En Çok Yanlış Yazılan İngilizce Kelimeler

En Çok Yanlış Yazılan İngilizce Kelimeler

İngilizce, dünyanın en yaygın konuşulan dili olsa da, yazım kuralları birçok kişi için zorlayıcı olabilir. Özellikle bazı kelimeler, telaffuzları ve benzerlikleri nedeniyle sıklıkla yanlış yazılır. En çok yanlış yazılan İngilizce kelimeler özellikle sınavlarında çok da ter döktürür. Bu yazıda, en çok yanlış yazılan İngilizce kelimelerin bir listesini ve doğru yazılışlarını bulacaksınız. Bu liste, yazım hatalarınızı azaltmanıza ve İngilizce dil bilginizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

İngilizcede yanlış kullanılan kelimeler, kimi zaman cümle içerisindeki anlamı değiştirebilmektedir. Bir iletişimde, sunumda, sınavda / mülakatta ve günlük hayatta yanlış yazılan İngilizce kelimeler kişilerin hayatında sorunlara neden olabilir. İngilizce yazım hatalarını düzeltmek için en çok yanlış yazılan kelimeler listesine çalışmanız tavsiye edilir.

Son güncellenme tarihi: 14/06/2024

En Çok Yanlış Yazılan İngilizce Kelimeler

Hızlı İçerik

Genellikle birbiri ardına gelen sessiz ya da sesli harflerin yerlerinin karıştırılması nedeniyle kelimeler yanlış yazılabilmektedir. İngilizce kursu eğitimlerinde yazma (writing) dersleri bu nedenle çok önemlidir. Dinleme ve yazma dersleri sayesinde kişiler yanlış yazmaktan kurtulabilmektedir.  İngilizcenin doğru yazılışı için büyük çaba sarf edilen çeşitli kelimeler bulunmaktadır. Peki, bu en çok yanlış yazılan İngilizce kelimeler nelerdir?

Bu yazıda, “their”, “there”, “they’re” gibi sıklıkla karıştırılan kelimelerin yanı sıra, “receive”, “deceive”, “believe” gibi telaffuzları nedeniyle yanlış yazılan İngilizce kelimelerin de yer aldığı kapsamlı bir liste bulacaksınız. Bu listeyi kullanarak İngilizce kelimelerdeki yazım hatalarınızı azaltabilir ve İngilizce dil bilginizi önemli ölçüde geliştirebilirsiniz.

Yanlış Yazılan İngilizce Kelimeler: Neden Yanlış Yazarız?

İngilizcede kelimeleri yanlış yazmamızın aslında birkaç nedeni vardır;

 • Yazım kurallarının karmaşıklığı: İngilizce, yazım kuralları açısından karmaşık bir dildir. Birçok kelimenin birden fazla yazımı vardır ve bazı kelimelerin yazımları, telaffuzlarından farklı olabilir.
 • Kelimelerin benzerliği: İngilizcede, çok benzer görünen ancak farklı yazılan birçok kelime vardır. Örneğin, “their”, “there” ve “they’re” kelimeleri çok benzer görünürler, ancak farklı anlamlara sahiptirler ve farklı şekillerde yazılırlar.
 • Dilbilgisi hataları: Dilbilgisi hataları da yanlış yazımlara neden olabilir. Örneğin, bir cümlenin yanlış yapısı, kelimelerin yanlış yazılmasına yol açabilir.
 • Dikkatsizlik. Bazen, kelimeleri dikkatsizce yazarsak yanlış yazabiliriz. Bu, özellikle aceleyle yazarsak veya yorgunsak olabilir.

En Çok Yanlış Yazılan İngilizce Kelimeler

Kelime içerisindeki harflerin sırasında yanlışlık yapma, yanlış harf kullanma ve eksik / fazla harf ekleme hataları yapılabilmektedir. Aşağıda kelimelerin önce yanlış yazımı sonra ise doğru yazımı verilmiştir. Tüm bu kelimelerin Türkçe karşılıkları da yazılmıştır.

Harf Sırası Karıştırma

Genellikle harf sırası karıştırılmasından dolayı yanlış yazılan İngilizce kelimelere örnekler;

Yanlış Yazım Doğru Yazım Türkçe Karşılığı
Strenght Strength Kuvvet
Becasue Because Çünkü
Averege Average Ortalama
Rewiev Review Gözden geçirmek
Nigth Night Gece
Congralatutions Congratulations Tebrikler

Harf sırası hatasından dolayı yanlış yazılan İngilizce kelimelerin doğru yazılışlarını bir kaç kez yazarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

Yanlış Harf Kullanma

Genellikle yanlış harf kullanımından dolayı yanlış yazılan İngilizce kelimelere örnekler;

Yanlış Yazım Doğru Yazım Türkçe Karşılığı
Appriciate Appreciate Takdir etmek
Abondon Abandon Terk etmek
Salery Salary Maaş
Acadamy Academy Akademi
Comprimise Compromise Uzlaşma
Seperate Separate Ayırma

Yanlış harf kullanımından dolayı yanlış yazılan İngilizce kelimelerin doğru yazılışlarını bir kaç kez yazarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

Eksik / Fazla Harf Ekleme

Genellikle eksik veya fazla harf kullanımından dolayı yanlış yazılan İngilizce kelimelere örnekler;

Yanlış Yazım Doğru Yazım Türkçe Karşılığı
Tought Thought Fikir
Fourty Forty Kırk
Familar Familiar Tanıdık
Usualy Usally Genellikle
Necesary Necessary Gerekli
Gorgeus Gorgeous Göz kamaştırıcı

Eksik veya fazla harf kullanımından dolayı yanlış yazılan İngilizce kelimelerin doğru yazılışlarını bir kaç kez yazarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

İngilizcede En Çok Yanlış Yazılan 20 Kelime

İngilizcede bir çok kelime okunuşu ve telaffuzu açısından birbirine yakın iken, yazılımları ve anlamları birbirinden farklıdır. Özellikle ses oalrak bu kelimeler bir birine çok yakın olduğu için hem sıkça yazım yanlışı yapılır hem de anlam hatası ortaya çıkar. İşte İngilizcede en çok yanlış yazılan ilk 20 kelime;

1. There vs. Their vs. They’re:

Yanlış Kullanım: Their going to the park over there because they’re bored.

Yanlış Kullanım: There going to the park over there because they’re bored.

Doğru Kullanım: They’re going to the park over there because they’re bored.

Ya da üçünün aynı cümlede kullanıldığı bu örneği inceleyebilirsiniz;

The kids are with their football coach, but I’m not sure how long they’re going to stay there for the training.

Türkçesi: Çocuklar futbol antrenörleriyle birlikte, ama antrenman için orada ne kadar kalacaklarından emin değilim.

En Çok Yanlış Yazılan İngilizce Kelimeler: Their vs They're vs They

2. To vs. Too vs. Two:

 • To: Edat, “bir yere veya bir şeye doğru” anlamına gelir.
 • Too: Zarf, “çok” veya “ayrıca” anlamına gelir.
 • Two: Sayı, “iki” anlamına gelir.

To
To bir edattır. Edat, isimleri veya cümleleri bir cümledeki diğer kelimelere bağlayan küçük bir kelimedir. Kelimeler arasındaki ilişkiyi göstermeye yardımcı olurlar. “To” küçük bir kelime ama birçok kullanım alanı var. Hareketi veya yönü gösterebilir: “She went to school.” – “O okula gitti.” Aynı zamanda, “the cat came to me” – “kedi bana doğru geldi” cümlesinde ki gibi “toward” – “-e doğru” anlamına da gelebilir. Ayrıca “stop counting when you come to hundred” – “yüze gelince saymayı bırak” gibi to kelimesi bir sınırda belirteiblir. To aynı zamanda üzerinde veya üzerinde anlamına da gelebilir.

Two
Two tam olarak to ile aynı şekilde telaffuz edilir ancak anlamı çok daha basittir. Bu bir sayı. İki, 2 demektir. Bileşik sayıları yazarken de ikiyi kullanacaksınız. Örneğin: twotwo hundred and eighttwo thousand two hundred and twenty two. Rakamlarla bunlar 2, 208, 2222 demektir.

Too
Too birçok farklı şekilde kullandığımız bir zarftır. Örneğin, cümlenin sonunda kullanıldığı zaman “also” kelimesinin yerini alabilir. “I am a  teacher, too.” – “bende öğretmenim.“. Aynı zamanda bir ismi (noun) veya zamiri (pronoun) de takip edebilir: “She, too, can speak English.” –  “O da İngilizce konuşabiliyor.” söyleyebilir. Ayrıca bir şeyin aşırı olduğunu ifade etmek için de too kullanırız. “I am too full for dessert” – ” ben tatlı için çok tokum” Benzer şekilde, çok da çok anlamınada gelebilir, “I am too excited” – “çok heyecanlıyım

She, too, can sing. We also use too to express when something is excessive. We can say I am too full for dessert or he is too close to the edge. Similarly, too can mean very, as in I am just too excited!

3. Affect vs. Effect:

affect vs effect

Affect genellikle “bir şeyi etkilemek veya bir şeyi değiştirmek” anlamına gelen bir fiil olarak kullanılır. Etki genellikle bir isim olarak kullanılır ve bir değişikliğin sonucunu ifade eder, ancak bazen “belirli bir değişiklik meydana getirmek” anlamına gelen bir fiil olarak da kullanılır.

Doğru Kullanım: The weather can greatly effect our mood.

Yanlış Kullanım: The weather can greatly affect our mood.

Ya da;

Rain affects plants. The most powerful effect of rain is that plants grow faster. 

(Yağmur bitkileri etkiler. Yağmurun en güçlü etkisi bitkilerin daha hızlı büyümesidir.)

3. Alot vs. A Lot:

Yanlış Kullanım: She ate alot of ice cream.

Doğru Kullanım: She ate a lot of ice cream.

4. Your vs. You’re:

Yanlış Kullanım: Your going to love this movie.

Doğru Kullanım: You’re going to love this movie.

5. Its vs. It’s:

Yanlış Kullanım: The dog wagged it’s tail.

Doğru Kullanım: The dog wagged its tail.

6. Loose vs. Lose:

Yanlış Kullanım: I always loose my keys.

Doğru Kullanım: I always lose my keys.

7. Definately vs. Definitely:

Yanlış Kullanım: That’s definately the right answer.

Doğru Kullanım: That’s definitely the right answer.

8. Recieve vs. Receive:

Yanlış Kullanım: Did you recieve my message?

Doğru Kullanım: Did you receive my message?

9. Seperate vs. Separate:

Yanlış Kullanım: Please seperate the two books.

Doğru Kullanım: Please separate the two books.

10. Accomodate vs. Accommodate:

Yanlış Kullanım: The hotel can accomodate up to 100 guests.

Doğru Kullanım: The hotel can accommodate up to 100 guests.

11. Embarras vs. Embarrass:

Yanlış Kullanım: He didn’t want to embarras his friend.

Doğru Kullanım: He didn’t want to embarrass his friend.

12. Occured vs. Occurred:

Yanlış Kullanım: The accident occured last night.

Doğru Kullanım: The accident occurred last night.

13. Existance vs. Existence:

Yanlış Kullanım: The existance of aliens is still a mystery.

Doğru Kullanım: The existence of aliens is still a mystery.

14. Necessery vs. Necessary:

Yanlış Kullanım: Learning proper grammar is necessery.

Doğru Kullanım: Learning proper grammar is necessary.

15. Thier vs. Their:

Yanlış Kullanım: Thier car is parked outside.

Doğru Kullanım: Their car is parked outside.

16. Wich vs. Which:

Yanlış Kullanım: Wich book should I read first?

Doğru Kullanım: Which book should I read first?

17. Absence vs. Absense:

Yanlış Kullanım: The teacher marked her absense.

Doğru Kullanım:  The teacher marked her absence.

18. Disappear vs. Dissapear:

Yanlış Kullanım: The magician made the rabbit dissapear.

Doğru Kullanım: The magician made the rabbit disappear.

19. Goverment vs. Government:

Yanlış Kullanım: The goverment implemented new policies.

Doğru Kullanım: The government implemented new policies.

20. Independent vs. Independant:

Yanlış Kullanım: The country became independant in 1960.

Doğru Kullanım: The country became independent in 1960.

İngilizce Kelimeleri Doğru Yazma Yöntemi

İngilizce kelimeleri doğru yazmak için yapabileceğiniz birkaç şey vardır:

 • Kelimelerin doğru yazılışını öğrenin. Doğru yazmanın en iyi yolu, kelimelerin doğru yazılışını öğrenmektir. Bunu, bir sözlük kullanarak veya bir yazım kılavuzu okuyarak yapabilirsiniz.
 • Kelimelerin benzerliklerini öğrenin. Çok benzer görünen kelimelerin farklı yazılabileceğini öğrenmek de önemlidir. Bu, yanlış yazmayı önlemeye yardımcı olabilir.
 • Dilbilgisi kurallarını bilin. Doğru dilbilgisi kurallarına sahip olmak da önemlidir. Bu, yanlış yazımların önlenmesine yardımcı olabilir.
 • Dikkatli olun. Yazarken dikkatli olmak da önemlidir. Bu, yanlış yazımlara yol açabilecek dikkatsizlikleri önleyebilir.

Bazı ek ipuçları:

 • Sözlükler ve yazım kılavuzları kullanın. Sözlükler ve yazım kılavuzları, kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek için harika araçlardır.
 • Yazarken dilbilgisi kurallarını kontrol edin. Dilbilgisi kuralları, doğru yazımların önlenmesine yardımcı olabilir.
 • Yazılarınızı başkalarına kontrol ettirin. Başkalarına yazılarınızı kontrol ettirmek, yanlış yazımların tespit edilmesine yardımcı olabilir.
 • Sürekli pratik yapın. İngilizce kelimeleri doğru yazmak için, sürekli pratik yapmak önemlidir. Bu, kelimelerin doğru yazılışını ezberlemenize yardımcı olacaktır.
 • En çok yanlış yazılan İngilizce kelimeler için çeşitli yöntemler denenebilir. Kelimenin İngilizce doğru yazılışı hakkında çelişkiler yaşandığı anda en çok kullanılan kelimelerin kodlaması yapılabilir. Hecelere ayırma yöntemi tercih edilerek sırasıyla harflerin doğru yazımı sağlanabilir.
 • İngilizce kelimeleri doğru yazma ve okuma adına telaffuza dikkat etmek gerekir.Telaffuzdaki yanlışlıklar beyin içerisinde kelimelerin yazımında yanlışlıklara sebep olacaktır. Haliyle kâğıda aktarırken zihin altına yerleşen seslendirmeden ve ezberlemeden kaynaklı olarak yazım yanlışlıkları olabilir.
 • İngilizce kelimeleri doğru yazma adına çeşitli uygulamalar ve zihinsel aktiviteler içeren eğitim setleri bulunmaktadır. Bu eğitim setlerinin ücretli ya da ücretsiz olanları da mevcuttur. Online olarak erişilebilen İngilizce eğitim setleri doğru yazmak için güzel bir yöntem olabilir.

bu sayfada en çok arananlar;

en çok yanlış yazılan ingilizce kelimeler | sık sık yanlış yazılan ingilizce kelimeler | ingilizcede yanlış yazılan kelimeler

Sıkça Sorulan Sorular

Yanlış yazılan İngilizce kelimeleri nasıl düzeltebilirim?2024-03-20T11:25:44+03:00

Yanlış yazılan İngilizce kelimeleri düzeltmek için, aşağıdaki ipuçlarından yararlanabilirsiniz:

 • Kelimelerin anlamlarınıı öğrenin.
 • Kelimelerin benzerliklerini öğrenin.
 • Kelimelerin doğru yazılışını düzenli olarak pratik yapın.
 • Bir yazım kontrol aracı kullanın.
 • Başkalarına yazılarınızı kontrol ettirin.
 • Bir dil kursuna başvurun.
Yanlış yazılan İngilizce kelimeleri düzeltmenin en iyi yolu nedir?2023-07-23T11:19:56+03:00

Yanlış yazılan İngilizce kelimeleri düzeltmenin en iyi yolu, kelimelerin anlamlarını öğrenmek ve kelimelerin benzerliklerini öğrenmektir. Bu, kelimelerin doğru yazılışını daha kolay hatırlamanıza yardımcı olacaktır. Kelimelerin doğru yazılışını düzenli olarak pratik yapmak da önemlidir. Bu, kelimelerin doğru yazılışını ezberlemenize yardımcı olacaktır. Bir yazım kontrol aracı kullanmak da yardımcı olabilir. Ancak, yazım kontrol araçları her zaman doğru değildir. Bu nedenle, yazım kontrol aracından sonra, yazılarınızı başkalarına kontrol ettirmek de önemlidir.

Sizce en çok yanlış yazılan İngilizce kelimeler hangileri? Yorum bölümünde sizde yanlış yazılan İngilizce kelimeleri paylaşabilirsiniz…

Leave A Comment

Biz Sizi Arayalım!

Eğitimlerimiz hakkında sorularınız ve merak ettikleriniz için formu doldurmanız yeterli…

Formu doldurarak gizlilik politikamızı ve kvkk aydınlatma metnini
kabul etmiş sayılırsınız.

Yeniliklerden İlk Sen Haberdar Ol!

Yeni makaleleri ve İngilizce kursu kampanyalarını sana mail ile göndereceğiz.

Abone olarak, gizlilik politikasını ve kvkk aydınlatma metnini kabul etmiş sayılırsın.

Go to Top