İngilizcede Kısaltmalar – Contractions ve Abbreviations

İngilizcede Kısaltmalar – Contractions ve Abbreviations

İngilizcede Kısaltmalar Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

İngilizcede kısaltmalar (abbreviations), bir kelime veya kelime grubunun kısa bir şekilde ifade edilmesidir. İngilizcede kısaltmalar genellikle baş harflerden oluşur ve birçok farklı alanda kullanılır. İngilizcede kısaltmalar, iletişimi hızlandırmak, yazıları daha akıcı hale getirmek ve bilgileri daha özlü bir şekilde iletmek için kullanılır.

İngilizcede Kısaltmaların Kullanım Alanları

İngilizcede kısaltmalar birçok farklı amaç için kullanılır. İşte kısaltmaların yaygın kullanım alanları:

 1. Hızlı İletişim: İngilizcede kısaltmalar, mesajlaşma, e-postalar, sosyal medya gibi hızlı iletişim araçlarında kullanılarak yazma süresini kısaltır. İnsanlar kısa ve öz ifadeler kullanarak iletişimlerini hızlandırır.
 2. Alan Uzmanlığı: Farklı alanlarda uzmanlaşmış kişiler arasında kısaltmalar, teknik terimler, kurum veya organizasyon adları gibi spesifik ifadeleri hızlıca paylaşmak için kullanılır. Örneğin, TBT (Throwback Thursday), LOL (Laugh Out Loud) gibi internet jargonu veya NASA (National Aeronautics and Space Administration), UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) gibi kurum adları.
 3. Ekonomi: İş dünyasında kısaltmalar, şirketlerin adları, finansal terimler, raporlar, sözleşmeler gibi ekonomiyle ilgili alanlarda yaygın olarak kullanılır. Örneğin, CEO (Chief Executive Officer), GDP (Gross Domestic Product), ROI (Return on Investment) gibi terimler.
 4. Yasal Belge ve Kayıtlar: Hukuk alanında, yasal belge ve kayıtlarda kısaltmalar kullanılır. Örneğin, vs. (versus), e.g. (for example), etc. (et cetera) gibi ifadeler.
 5. Tıp ve Sağlık: Tıp ve sağlık alanında, hastalıkların, ilaçların, tıbbi terimlerin ve testlerin kısaltmaları yaygın olarak kullanılır. Örneğin, CPR (Cardiopulmonary Resuscitation), MRI (Magnetic Resonance Imaging), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) gibi.
 6. Yardımcı fiiller:Bu kısaltmalar, günlük konuşma ve yazı dilinde yaygın olarak kullanılır. Ancak, resmi veya formel yazılarda tam şekilleri (cannot, will not, do not, vb.) kullanmak daha uygundur. Kısaltmalar daha çok günlük konuşma dilinde yer bulurlar.

İngilizcede kısaltmalar, dilin hızlı ve etkili kullanımını sağlamak, bilgi akışını kolaylaştırmak ve belirli alanlarda özelleşmiş terimleri ifade etmek için yaygın olarak kullanılır. Ancak, bazen kısaltmalar anlaşılması zor olabilir veya yanlış anlaşılmalara neden olabilir, bu nedenle doğru bağlamda kullanmaya dikkat etmek önemlidir.

İngilizcede Kısaltmaların Karşılığı Nedir? Contactions mı Abbreviations mı?

Abbreviation, bir kelimenin veya deyimin kısaltılmış şeklidir. (Örneğin: FYI – For your informaiton) Contraction ise, ortadan kısaltılmış bir kelime veya tümceden kaynaklanan bir kelimedir (Örneğin: I’m, can’t).

İngilizce’de Kısaltmalar Nasıl Kullanılır?

İngilizcede kısaltmaları kullanırken bazı kurallara dikkat etmek önemlidir. İşte İngilizcede kısaltmaların kullanımıyla ilgili bazı önemli noktalar:

 1. Kısaltmaların İlk Harfleri Büyük Yazılır: İngilizcede kısaltmalar genellikle tüm kelimelerin ilk harflerinden oluşur ve bu harfler büyük harflerle yazılır. Örneğin, CEO (Chief Executive Officer), ASAP (As Soon As Possible) gibi.
 2. Kısaltmalar Nokta İle Ayrılır: Birçok kısaltma, kelimeler arasında nokta kullanılarak ayrılır. Örneğin, U.S.A. (United States of America), I.B.M. (International Business Machines) gibi.
 3. Kısaltmaların Sondaki Harfleri Küçük Yazılır: Kısaltmaların sonraki harfleri, tüm büyük harf yerine küçük harfle yazılır. Örneğin, etc. (et cetera), e.g. (exempli gratia) gibi.
 4. Bazı Kısaltmalarda Nokta Kullanılmaz: Bazı kısaltmalarda nokta kullanımı yaygın değildir. Örneğin, NATO (North Atlantic Treaty Organization), CEO (Chief Executive Officer) gibi.
 5. Kısaltmaların Tam Anlamları Arasında Bir Bağlantı Vardır: Kısaltmaların tam anlamları ile aralarında bir bağlantı vardır ve kısaltmanın neyi temsil ettiği açık olmalıdır. Örneğin, NASA (National Aeronautics and Space Administration) kısaltması, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ni temsil eder.
 6. Kısaltmaların Anlamları Genellikle Standarttır: Bir kısaltmanın anlamı genellikle standarttır ve birçok kişi tarafından aynı şekilde anlaşılır. Ancak, bazı kısaltmalar belirli bir konu veya sektörle ilişkili olabilir.

Kısaltmaların doğru kullanımı, etkili iletişimi sağlamak ve anlaşılırlığı korumak için önemlidir. Özellikle resmi belgeler, raporlar ve profesyonel iletişimlerde doğru kısaltmaların kullanılmasına özen gösterilmelidir.

İngilizcede Yaygın Kullanılan Kısaltma Örnekleri

1.) Hızlı iletişim için yaygın olarak kullanılan bazı kısaltma örnekleri:

 1. LOL – Laugh Out Loud (Çok gülme)
 2. OMG – Oh My God (Aman Allah’ım)
 3. BTW – By The Way (Bu arada)
 4. BRB – Be Right Back (Hemen döneceğim)
 5. ASAP – As Soon As Possible (Mümkün olan en kısa sürede)
 6. IDK – I Don’t Know (Bilmiyorum)
 7. FYI – For Your Information (Bilginize)
 8. IMHO – In My Humble Opinion (Mütevazı düşünceme göre)
 9. GTG – Got To Go (Gitmek zorundayım)
 10. TTYL – Talk To You Later (Sonra konuşuruz)

Bu kısaltmalar, sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları ve diğer hızlı iletişim ortamlarında sıkça kullanılır. Kısaltmalar, yazma süresini kısaltmak ve ifadeyi hızlıca iletmek amacıyla kullanılır. Ancak, bazen kısaltmaların anlaşılması zor olabilir, bu yüzden hedef kitlenin kullandığı dil ve ortamı göz önünde bulundurmak önemlidir.

2.)Alan uzmanlığına bağlı olarak kullanılan bazı kısaltmalar:

 1. IT – Information Technology (Bilgi Teknolojisi)
 2. CEO – Chief Executive Officer (Genel Müdür)
 3. CFO – Chief Financial Officer (Mali İşlerden Sorumlu Yönetici)
 4. HR – Human Resources (İnsan Kaynakları)
 5. FAQ – Frequently Asked Questions (Sıkça Sorulan Sorular)
 6. MBA – Master of Business Administration (İşletme Yüksek Lisansı)
 7. STEM – Science, Technology, Engineering, and Mathematics (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik)
 8. SEO – Search Engine Optimization (Arama Motoru Optimizasyonu)
 9. CRM – Customer Relationship Management (Müşteri İlişkileri Yönetimi)
 10. UX – User Experience (Kullanıcı Deneyimi)

Bu kısaltmalar, belirli bir sektör veya uzmanlık alanıyla ilişkili terimleri kısaltarak hızlı iletişimi sağlar. Her sektörün ve alanın kendi spesifik kısaltmaları olabilir, bu yüzden hedeflenen alana bağlı olarak daha fazla kısaltma bulunabilir.

3.)Ekonomi alanında sık kullanılan bazı kısaltmalar şunlardır:

 1. GDP – Gross Domestic Product (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla)
 2. CPI – Consumer Price Index (Tüketici Fiyat Endeksi)
 3. IMF – International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu)
 4. WTO – World Trade Organization (Dünya Ticaret Örgütü)
 5. FDI – Foreign Direct Investment (Yabancı Doğrudan Yatırım)
 6. VAT – Value Added Tax (Katma Değer Vergisi)
 7. ROI – Return on Investment (Yatırım Getirisi)
 8. P/E – Price/Earnings Ratio (Fiyat/Kazanç Oranı)
 9. IPO – Initial Public Offering (İlk Halka Arz)
 10. CPI – Consumer Price Index (Tüketici Fiyat Endeksi)

Bu kısaltmalar, ekonomiyle ilgili terimleri ve kavramları daha kısa bir şekilde ifade etmek için kullanılır. Ekonomiye yönelik daha spesifik kısaltmalar da bulunabilir, çünkü bu alan geniş bir kavramsal ve teknik terminoloji içerir.

4.)Yasal belge ve kayıtlarla ilgili kullanılan bazı kısaltma örnekleri şunlardır:

 1. vs. – versus (karşı)
 2. e.g. – exempli gratia (örneğin)
 3. etc. – et cetera (ve benzeri)
 4. i.e. – id est (yani)
 5. RSVP – Répondez s’il vous plaît (Lütfen yanıtlayın)
 6. N/A – Not Applicable (Uygulanamaz)
 7. TBD – To Be Determined (Belirlenecek)
 8. CEO – Chief Executive Officer (Genel Müdür)
 9. LLC – Limited Liability Company (Sınırlı Sorumluluk Şirketi)
 10. R&D – Research and Development (Araştırma ve Geliştirme)

Bu kısaltmalar, yasal belgelerde ve kayıtlarda kullanılan ifadeleri kısaltarak daha kısa ve öz bir şekilde ifade etmek için kullanılır. Yasal belgelerde daha spesifik kısaltmalar da bulunabilir, çünkü hukuk alanı geniş bir terim ve ifade yelpazesini içerir.

5.)Tıp ve sağlık alanında sık kullanılan bazı kısaltmalar şunlardır:

 1. CPR – Cardiopulmonary Resuscitation (Kalp ve Akciğerleri Canlandırma)
 2. MRI – Magnetic Resonance Imaging (Manyetik Rezonans Görüntüleme)
 3. CT – Computed Tomography (Bilgisayarlı Tomografi)
 4. ICU – Intensive Care Unit (Yoğun Bakım Ünitesi)
 5. ECG/EKG – Electrocardiogram (Elektrokardiyogram)
 6. ER – Emergency Room (Acil Servis)
 7. BMI – Body Mass Index (Vücut Kitle İndeksi)
 8. COPD – Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)
 9. AIDS – Acquired Immunodeficiency Syndrome (Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu)
 10. DNA – Deoxyribonucleic Acid (Deoksiribonükleik Asit)

Bu kısaltmalar, tıp ve sağlıkla ilgili terimleri ve hastalıkları daha kısa bir şekilde ifade etmek için kullanılır. Tıp ve sağlık alanında daha spesifik kısaltmalar da bulunabilir, çünkü bu alan büyük bir teknik terminoloji yelpazesine sahiptir.

6.)Yardımcı fillerin kısaltılmasında bazı örnekler şunlardır:

Yardımcı fiillerin İngilizce’de yaygın olarak kullanılan kısaltmaları şunlardır:

 1. can’t – cannot (yapamaz, yapamam)
 2. won’t – will not (istemem, etmem)
 3. don’t – do not (yapmam, etmem)
 4. doesn’t – does not (yapmaz, etmez)
 5. shouldn’t – should not (yapmamalı, etmemeli)
 6. couldn’t – could not (yapamadı, edemedi)
 7. wouldn’t – would not (istememiş, etmemiş)
 8. isn’t – is not (değil)
 9. aren’t – are not (değil)
 10. hasn’t – has not (sahip değil)

“am”, “is”, “are” çok sık kullanıldığı için genelde kısaltılır.

Örneğin:

I am a teacher > I’m a teacher
He is a doctor > He’s a doctor
She is a teacher > She’s a teacher
It is an apple > It’s an apple
We are students > We’re students
You are students > You’re students
They are students > They’re students

İngilizcenizi geliştirmek için minimum B2 seviyesine kadar ingilizce kursuna gitmenizi tavsiye ederiz. Dil seviyeleri hakkında daha detaylı bilgiye ingilizce seviyeleri linkinden ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

İngilizcede kısaltmaları Kullanma Avantajları Nedir?2023-07-12T00:21:06+03:00

Kısaltmalar, bir kelime veya kelime grubunun daha kısa bir formda ifade edilmesini sağlar. Uzun ve karmaşık ifadeleri daha öz ve sade bir şekilde ifade etmek için kullanılır. Kısaltmalar, uzun kelimeleri veya ifadeleri hatırlamak yerine daha kısa ve tanıdık bir forma sahiptir. Bu nedenle, kısaltmaların kullanımı, hafızayı zorlamadan bilgilerin hatırlanmasını kolaylaştırır.Ayrıca daha az harf ve karakter kullanarak daha fazla bilgiyi aktarmayı sağlar. Bu, sınırlı bir karakter sayısı ile yazma gerektiren platformlarda, örneğin sosyal medya veya mesajlaşma.

İngilizce kısaltmaların resmi yazılarda kullanımı nasıl olmalıdır?2023-07-12T00:22:11+03:00

Resmi yazılarda kısaltmaları kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir. İşte resmi veya resmi yazılarda kısaltmaları kullanma konusunda bazı yönergeler:

 1. İlk bahiste tam şekli kullanın: Bir belgede bir kısaltmayı tanıtırken, önce tam terimi yazın, ardından kısaltmayı parantez içinde verin. Örneğin:Unıted Kingdom(U.K)
 2. Tutarlı kullanım: Bir kısaltmayı tanıttıktan sonra, aynı belgede tekrarlayarak tam şekli tekrar etmeden kullanabilirsiniz.

Leave A Comment

Biz Sizi Arayalım!

Eğitimlerimiz hakkında sorularınız ve merak ettikleriniz için formu doldurmanız yeterli…

Formu doldurarak gizlilik politikamızı ve kvkk aydınlatma metnini
kabul etmiş sayılırsınız.

Yeniliklerden İlk Sen Haberdar Ol!

Yeni makaleleri ve İngilizce kursu kampanyalarını sana mail ile göndereceğiz.

Abone olarak, gizlilik politikasını ve kvkk aydınlatma metnini kabul etmiş sayılırsın.

Go to Top