İngilizcede toplam 6 seviye vardır. Bu seviyeler harfler ile belirtilir. İngilizce seviyeler A1, A2, B1, B2, C1, C2 olarak adlandırılır.