İngilizce Olumsuz Cümleler Konu Anlatımı ve Örnekler

İngilizce Olumsuz Cümleler Nedir?

Yeni bir dil öğrenirken temel hususlardan biri olumsuz cümlelerin nasıl kurulacağını anlamaktır. İngilizce olumsuz cümleler iyi bir gramer ve kelime düzeni bilgisi gerekir. Bu yazıda “ingilizce olumsuz cümleler” konusunu detayları ile inceleyeceğiz. İngilizce olumsuz cümleri, olumsuzluk anlamının nasıl oluşturulduğunu, İngilizce olumsuz cümle yapasını ve sırasını, İngilizce olumsuz cümlelerin tenselere göre kullanımını, sık kullanılan formları ve İngilizce olumsuz cümleler ile her bölümde bir çok örnekle anlatacağız. Bu yazının sonunda, İngilizcede olumsuz cümleleri etkili bir şekilde kullanma konusunda uzmanlık, yetkinlik ve güven kazanmış olacaksınız.

İngilizce Cümlelerde Neler Olumsuzluk Anlamı Katar?

 •  “not” Eki: “Not” eki, olumsuzluk belirtmek için en yaygın kullanılan ektir. Genellikle yardımcı fiil veya fiilin hemen önünde yer alır.
 •  “n’t” Eki: “N’t” eki, “not” kelimesinin kısaltmasıdır. Genellikle yardımcı fiil veya fiilin sonuna eklenir.
 •  Olumsuz Yardımcı Fiiller: Bazı yardımcı fiiller, olumsuz anlamı zaten taşıdıkları için ek olmadan kullanılırlar.
 •  “no” veya “none” Kullanımı: “No” veya “none” kelimesi, cümlede olumsuz anlamı ifade etmek için kullanılır.

İngilizce Olumsuz Cümle Örnekleri

 • “not” Eki ile oluşturulan olumsuz cümle örnekleri

Bu örneklerde, “not” eki yardımcı fiillerin veya fiillerin hemen ardından gelerek olumsuz anlamı oluşturur. Bu şekilde, cümledeki eylem veya durumun gerçekleşmediğini veya olmadığını ifade eder.

 1. I am not happy. (Mutlu değilim.)
 2. She does not like vegetables. (Sebzeleri sevmez.)
 3. They are not coming to the party. (Partiye gelmiyorlar.)
 4. He did not finish his homework. (Ödevini bitirmedi.)
 5. We are not going on vacation this year. (Bu yıl tatil yapmıyoruz.)
 6. The movie was not interesting. (Film ilginç değildi.)
 7. You do not have to worry. (Endişelenmek zorunda değilsin.)
 8. The restaurant does not serve breakfast. (Restoran kahvaltı sunmuyor.)
 9. They did not win the competition. (Yarışmayı kazanmadılar.)
 10. I do not know the answer. (Cevabı bilmiyorum.)
 • “n’t” Eki: “N’t” eki,

Bu örneklerde, “n’t” eki yardımcı fiillerin sonuna eklenerek olumsuz anlamı oluşturur. Bu şekilde, cümledeki eylemin yapılmadığını veya durumun gerçekleşmediğini ifade eder.

 1. I can’t swim. (Yüzemem.)
 2. She won’t come to the party. (Partiye gelmeyecek.)
 3. They haven’t finished their homework. (Ödevlerini bitirmediler.)
 4. He isn’t happy with the result. (Sonuçtan memnun değil.)
 5. We shouldn’t eat too much junk food. (Çok fazla abur cubur yememeliyiz.)
 6. The train won’t arrive on time. (Tren zamanında gelmeyecek.)
 7. I haven’t seen him for a long time. (Uzun zamandır onu görmedim.)
 8. They aren’t allowed to enter without a ticket. (Bilet olmadan içeri girmelerine izin verilmiyor.)
 9. She isn’t interested in sports. (Sporla ilgilenmiyor.)
 10. We can’t afford to buy a new car. (Yeni bir araba almaya gücümüz yetmez.)
 • Olumsuz Yardımcı Fiiller:

Bu olumsuz yardımcı fiiller, olumsuz anlamı doğrudan taşıdıkları için cümlenin olumsuz olduğunu belirtirler. Örneklerde görüldüğü gibi, yardımcı fiilleri olumsuz hale getirerek olumsuz anlamı oluştururlar.

 1. cannot (can’t): Bir şeyin veya eylemin yapılamayacağını ifade eder. Örnek: I can’t swim. (Yüzemem.)
 2. do not (don’t) / does not (doesn’t): Olumlu cümleleri olumsuza çevirmek için kullanılır. Örnek: She doesn’t like vegetables. (Sebzeleri sevmez.)
 3. did not (didn’t): Geçmiş zamanda olumsuz anlamı ifade etmek için kullanılır. Örnek: They didn’t finish their homework. (Ödevlerini bitirmediler.)
 4. will not (won’t): Gelecek zamanda olumsuz anlamı ifade etmek için kullanılır. Örnek: I won’t be able to attend the meeting. (Toplantıya katılamayacağım.)
 5. have not (haven’t) / has not (hasn’t): Bir şeyin veya eylemin gerçekleşmediğini ifade eder. Örnek: We haven’t seen each other for a long time. (Uzun zamandır birbirimizi görmedik.)
 • “no” veya “none” kullanımı:

 1. There is no milk in the fridge. (Buzdolabında süt yok.)
 2. None of the students passed the exam. (Öğrencilerin hiçbiri sınavı geçemedi.)
 3. He has no money left. (Onun artık parası yok.)
 4. There are no seats available. (Uygun koltuklar yok.)
 5. None of them have seen the movie. (Onların hiçbiri filmi görmedi.)
 6. She received no response to her email. (E-postasına hiç yanıt gelmedi.)
 7. I have no idea where he went. (Nereye gittiğini hiçbir fikrim yok.)
 8. None of the books on the shelf are mine. (Rafın üzerindeki hiçbir kitap bana ait değil.)
 9. There is no way I can finish this project by tomorrow. (Yarına kadar bu projeyi bitirebilecek bir yol yok.)
 10. None of the options seem suitable. (Seçeneklerin hiçbiri uygun gibi görünmüyor.)

Ingilizce Olumsuz Cümleler: Temel Bilgiler

Bu bölümde, kelime sırası, olumsuzluk kuralları ve yaygın olumsuzluk kelimeleri dahil olmak üzere İngilizce olumsuz cümlelerin temellerini bulabilirsiniz;

İngilizce Olumsuz Cümlelerde Kelime Sırası

İngilizce olumsuz cümleler” oluşturulurken unutulmaması gereken en önemli unsurlardan biri kelime sırasıdır. İngilizce’de olumsuz bir cümlenin temel yapısı şu şekildedir:

“Subject + Auxiliary Verb (do/does/did) + Not + Main Verb + Rest of the Sentence.”

Örneğin :

He does not speak Turkish. > O Türkçe konuşamıyor.

They did not attend the party. > Partiye katılmadılar.

Modal Verbs ile İngilizce Olumsuz Cümleler (Kipli Fiiler)

İngilizce’de, olasılık, gereklilik veya izni ifade etmek için genellikle modal fiiller kullanılır.  Modal verbs yani kipli fiillerle olumsuz cümleler kurarken, fiilden sonra “değil” eklenir.

She can’t swim. > O yüzemez.

I should not forget my keys. > Anahtarlarımı unutmamalıyım.

Olumsuz Cümlelerde Yaygın Olarak Kullanılan Kelimeler

Yardımcı ve kip fiillerle “değil” kullanımına ek olarak, İngilizce’de olumsuz cümleler kurmak için kullanılabilecek başka olumsuzlama sözcükleri de vardır. En yaygın olanlardan bazıları şunlardır:

 • Never > Asla
 • Nobody > Hiç kimse
 • Nothing > Hiçbir şey
 • Neither > Hiçbiri
 • Nowhere > Hiçbir yerde

I never go to bed late. > Asla geç yatmam.

Nobody likes to be criticized. > Hiç kimse eleştirilmekten hoşlanmaz.

Ali opened his bag, but found nothing in it. > Ali, çantasını açtı, ancak içinde hiçbir şey bulamadı.

Between these two options, neither is suitable for me.> Bu iki seçenek arasında hiçbiri benim için uygun değil.

We looked for the missing cat, but we couldn’t find it anywhere. > Kayıp kediyi aradık, ama onu hiçbir yerde bulamadık.

Doğru İngilizce Olumsuz Cümle Nasıl Kurulur?

Yardımcı Fiilin Olumsuz Şeklini Kullanın:

Olumsuz bir cümle kurmak için yardımcı fiilin olumsuz şeklini kullanmanız gerekmektedir. Yardımcı fiil, cümleye göre değişir. İşte yaygın yardımcı fiillerin olumsuz şekilleri:

  • do not (don’t) / does not (doesn’t)
  • did not (didn’t)
  • will not (won’t)
  • have not (haven’t) / has not (hasn’t)
  • can not (can’t)
  • should not (shouldn’t)
  • would not (wouldn’t)
  • must not (mustn’t)

Yardımcı Fiilden Sonra Fiili Ekleyin:

Olumsuz yardımcı fiili kullandıktan sonra, olumsuz anlamı taşıyan fiili ekleyin. Bu fiil, “to be” fiili, bir eylem fiili veya bir modal fiil olabilir.

Cümlede Zamir veya Özneyi Kullanın:

Olumsuz cümlede zamir veya özneyi kullanarak cümleyi tamamlayın. Zamir veya özne, cümlenin kişisine ve zamana bağlı olarak değişir.

İşte bir örnek:

Olumlu Cümle: She likes coffee. (O, kahveyi sever.) Olumsuz Cümle: She doesn’t like coffee. (O, kahveyi sevmez.)

Bu örnek, “doesn’t” yardımcı fiilinin kullanıldığı bir olumsuz cümleyi göstermektedir. Yardımcı fiilden sonra olumlu anlamı taşıyan fiil olan “like” eklenmiştir. Zamir “She” ise cümlenin öznesidir.

Tenselere Göre İngilizce Olumsuz Cümleler

Olumsuz bir cümle kurmak istediğimizde, mesajımızı iletmek için belirli yapılar kullanırız. İngilizce dilbilgisinin çeşitli zamanlarında olumsuz cümleler  farklı şekilde karşımıza çıkar. Bu bölümde İngilizce gramer yapısında her bir zaman (tense) için İngilizce olumsuz cümleleri ve her bir tense için 5 farklı olumsuz cümle örneği bulabilirsiniz;

Simple Present Tense (geniş zaman) – İngilizce Olumsuz Cümleler

Simple Present Tense’de, olumsuz cümleler oluşturmak için “do not” veya “does not” yardımcı fiilini kullanırız. Simple present tense için 5 olumsuz cümle örneği;

 • I do not like coffee.
 • He does not speak Spanish fluently.
 • They do not play tennis on Sundays.
 • She does not watch horror movies.
 • We do not eat meat.

Present Continuous Tense (şimdiki zaman) – İngilizce Olumsuz Cümleler

Şimdiki zamanda olumsuz cümleler oluşturmak için, yardımcı fiillerin olumsuz halleri  olarak “am not“, “is not” veya “are not” kullanırız. Present continous tense için 5 olumsuz cümle örneği;

 • I am not studying math right now.
 • She is not attending the conference.
 • We are not waiting for the bus.
 • They are not eating dinner at home.
 • He is not wearing a tie.

Present Perfect Tense  (yakın geçmiş zaman) Olumsuz Cümleler

Yakın geçmi zamanda olumsuz cümleler kurmak için “have not” veya “has not” kullanırız. Present perfect tense için 5 olumsuz cümle örneği;

 • I have not seen that movie yet.
 • She has not visited London.
 • They have not finished their project.
 • We have not received any emails today.
 • He has not lived in this city before.

Past Simple Tense (geçmiş zaman) – İngilizce Olumsuz Cümleler

Geçmiş zamanda olumsuz cümleler oluşturmak için “did not” kullanırız. Past simple tense için 5 olumsuz cümle örneği;

 • I did not go to the party last night.
 • They did not win the competition.
 • She did not call me yesterday.
 • We did not visit the museum.
 • He did not like the book.

Past Continuous Tense (sürekli geçmiş zaman) – İngilizce Olumsuz Cümleler

Sürekli geçmiş zamanda olumsuz cümleler oluşturmak için yardımcı fiil olarak “was not” veya “were not” kullanırız. Past continous tense için 5 olumsuz cümle örneği;

 • I was not studying when you called.
 • They were not playing basketball in the park.
 • She was not watching TV at that time.
 • We were not traveling last weekend.
 • He was not eating lunch at noon.

Past Perfect Tense (miş’li geçmiş zaman) – İngilizce Olumsuz Cümleler

Miş’li geçmiş zamanda olumsuz cümleler oluşturmak için yardımcı fiil olarak “had not” kullanırız. Past perfect tense için 5 olumsuz cümle örneği;

 • I had not finished my work when they arrived.
 • She had not seen that movie before.
 • They had not left the office when the storm began.
 • We had not traveled to Europe at that point.
 • He had not met the manager yet.

Simple Future Tense (gelecek zaman) – İngilizce Olumsuz Cümleler

Gelecek zamanda olumsuz cümleler oluşturmak için yardımcı fiil olarak “will not” veya kısaltılmış (contraction) hali “won’t” kullanırız. Simple future tense için 5 olumsuz cümle örneği;

 • I will not attend the party tomorrow.
 • She will not pass the exam without studying.
 • They will not buy a new car this year.
 • We will not forget your birthday.
 • He won’t join the gym.

Future Continuous Tense (sürekli gelecek zaman) – İngilizce Olumsuz Cümleler

Sürekli gelecek zamanda olumsuz cümleler oluşturmak için yardımcı fiil olarak “will not be ” veya “shall not be” kullanırız. Future continous tense için 5 olumsuz cümle örneği;

 • I will not be working late tonight.
 • They will not be attending the event.
 • She will not be waiting for you at the station.
 • We will not be traveling during the holidays.
 • He shall not be participating in the competition.

Future Perfect Tense (gelecekte bitmiş zaman) – İngilizce Olumsuz Cümleler

Future perfect tensede olumsuz cümleler oluşturmak için yardımcı fiil olarak “will not have ” veya “shall not have” kullanırız. Future perfect tense için 5 olumsuz cümle örneği;

 • I will not have finished the report by then.
 • She will not have completed the project on time.
 • They will not have left for their vacation by Friday.
 • We will not have achieved our goals by next month.
 • He shall not have found a new job by the end of the year.

İngilizce Olumsuz Cümlelerde Sıkça Yapılan Hatalar

İngilizce soru cümlelerinde olumsuz hali oluştururken bazı yaygın hatalar yapılabilir. İşte bu hatalardan bazıları:

 1. “not” kelimesinin yanlış yerleştirilmesi: Yanlış: Why not you come to the party? Doğru: Why don’t you come to the party?
 2. Yardımcı fiilin olumsuz şeklinin kullanılmaması: Yanlış: Does she not like pizza? Doğru: Doesn’t she like pizza?
 3. Yardımcı fiilin olumsuz şeklinin eksik veya yanlış kullanılması: Yanlış: Don’t she like ice cream? Doğru: Doesn’t she like ice cream?
 4. Olumsuz yardımcı fiilin doğru zamirle uyumlu olmaması: Yanlış: Won’t they doesn’t come to the meeting? Doğru: Won’t they come to the meeting?
 5. Olumsuz yardımcı fiilin doğru zamanda kullanılmaması: Yanlış: Didn’t you didn’t finish your homework? Doğru: Didn’t you finish your homework?

Bu hatalar, İngilizce soru cümlelerinde olumsuz hali oluştururken sıklıkla yapılan bazı yaygın hatalardan sadece birkaçıdır. Doğru kullanımı öğrenmek ve hatalardan kaçınmak için İngilizce dilbilgisi kurallarına dikkat etmek ve örnek cümleleri incelemek önemlidir. Düzenli olarak dil pratiği yaparak da bu tür hataları azaltabilir ve dil becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

İngilizcenizi geliştirmek için minimum B2 seviyesine kadar ingilizce kursuna gitmenizi tavsiye ederiz. Dil seviyeleri hakkında daha detaylı bilgiye ingilizce seviyeleri linkinden ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

İngilizcede olumsuz cümle içinde çift negatif kullanabilir miyim?2023-07-22T02:46:17+03:00

Hayır, İngilizcede çift olumsuzluk kullanmak cümlede olumlu bir anlam oluşturur ve olumsuzluk ifadesi kaybolur.

“no” ve “not” arasındaki fark nedir?2023-07-22T02:43:41+03:00

“Not” yardımcı ve kipli fiillerle, “no” ise isimden önce kullanılır.

Leave A Comment

Biz Sizi Arayalım!

Eğitimlerimiz hakkında sorularınız ve merak ettikleriniz için formu doldurmanız yeterli…

Formu doldurarak gizlilik politikamızı ve kvkk aydınlatma metnini
kabul etmiş sayılırsınız.

Yeniliklerden İlk Sen Haberdar Ol!

Yeni makaleleri ve İngilizce kursu kampanyalarını sana mail ile göndereceğiz.

Abone olarak, gizlilik politikasını ve kvkk aydınlatma metnini kabul etmiş sayılırsın.

Go to Top