CEFR, anadili olmayanların dil yeterliliğini tanımlamak ve karşılaştırmak için uluslararası kabul görmüş bir çerçevedir. Bir başka deyişle CEFR, yabancı dil eğitiminde o dile yetkinliği ölçen Avrupa Dil Politikası’nın bir parçasıdır. Öncelikle Avrupanın tamamında olmak üzere dünya çapında birçok ülkede ve dil eğitimi verilen okullarda kullanılır.