Possessive Adjectives: İngilizce Sahiplik Sıfatları

İngilizce’de sahiplik sıfatları, bir şeyin veya birinin sahipliğini veya ilişkisini ifade etmek için kullanılan sıfatlardır.

Possessive Adjectives Nedir? İngilizce İyelik Sıfatları Nedir?

İngilizce’de possessive adjectives, yani sahiplik sıfatları, bir ismin sahip olduğu veya bir şeye ait olduğunu belirtmek için kullanılan sıfatlardır. Genellikle isimlerin önünde kullanılırlar ve isme hangi kişiye veya şeye ait olduğunu gösterirler.Sahiplik sıfatları genellikle “Whose” (Kimin) sorusunun cevabıdırlar. İngilizcede sahiplik sıfatları, hem tekil hem de çoğul isimler için kullanılır.

Possessive Adjectives: İngilizce İyelik Sıfatları ve Türkçe Karşılıkları

Possessive Adjectives Türkçe Karşılığı (İyelik Sıfatları)
my benim
your senin
his onun (erkek)
her onun (kadın)
its onun (hayvan, bitki, cansız varlık)
our bizim
your sizin
their onların

İngilizcede kullanılan possessive adjectives iyelik (sahiplik) sıfatları yukardakilerdir. Bu sıfatlar isimlerin önüne gelir. Sahiplik sıfatları sadece bu şekilde kullanılmaz. “Possessive adejctives”lerin farklı kullanım biçimleri şu şekildedir.

Possessive Adjectives: İyelik Sıfatlarının Farklı Kullanımları

İsimlere ‘s eklenerek yapılır:

 • John’s car (John’un arabası)
 • The cat’s tail (Kedinin kuyruğu)
 • The students’ books (Öğrencilerin kitapları)

İsim “s” harfi ile bitiyorsa sadece apostrof (‘) eklenir:

 • James’ house (James’in evi)
 • The girls’ room (Kızların odası)
 • The boss’ office (Patronun ofisi)

Possessive Adjectives: Belirsiz İyelik Sıfatları

Belirsiz iyelik sıfatları 4 gruba ayrılır;

1. isimlerin önüne “a” veya “an” eklenerek yapılır:

 • A book (Bir kitap)
 • An apple (Bir elma)
 • A car (Bir araba)

2. İsimlerin önünde “some” kullanılabilir:

 • Some students (Bazı öğrenciler)
 • Some books (Bazı kitaplar)
 • Some flowers (Bazı çiçekler)

3. Belirsizlik ifade eden zamirler kullanılabilir:

 • Any dog (Herhangi bir köpek)
 • Each student (Her öğrenci)
 • Every house (Her ev)
 • All cars (Tüm arabalar)

4. “One’s / body’s” kullanılarak belirsiz iyelik (sahiplik) ifade edilebilir:

 • Everyone’s opinion (Herkesin fikri)
 • Some’s keys (Birinin anahtarları)
 • Nobody’s business (Hiç kimsenin işi)

Possessive Adjectives Örnekleri: İngilizcede İyelik (sahiplik) Sıfatı Örnekleri

Posssessive Adjectives: İyelik Sıfatları Türkçe Anlamı
The cat’s tail is fluffy. Kedinin kuyruğu tüylüdür.
My sister’s car is parked outside. Kız kardeşimin arabası dışarıda park etmiş.
His book is on the table. Onun kitabı masanın üzerinde.
Our team’s victory was well-deserved. Bizim takımın zaferi hak edilmişti.
The company’s logo has been redesigned. Şirketin logosu yeniden tasarlandı.
Their parents’ anniversary is next week. Onların ebeveynlerinin yıldönümü önümüzdeki hafta.
The dog’s leash is too short. Köpeğin tasmalığı çok kısa.
The tree’s branches are swaying in the wind. Ağacın dalları rüzgarda sallanıyor.

Possessive Adjectives : Sıkça Yapılan Hatalar

 1. Yanlış sahiplik sıfatı kullanımı: Yanlış bir sahiplik sıfatı kullanmak, cümlenin anlamını değiştirebilir veya hatalı bir ifade oluşturabilir. Örneğin, “His’s book” yerine “His book” demeliyiz. “His” zaten bir sahiplik sıfatı olduğu için ” ‘s ” eklemek gereksizdir.
 2. İsme doğru sahiplik sıfatını eklememek: Sahiplik sıfatını doğru bir şekilde kullanmak önemlidir. Örneğin, “The dog wagged it is tail” yerine “The dog wagged its tail” demeliyiz. “It is” yerine “its” kullanmalıyız çünkü burada “it” bir sahiplik belirtiyor.
 3. Çoğul isimlerde apostrofun yanlış kullanımı: İsimlerin çoğul hallerinde apostrofu doğru bir şekilde kullanmak önemlidir. Örneğin, “The students’s books” yerine “The students’ books” demeliyiz. “Students” zaten çoğul olduğu için sadece apostrof kullanmalıyız.
 4. İsme gereksiz sahiplik sıfatı eklemek: Bazı durumlarda, isimlerin zaten sahiplik durumu belirtilmiş olabilir. Örneğin, “The sun’s rays are warm” yerine “The sun rays are warm” demeliyiz. “Sun” doğrudan sahiplik durumunu ifade eden bir isim olduğu için ekstra bir sahiplik sıfatına ihtiyaç yoktur.

Sahiplik sıfatları hakkında genel olarak yapılan hatalar bunlardır. İngilizcenizi geliştirmek için minimum B2 seviyesine kadar ingilizce kursuna gitmenizi tavsiye ederiz. Dil seviyeleri hakkında daha detaylı bilgiye ingilizce seviyeleri linkinden ulaşabilirsiniz.

Leave A Comment

Biz Sizi Arayalım!

Eğitimlerimiz hakkında sorularınız ve merak ettikleriniz için formu doldurmanız yeterli…

Formu doldurarak gizlilik politikamızı ve kvkk aydınlatma metnini
kabul etmiş sayılırsınız.

Yeniliklerden İlk Sen Haberdar Ol!

Yeni makaleleri ve İngilizce kursu kampanyalarını sana mail ile göndereceğiz.

Abone olarak, gizlilik politikasını ve kvkk aydınlatma metnini kabul etmiş sayılırsın.