İngilizce seviyeleri, CEFR çerçevesinde, dünya standardı olarak belirlenen toplam 6 seviyeden oluşur. Her bir ingilizce seviyesi, bir harf ve bir rakamdan oluşan bir grupla belirtilir. Bu seviyeler A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 olarak belirlenmiştir. İngilizce seviyeleri A1 Beginner (Başlangıç), A2 Pre Intermediate (Orta-altı), B1 Intermediate (Orta), B2 Upper-intermediate (Orta-üstü), C1 Advanced (İleri), C2 Proficient (Anadil seviyesi) olarak tanımlanmıştır.