İngilizce seviyesi, seviye ölçmek için düzenlenmiş bir ingilizce sınavı ile ölçülür. Bir ingilizce seviye sınavına girdiğinizde bir puan alırsınız. Bu puana karşılık denk gelen seviye, ingilizce seviyesi olarak kabul edilir. Türkiye’de ve Dünyada İngilizce seviyesini ölçmek için sınav yapılmaktadır. Bazı sınav sonuçları puanla, bazı sınav sonuçları ise rakamla ifade edilir. Bu sınavların hepsinin birbirlerine ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına(The Common European Framework – CEFR) göre eşdeğerliliği bulunmaktadır.