İngilizce dil seviyeleri, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesine (CEFR) göre düzenlenir ve üç ana kategoride ve altı seviyede gruplandırılır. CEFR, anadili olmayanların dil yeterliliğini tanımlamak ve karşılaştırmak için uluslararası kabul görmüş bir çerçevedir.