunar ve yabancı dil öğrenenlerin hedeflerine ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim almalarına yardımcı olur. Ayrıca, CEFR, yabancı dil öğrenenlerin ilerleme kaydetmelerini ve hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırır.

CEFR Açılımı Nedir?

CEFR, Common European Framework of Reference for Languages anlamına gelir. Bu açılım Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan bir dil ölçme sisteminin adını verir ve dil seviyelerini A1 (başlangıç) ila C2 (uygulama) arasında değerlendirir. CEFR, Avrupa Birliği ülkelerindeki dil eğitimi programlarının belirlenmesinde ve dil seviyesinin belirlenmesinde kullanılan bir standarttır.

CEFR Ne İşe Yarar?

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), dil öğrenenlerin dil becerilerinin seviyesini ölçmek için kullanılan bir sistemdir. CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), dil öğrenenlerin dil becerilerinin seviyesini ölçmek için kullanılan bir sistemdir. CEFR, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen ve birçok Avrupa ülkesinde kullanılan bir standarttır. Bu, dil öğrenenlerin Avrupa ülkeleri arasında dil becerilerinin karşılaştırılmasını ve dünya çapında dil eğitimi verilen kurumlar arasında dil seviyelerinin uyumlu hale getirilmesini sağlar. CEFR, dil öğrenenlerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için bir rehber olarak kullanılabilir ve dil öğrenenlerin dil becerilerini geliştirmelerine yönlendirici bir araç olarak hizmet edebilir.

CEFR Seviyesi Nedir?

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) dil becerilerinin seviyesini tanımlayan bir sistemdir. CEFR, dil öğrenme sürecinde dil becerilerinin hangi düzeyde olduğunu belirlemek ve dil öğrenme hedeflerine ulaşmak için kullanılan bir araçtır.

CEFR, dil öğrenenlerin dil becerilerini altı farklı seviyede tanımlar: A1 Başlangıç Seviyesi, A2 Orta Altı Seviyesi, B1 Orta Seviyesi, B2 Orta Üstü Seviyesi, C1 İleri Seviyesi, C2 Profesyonel Seviyesi. Her seviyede, dil öğrenenin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri belirli bir düzeyde olması beklenir.

CEFR seviyeleri, dil öğrenme sürecinde ilerlemenizi takip etmenize, dil öğrenme hedeflerinize ulaşmanıza ve dil öğrenme sürecinizi optimize etmenize yardımcı olur. Dil öğrenenler, CEFR seviyelerine göre kendilerini değerlendirebilir ve ilerlemelerini takip edebilirler.

CEFR A1 Seviyesi Nedir? CEFR A1 Seviyesi Ne Demek?

CEFR A1, Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) dil seviyelerinden biridir. CEFR, dil bilgisi ve dil becerilerinin belirli bir seviyede olup olmadığını ölçen bir sistemdir. İngilizce A1 seviyesi, dil öğrenenlerin ilk seviyesi olarak kabul edilir ve dil bilgisi ve dil becerilerinin en temel seviyelerini kapsar. A1 seviyesi dil öğrenicilerinin, basit cümlelerle kendilerini ve diğer insanları tanımlama, günlük hayatta karşılaşabilecekleri durumlarda temel iletişim becerilerini kullanma kabiliyeti olduğunu gösterir.

CEFR A2 Seviyesi Nedir? CEFR A2 Seviyesi Ne Demek?

CEFR A2, Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) dil seviyelerinden biridir. CEFR, dil bilgisi ve dil becerilerinin belirli bir seviyede olup olmadığını ölçen bir sistemdir. İngilizce A2 seviyesi, dil öğrenenlerin ikinci seviyesi olarak kabul edilir ve A1 seviyesine göre daha ileri dil bilgisi ve dil becerilerini kapsar. A2 seviyesi dil öğrenicilerinin, günlük hayatta daha fazla iletişim becerisi gerektiren durumlarda temel iletişim becerilerini kullanma kabiliyeti olduğunu gösterir. Örneğin, A2 seviyesi dil öğrenicileri, basit tanışma konularını, alışveriş yapma, yolculuk veya otelde kalma gibi günlük hayatta karşılaşabilecekleri durumlarda iletişim kurabilme becerisi kazanmış olabilir.

CEFR B1 Seviyesi Nedir? CEFR B1 Seviyesi Ne Demek?

CEFR B1, Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) dil seviyelerinden biridir. CEFR, dil bilgisi ve dil becerilerinin belirli bir seviyede olup olmadığını ölçen bir sistemdir. İngilizce B1 seviyesi, dil öğrenenlerin orta seviyesi olarak kabul edilir ve A2 seviyesine göre daha ileri dil bilgisi ve dil becerilerini kapsar. B1 seviyesi dil öğrenicilerinin, günlük hayatta daha fazla iletişim becerisi gerektiren durumlarda orta düzeyde iletişim becerilerini kullanma kabiliyeti olduğunu gösterir. Örneğin, B1 seviyesi dil öğrenicileri, günlük hayatta karşılaşabilecekleri farklı durumlar için geniş bir kelime hazinesi ve dil becerisi kazanmış olabilir. Ayrıca, okuma ve yazma becerilerinin de bu seviyede geliştiği görülür.

CEFR B2 Seviyesi Nedir? CEFR B2 Seviyesi Ne Demek?

CEFR B2, Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) dil seviyelerinden biridir. CEFR, dil bilgisi ve dil becerilerinin belirli bir seviyede olup olmadığını ölçen bir sistemdir. İngilizce B2 seviyesi, dil öğrenenlerin orta üstü seviyesi olarak kabul edilir ve B1 seviyesine göre daha ileri dil bilgisi ve dil becerilerini kapsar. B2 seviyesi dil öğrenicilerinin, günlük hayatta veya iş yaşamında daha fazla iletişim becerisi gerektiren durumlarda yüksek orta düzeyde iletişim becerilerini kullanma kabiliyeti olduğunu gösterir. Örneğin, B2 seviyesi dil öğrenicileri, iş toplantıları, akademik konular veya daha kompleks konular üzerinde konuşma ve yazma becerilerini kullanma kabiliyetine sahiptir. Ayrıca, farklı türlerdeki metinleri anlama ve yorumlama becerileri de bu seviyede gelişir.

CEFR C1 Seviyesi Nedir? CEFR C1 Seviyesi Ne Demek?

CEFR C1, Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) dil seviyelerinden biridir. CEFR, dil bilgisi ve dil becerilerinin belirli bir seviyede olup olmadığını ölçen bir sistemdir. C1 seviyesi, dil öğrenenlerin ileri seviyesi olarak kabul edilir ve B2 seviyesine göre daha ileri dil bilgisi ve dil becerilerini kapsar. C1 seviyesi dil öğrenicilerinin, günlük hayatta veya iş yaşamında en ileri düzeyde iletişim becerilerini kullanma kabiliyeti olduğunu gösterir. Örneğin, C1 seviyesi dil öğrenicileri, akademik veya profesyonel konular üzerinde rahatça konuşma ve yazma becerilerini kullanabilir, ayrıca farklı türlerdeki metinleri anlama ve yorumlama becerileri de en üst düzeyde gelişmiştir.

CEFR C2 Seviyesi Nedir? CEFR C2 Seviyesi Ne Demek?

CEFR C2, Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) dil seviyelerinden biridir. CEFR, dil bilgisi ve dil becerilerinin belirli bir seviyede olup olmadığını ölçen bir sistemdir. C2 seviyesi, dil öğrenenlerin en ileri seviyesi olarak kabul edilir ve C1 seviyesine göre daha ileri dil bilgisi ve dil becerilerini kapsar. C2 seviyesi dil öğrenicilerinin, günlük hayatta veya iş yaşamında en yüksek düzeyde iletişim becerilerini kullanma kabiliyeti olduğunu gösterir. C2 seviyesi dil öğrenicileri, dilin doğal konuşmacıları gibi her türlü konuda rahatça konuşabilir, yazabilir ve anlama ve yorumlama becerileri en yüksek düzeydedir. Bu seviyede dil öğrenicileri, dilin en ince ayrıntılarını ve kalıplarını da mükemmel bir şekilde kullanabilir.

CEFR Seviyeleri Ne Kadar Sürer? CEFR Seviyeleri Ne Kadar Sürede Tamamlanır?

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) seviyelerinin tamamlanması için belirli bir süre yoktur. Dil öğrenme süreci herkes için farklıdır ve dil öğrenmenin hızı kişinin önceki bilgi düzeyi, motivasyonu, eğitim alma sıklığı ve çalışma temposuna göre değişebilir.

CEFR seviyelerinin tamamlanması için bir ingilizce kursunda ortalama bir süre yaklaşık bir yıl gerekir. Ancak, dil öğrenenin ihtiyacına ve amacına göre daha az veya daha fazla süre gerekebilir. Ayrıca, dil öğrenenin dil seviyesini arttırmak için evde veya iş hayatında dil kullanması da dil öğrenme süresini hızlandırabilir.

Özet olarak, CEFR seviyelerinin tamamlanması için belirli bir süre yoktur ve her dil öğrenicisi için farklıdır. Dil öğrenme süreci kişinin hedeflerine, motivasyonuna ve çalışma temposuna göre değişebilir.

CEFR Sınavı Var mı?

Evet, CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) için sınavlar mevcuttur. CEFR, dil öğrenenlerin dil becerilerinin seviyesini ölçmek için kullanılan bir sistemdir ve bu sistem çerçevesinde dil seviyelerini belirlemek için sınavlar düzenlenir. CEFR seviyeleri (A1, A2, B1, B2, C1 ve C2) her bir dil için uygun bir sınav bulunmaktadır.

Bu sınavlar, ingilizce kursları, dil eğitimi veren kurumlar ve dil eğitim merkezleri tarafından düzenlenir ve dil öğrenenlerin dil seviyelerini belirlemek için yapılır. Sınavlar genellikle dil becerilerini ölçmek için yazılı veya sözlü sorular, okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini değerlendirmek için kullanılan çeşitli yöntemler içerir. CEFR sınavından geçerek belirli bir dil seviyesine sahip olmanız, dünya çapında dil eğitimi veren kurumlar tarafından tanınır ve kabul edilir.

CEFR Belgesi Nasıl Alınır?

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) belgesi, dil eğitimi veren kurumlar tarafından düzenlenen ve CEFR sistemine göre yapılan sınavlar sonucunda alınır. CEFR belgesi, dil öğrenenin belirli bir dil seviyesine sahip olduğunu gösterir ve dünya çapında dil eğitimi veren kurumlar tarafından tanınır ve kabul edilir.

CEFR belgesi almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. CEFR sistemine göre dil seviyenizi belirleyin: CEFR, dil öğrenme sürecindeki dil becerilerinizi sekiz farklı seviyede tanımlar (A1 Başlangıç Seviyesi, A2 Temel Seviyesi, B1 Orta Seviyesi, B2 İleri Seviyesi, C1 İleri İleri Seviyesi, C2 Profesyonel Seviyesi). Dil seviyenizi belirleyerek, hangi seviyedeki sınava hazırlandığınızı belirleyin.
 2. CEFR sınavını bulun: Dil okulları, dil eğitimi veren kurumlar ve dil eğitim merkezleri tarafından düzenlenen CEFR sınavları bulun. Dil seviyenize uygun bir sınav bulun ve kayıt olun.
 3. CEFR sınavına hazırlanın: CEFR sınavı, dil becerilerinizi (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) değerlendirmek için yapılır. Sınava hazırlanmak için dil eğitimi alabilir veya dil becerilerinizi geliştirmek için çalışabilirsiniz.
 4. CEFR sınavına girin: Sınava girme zamanı geldiğinde, CEFR sistemine göre yapılmış soruları yanıtlayın.
 5. CEFR belgesini alın: CEFR sınavını başarıyla tamamladığınızda, CEFR belgesini alırsınız. Belge, dil seviyenizi belirtir ve dünya çapında dil eğitimi veren kurumlar tarafından tanınır ve kabul edilir.Not: CEFR belgesi almak için yapılan sınavların maliyetleri ve süreleri farklılık gösterebilir. Sınava hazırlanmak ve sınava girme için gereken sürelerde değişiklik gösterebilir.

CEFR Sertifikası Ne İşe Yarar?

CEFR sertifikası, dil öğrenenin belirli bir dil seviyesine sahip olduğunu gösterir ve dünya çapında dil eğitimi veren kurumlar tarafından tanınır ve kabul edilir. CEFR sertifikası, aşağıdaki faydaları sunar:

 1. İş ve eğitim fırsatları: CEFR sertifikası, dil öğrenenin belirli bir dil seviyesine sahip olduğunu gösterir ve bu, çok dil bilen bir kişi olarak iş ve eğitim fırsatlarını arttırabilir.
 2. Dil becerilerinin tanınması: CEFR sertifikası, dil öğrenenin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini değerlendirir ve dil seviyesini belirtir.
 3. Dünya çapında geçerlilik: CEFR, Avrupa Birliği tarafından benimsenen ve dünya çapında tanınan bir dil değerlendirme sistemidir. CEFR sertifikası, dünya çapında dil eğitimi veren kurumlar tarafından tanınır ve kabul edilir.
 4. Dil öğrenme hedeflerinin belirlenmesi: CEFR sertifikası, dil öğrenenin mevcut dil seviyesini belirtir ve ilerideki dil öğrenme hedeflerini belirlemesine yardımcı olabilir.
 5. Motivasyon artışı: CEFR sertifikası almak, dil öğrenenlerin dil öğrenme sürecindeki başarılarını tanımlamasına ve onları motive etmesine yardımcı olabilir.

CEFR sertifikası, dil öğrenenlerin dil becerilerinin tanınmasını, iş ve eğitim fırsatlarının arttırılmasını ve dil öğrenme hedeflerinin belirlenmesini kolaylaştırır.

CEFR Denkliği Olan Sınavlar Hangileri?

CEFR denkliğine sahip birçok dil sınavı bulunmaktadır. Bunlar arasında en yaygın olanlar şunlardır:

 1. TOEFL (Test of English as a Foreign Language): İngilizce düzeyini ölçen bir sınavdır ve CEFR denkliğine sahiptir.
 2. IELTS (International English Language Testing System): İngilizce düzeyini ölçen bir sınavdır ve CEFR denkliğine sahiptir. bknz: ielts sınavı
 3. Cambridge English: Advanced (CAE): İngilizce düzeyini ölçen bir sınavdır ve CEFR denkliğine sahiptir.
 4. PTE (Pearson Test of English): İngilizce düzeyini ölçen bir sınavdır ve CEFR denkliğine sahiptir.
 5. DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera): İspanyolca düzeyini ölçen bir sınavdır ve CEFR denkliğine sahiptir.
 6. Goethe-Zertifikat: Almanca düzeyini ölçen bir sınavdır ve CEFR denkliğine sahiptir.

Bu sınavlar, dil öğrenenin belirli bir dil seviyesine sahip olduğunu gösterir ve dünya çapında dil eğitimi veren kurumlar tarafından tanınır ve kabul edilir. CEFR denkliğine sahip olan diğer dil sınavları da bulunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

CEFR Nedir?2023-07-18T17:50:49+03:00

CEFR; Yabancı dil öğrenmenin 6 seviyesi tanımlar: A1 Başlangıç, A2 Orta Altı, B1 Orta, B2 Orta Üstü, C1 İleri ve C2 Uzman. Bu seviyeler, bir yabancı dil konuşanın belirli konular hakkında konuşması, okuması, yazması ve dinlemesi gibi farklı becerilerini tanımlamak için kullanılır. 

CEFR, dil öğrencilerinin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini ölçmeyi amaçlar ve bu becerilerin A1’den C2’ye kadar altı seviyede tanımlanmasını sağlar. Bu seviyeler, öğrencilerin ne kadar iyi bir dil becerisine sahip olduğunu ve bu becerilerinin hangi amaçlar için kullanılabileceğini tanımlar. CEFR, dil öğrenme sürecini standartlaştırarak öğrencilerin ilerlemesini ve hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır.

CEFR Açılımı Nedir?2023-07-18T17:51:20+03:00

CEFR, Common European Framework of Reference for Languages anlamına gelir. Bu açılım Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan bir dil ölçme sisteminin adını verir ve dil seviyelerini A1 (başlangıç) ila C2 (uygulama) arasında değerlendirir. CEFR, Avrupa Birliği ülkelerindeki dil eğitimi programlarının belirlenmesinde ve dil seviyesinin belirlenmesinde kullanılan bir standarttır.

CEFR Ne İşe Yarar?2023-07-18T17:51:40+03:00

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), dil öğrenenlerin dil becerilerinin seviyesini ölçmek için kullanılan bir sistemdir. CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), dil öğrenenlerin dil becerilerinin seviyesini ölçmek için kullanılan bir sistemdir. CEFR, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen ve birçok Avrupa ülkesinde kullanılan bir standarttır. Bu, dil öğrenenlerin Avrupa ülkeleri arasında dil becerilerinin karşılaştırılmasını ve dünya çapında dil eğitimi verilen kurumlar arasında dil seviyelerinin uyumlu hale getirilmesini sağlar. CEFR, dil öğrenenlerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için bir rehber olarak kullanılabilir ve dil öğrenenlerin dil becerilerini geliştirmelerine yönlendirici bir araç olarak hizmet edebilir.

CEFR Seviyesi Nedir?2023-07-18T17:51:56+03:00

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) dil becerilerinin seviyesini tanımlayan bir sistemdir. CEFR, dil öğrenme sürecinde dil becerilerinin hangi düzeyde olduğunu belirlemek ve dil öğrenme hedeflerine ulaşmak için kullanılan bir araçtır.

CEFR, dil öğrenenlerin dil becerilerini altı farklı seviyede tanımlar: A1 Başlangıç Seviyesi, A2 Orta Altı Seviyesi, B1 Orta Seviyesi, B2 Orta Üstü Seviyesi, C1 İleri Seviyesi, C2 Profesyonel Seviyesi. Her seviyede, dil öğrenenin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri belirli bir düzeyde olması beklenir.

CEFR Seviyeleri Ne Kadar Sürer?2024-03-20T11:49:10+03:00

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) seviyelerinin tamamlanması için belirli bir süre yoktur. Dil öğrenme süreci herkes için farklıdır ve dil öğrenmenin hızı kişinin önceki bilgi düzeyi, motivasyonu, eğitim alma sıklığı ve çalışma temposuna göre değişebilir.

CEFR seviyelerinin tamamlanması için bir ingilizce kursunda ortalama bir süre yaklaşık bir yıl gerekir. Ancak, dil öğrenenin ihtiyacına ve amacına göre daha az veya daha fazla süre gerekebilir. Ayrıca, dil öğrenenin dil seviyesini arttırmak için evde veya iş hayatında dil kullanması da dil öğrenme süresini hızlandırabilir.

CEFR Sınavı Var mı?2023-07-18T17:52:37+03:00

Evet, CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) için sınavlar mevcuttur. CEFR, dil öğrenenlerin dil becerilerinin seviyesini ölçmek için kullanılan bir sistemdir ve bu sistem çerçevesinde dil seviyelerini belirlemek için sınavlar düzenlenir. CEFR seviyeleri (A1, A2, B1, B2, C1 ve C2) her bir dil için uygun bir sınav bulunmaktadır.

CEFR Belgesi Nasıl Alınır?2023-07-18T17:52:50+03:00

CEFR belgesi almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. CEFR sistemine göre dil seviyenizi belirleyin: CEFR, dil öğrenme sürecindeki dil becerilerinizi sekiz farklı seviyede tanımlar (A1 Başlangıç Seviyesi, A2 Temel Seviyesi, B1 Orta Seviyesi, B2 İleri Seviyesi, C1 İleri İleri Seviyesi, C2 Profesyonel Seviyesi). Dil seviyenizi belirleyerek, hangi seviyedeki sınava hazırlandığınızı belirleyin.
 2. CEFR sınavını bulun: Dil okulları, dil eğitimi veren kurumlar ve dil eğitim merkezleri tarafından düzenlenen CEFR sınavları bulun. Dil seviyenize uygun bir sınav bulun ve kayıt olun.
 3. CEFR sınavına hazırlanın: CEFR sınavı, dil becerilerinizi (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) değerlendirmek için yapılır. Sınava hazırlanmak için dil eğitimi alabilir veya dil becerilerinizi geliştirmek için çalışabilirsiniz.
 4. CEFR sınavına girin: Sınava girme zamanı geldiğinde, CEFR sistemine göre yapılmış soruları yanıtlayın.
 5. CEFR belgesini alın: CEFR sınavını başarıyla tamamladığınızda, CEFR belgesini alırsınız. Belge, dil seviyenizi belirtir ve dünya çapında dil eğitimi veren kurumlar tarafından tanınır ve kabul edilir.

  Not: CEFR belgesi almak için yapılan sınavların maliyetleri ve süreleri farklılık gösterebilir. Sınava hazırlanmak ve sınava girme için gereken sürelerde değişiklik gösterebilir.

CEFR Sertifikası Ne İşe Yarar?2023-07-18T17:53:04+03:00

CEFR sertifikası, dil öğrenenin belirli bir dil seviyesine sahip olduğunu gösterir ve dünya çapında dil eğitimi veren kurumlar tarafından tanınır ve kabul edilir. CEFR sertifikası, aşağıdaki faydaları sunar:

 1. İş ve eğitim fırsatları: CEFR sertifikası, dil öğrenenin belirli bir dil seviyesine sahip olduğunu gösterir ve bu, çok dil bilen bir kişi olarak iş ve eğitim fırsatlarını arttırabilir.
 2. Dil becerilerinin tanınması: CEFR sertifikası, dil öğrenenin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini değerlendirir ve dil seviyesini belirtir.
 3. Dünya çapında geçerlilik: CEFR, Avrupa Birliği tarafından benimsenen ve dünya çapında tanınan bir dil değerlendirme sistemidir. CEFR sertifikası, dünya çapında dil eğitimi veren kurumlar tarafından tanınır ve kabul edilir.
 4. Dil öğrenme hedeflerinin belirlenmesi: CEFR sertifikası, dil öğrenenin mevcut dil seviyesini belirtir ve ilerideki dil öğrenme hedeflerini belirlemesine yardımcı olabilir.
 5. Motivasyon artışı: CEFR sertifikası almak, dil öğrenenlerin dil öğrenme sürecindeki başarılarını tanımlamasına ve onları motive etmesine yardımcı olabilir.
CEFR Denkliği Olan Sınavlar Hangileri?2023-07-18T17:53:29+03:00

CEFR denkliğine sahip birçok dil sınavı bulunmaktadır. Bunlar arasında en yaygın olanlar şunlardır:

 1. TOEFL (Test of English as a Foreign Language): İngilizce düzeyini ölçen bir sınavdır ve CEFR denkliğine sahiptir.
 2. IELTS (International English Language Testing System): İngilizce düzeyini ölçen bir sınavdır ve CEFR denkliğine sahiptir. bknz: ielts sınavı
 3. Cambridge English: Advanced (CAE): İngilizce düzeyini ölçen bir sınavdır ve CEFR denkliğine sahiptir.
 4. PTE (Pearson Test of English): İngilizce düzeyini ölçen bir sınavdır ve CEFR denkliğine sahiptir.
 5. DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera): İspanyolca düzeyini ölçen bir sınavdır ve CEFR denkliğine sahiptir.
 6. Goethe-Zertifikat: Almanca düzeyini ölçen bir sınavdır ve CEFR denkliğine sahiptir.

Leave A Comment

Biz Sizi Arayalım!

Eğitimlerimiz hakkında sorularınız ve merak ettikleriniz için formu doldurmanız yeterli…

Formu doldurarak gizlilik politikamızı ve kvkk aydınlatma metnini
kabul etmiş sayılırsınız.

Yeniliklerden İlk Sen Haberdar Ol!

Yeni makaleleri ve İngilizce kursu kampanyalarını sana mail ile göndereceğiz.

Abone olarak, gizlilik politikasını ve kvkk aydınlatma metnini kabul etmiş sayılırsın.

Go to Top