Bildirim Cümlesi Nedir? Declarative Sentences Nedir?

Bildirim Cümlesi Nedir? Bildirim cümlesi, hayati derecede önemli bilgilerden küçük bir ayrıntıya kadar herhangi bir beyanda bulunan bir cümledir. Bilgi iletmenin en basit yolu olarak, bildirim cümleleri, soru cümleleri, ünlem cümleleri ve emir cümlelerinin aksine, İngilizce dilinde en yaygın cümle türüdür.

Peki bildirim cümleleri nasıl çalışır? Aşağıda, tüm kuralları ve uzman ipuçlarını açıklıyoruz, ayrıca birçok bildirim cümlesi örneği ekliyoruz.

Bildirim Cümlesi Nedir?

Bildirim cümlesi, soru cümleleri, ünlem cümleleri ve emir cümleleri ile birlikte İngilizce dilindeki dört cümle türünden biridir. Her biri benzersiz bir işleve hizmet eder; bildirim cümleleri için işlevleri doğrudan bilgi iletmektir.

Ne zaman bir gerçeği, görüşü, gözlemi veya açıklamayı sade bir şekilde ifade ederseniz, bir bildirim cümlesi kullanıyorsunuz demektir. Örneğin, bu paragraftaki her cümleyukarıdaki paragraf ve sonraki paragrafın tümü bildirim cümleleridir.

Bildirim cümlesine örnek: “I am expert in computer.” – “Bilgisayar konusunda uzmanım.”

Bildirim cümlesi soru sormaz, emir vermez veya güçlü bir duygu ifade etmez. Yani;

“Do you like blackpepper?” – “Karabiber sever misin?” Bu bir soru cümlesidir. Yani interrogative sentence.

“Pass the blackpepper.” – “Karabiberi uzat.” Bu bir emir cümlesidir. Yani imperative sentence.

“I hate blackpepper.” – “Karabiberden nefret ederim.” Bu bir duyguyu ifade eder. Yani exclamatory sentence.

Diğer birçok cümle türü gibi, bildirim cümleleri de bir özne ve bir yüklem gerektirir. Özne, bir cümlenin eylemini gerçekleştiren isim iken, yüklem sadece cümlenin fiili veya eylemidir. Bir özne ve bir yüklem birlikte, bildirim cümleleri de dahil olmak üzere çoğu cümle türü için gerekli olan bağımsız bir cümle oluşturur.

Diğer yaygın cümle türlerinden farklı olarak, bildirim cümleleri her zaman bir nokta ile biter.

Bildirim Cümlesi (Declarative Sentences) Tanımı

Bildirim cümlesi, bir durumu veya gerçeği ifade etmek için kullanılan cümle türüdür. Bu tür cümleler, tamamlayıcı bir özne ve yükleme sahiptir ve genellikle bir nokta işaretiyle sona erer. Declarative cümlelerin amacı, bir düşünceyi veya bilgiyi açık bir şekilde ifade etmektir.

Bildirim Cümlesi Özellikleri:

Bildirim cümlelerin bazı özellikleri şunlardır:

 • Doğru bir ifade veya bildirim yaparlar.
 • Özne ve yüklem içerirler.
 • Genellikle nokta işaretiyle sona ererler.
 • Başka bir kişiye veya nesneye bir şey yapma talimatı vermezler.

Bu tür cümleler, günlük konuşma, yazılı metinler, makaleler, raporlar ve daha birçok iletişim türünde kullanılır. Bildirim cümleleri, insanların düşüncelerini ve bilgilerini aktarmak için en yaygın kullandığı cümle türüdür.

Bildirim Cümlesine Örnekler

Bildirim cümleleri, farklı durumları veya gerçekleri ifade etmek için çeşitli şekillerde kullanılabilir. İşte declarative cümlelerin bazı örnekleri:

 1. The sun rises in the east. (Güneş doğuda doğar.)
 2. I am going to the store. (Mağazaya gidiyorum.)
 3. Dogs are loyal animals. (Köpekler sadık hayvanlardır.)
 4. She speaks three languages fluently. (O, üç dilde akıcı şekilde konuşur.)
 5. The Earth revolves around the sun. (Dünya güneş etrafında döner.)

Yukarıdaki örneklerde, declarative cümleler gerçekleri veya durumları açık bir şekilde ifade etmektedir. Her cümle, bir düşünceyi veya bilgiyi aktarmak için kullanılan basit bir beyan şeklindedir.

Örneklerle Bildirim Cümlesi Türleri

Yukarıda bahsedildiği gibi, her bildirim cümlesi, bir özne ve bir yüklem içermesi gereken en az bir bağımsız cümleye ihtiyaç duyar. Bununla birlikte, bildirim cümleleri ayrıca birden fazla bağımsız cümleye veya bir yardımcı cümle (bazen bağımlı cümle olarak adlandırılır) adı verilen bir şeyle birleştirilmiş bağımsız bir cümleye sahip olabilir.

Kaç tane cümleye sahip olduğunuza ve hangi türde olduklarına bağlı olarak, dört farklı türde bildirim cümlesi vardır. Aşağıda kısa bir özet sunuyoruz, ancak daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız cümle yapısı kılavuzumuza göz atın.

Basit cümle: Basit bir cümle, bir bağımsız cümlesi olan ve daha fazlası olmayan bir cümledir.

“The sea looks blue.” – “Deniz mavi görünüyor.”

Birleşik cümle: Birleşik cümle, iki veya daha fazla bağımsız cümleden oluşan bir cümledir. Cümleler genellikle, tipik olarak virgül gerektiren, ancak her zaman değil, koordine edici bir bağlaçla (for, and, nor, but, or, yet, and so olarak bilinir) bağlanır. Alternatif olarak, bağımsız yan cümleleriyalnızca noktalı virgül kullanarak bağlayabilirsiniz.

“The sea looks blue and the sky looks gray.” – Deniz mavi görünür ve gökyüzü gri görünüyor.

Karmaşık cümle: Karmaşık bir cümle, bir bağımsız cümle ve herhangi bir sayıda alt cümle içeren bir cümledir. Alt yan cümle bağımsız yan cümleden önce geliyorsa virgül kullanın. Değilse, virgül gerekmez.

If I wear my sunglasses, the sea looks gray.” – “Gözlüklerimi takarsam deniz gri görünür.”

Birleşik-karmaşık cümle: Birleşik-karmaşık bir cümle, iki veya daha fazla bağımsız cümle ve bir veya daha fazla yan cümle içeren bir cümledir. Hem bileşik cümleler hem de karmaşık cümleler için kurallara uyarlar.

If I wear my sunglasses, the sea looks gray, and the sky looks dark. Gözlüklerimi takarsam deniz gri ve gökyüzü karanlık görünüyor.

İngilizce cümleler ile iligli daha detaylı bilgiye ingilizce cümle kurma sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bildirim Cümleleri ve İletişim

Bildirim cümlesi cümleler, günlük hayatta etkili iletişim için önemli bir rol oynar. Bu cümleler, insanların düşüncelerini ve bilgilerini başkalarına aktarmalarını sağlar. Aynı zamanda, okuyucuların veya dinleyicilerin anlamalarını kolaylaştıran açık ve net bir ifade sağlar.

Örneğin, bir haber makalesinde bildirim cümleleri kullanılarak bir olayın gerçekleri aktarılabilir. Ayrıca, iş toplantılarında veya sunumlarda bildirim cümleleri kullanılarak bilgiler net bir şekilde ifade edilebilir. İletişimde kullanılan beyanlar, karşılıklı anlaşmayı sağlamak ve doğru bilgi aktarımını desteklemek için önemlidir.

Bildirim Cümlesi ve Dilbilgisi

Bildirim cümlelerin dilbilgisi açısından bazı özellikleri vardır. Bu özellikler, cümle yapısı, zamanlar, özneler ve yüklemeler gibi unsurları içerir.

Cümle Yapısı

Bildirim cümleleri, genellikle bir özne ve yüklem içerir. Özne, cümlenin hangi kişi veya nesne hakkında konuştuğunu belirtir. Yüklem ise, cümlenin eylemini veya durumunu ifade eder. Özne genellikle cümlenin başında yer alırken, yüklem genellikle özneden sonra gelir.

Örneğin:

 • My friend plays the guitar. (Arkadaşım gitar çalar.)

Bu cümlede, “my friend” özne ve “plays” yüklem olarak işlev görür.

Zamanlar

Bildirim cümleleri, farklı zamanlarda kullanılabilir. Bu zamanlar, bir olayın geçmişte, şu anda veya gelecekte gerçekleştiğini belirtebilir.

Örneğin:

 • I studied English yesterday. (Dün İngilizce çalıştım.)
 • She is reading a book now. (O, şu anda bir kitap okuyor.)
 • We will travel to Europe next month. (Gelecek ay Avrupa’ya seyahat edeceğiz.)

Bu örneklerde, Bildirim cümleleri farklı zamanları kullanarak gerçekleşen veya gerçekleşecek olayları ifade etmektedir.

Özneler ve Yüklemeler

Bildirim cümlelerinde, özneler ve yüklemeler cümlenin anlamını oluşturan önemli unsurlardır. Özne, cümlenin hangi kişi veya nesne hakkında konuştuğunu belirtirken, yüklem ise eylemi veya durumu ifade eder.

Örneğin:

 • She speaks Spanish fluently. (O, İspanyolca’yı akıcı bir şekilde konuşur.)
 • The cat is sleeping on the couch. (Kedi, koltukta uyuyor.)

Bu örneklerde, özneler (she, the cat) ve yüklemeler (speaks, is sleeping) cümlenin anlamını belirlemektedir.

Bildirim Cümleleri Kullanım Alanları

Bildirim cümleleri, farklı iletişim türlerinde yaygın olarak kullanılır. İşte declarative cümlelerin bazı kullanım alanları:

 1. Günlük Konuşmalar: Bildirim cümleleri, günlük konuşmalarda en sık kullanılan cümle türüdür. İnsanlar günlük hayatta düşüncelerini ve bilgilerini aktarmak için declarative cümleleri kullanır.
 2. Yazılı Metinler: Makaleler, raporlar, kitaplar ve diğer yazılı metinler, bildirim cümleleri ile doludur. Bu tür metinlerde, bilgiler açık bir şekilde ifade edilir ve okuyucunun anlaması kolaylaştırılır.
 3. Eğitim ve Akademik Metinler: Eğitim materyalleri, ders kitapları ve akademik makalelerde declarative cümleler yaygın olarak kullanılır. Öğretmenler ve yazarlar, öğrencilere veya okuyuculara bilgileri açık bir şekilde aktarmak için bu cümle türünü tercih ederler.
 4. Haberler ve Medya: Haber makaleleri ve televizyon haberleri gibi medya içerikleri, gerçekleri ve durumları açık bir şekilde ifade etmek için bu tür  cümleleri kullanır.

Bildirim Cümlelerinde Kelime Sırası

İngilizce bildirim cümlelerindeki kelime sırası oldukça basittir:

Subject -> Verb -> Objects

İdeal olarak, özne önce gelir, ardından fiil (yüklem) gelir ve bundan sonra dolaylı nesne ve doğrudan nesne gelir. Pek çok cümlenin nesnesi olmadığına dikkat edin, bu nedenle bazen yalnızca bir özneye ve bir yükleme ihtiyacınız olur.

Yukarıda belirtilen edat tamlamaları ve yan tümceler gibi cümlenin diğer bölümleri cümlenin başına veya sonuna eklenebilir. Ayrıca konudan önce geçiş sözcükleri de ekleyebilirsiniz; bu, yaratıcı yazma veya araştırma makaleleri gibi daha uzun çalışmalarda cümleleri birbirine bağlamada büyük yardımcı olur.

Bildirim Cümleleri ile Soru Cümleleri Arasındaki Fark Nedir?

İngilizce bildirim cümleleri ifade iken, soru cümleleri sorulardır. İngilizce dilinde, bildirim cümlelerinden birkaç farklı kural izlerler. Öncelikle soru cümleleri soru işareti ile biter. İkincisi, soru cümleleri için kelime sırası şöyledir:

Verb -> Subject -> Object

Bazı örneklere bakalım. İlk olarak, basit bir bildirim cümlesi alalım:

Pronunciation in the United States is different than in the United Kingdom. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki telaffuz Birleşik Krallık’takinden farklıdır.

Şimdi, bu örneği bir soru veya soru cümlesi olarak yeniden ifade edelim. Hem baştaki sözcük dizilişindeki hem de sondaki noktalama işaretlerindeki değişikliklere dikkat edin.

Is pronunciation in the United States different than in the United Kingdom?  Amerika Birleşik Devletleri’ndeki telaffuz Birleşik Krallık’takinden farklı mı?

Bildirim Cümleleri ile Ünlem Cümleleri Arasındaki Fark Nedir?

Ünlem cümleleri, bildirim cümlelerine çok benzer. Her ikisi de aynı kelime sırasına sahiptir, ancak ünlem cümleleri nokta yerine ünlem işareti ile biter.

Ancak, benzer görünseler de, anlam çok farklıdır. Ünlem cümleleri daha acil, duygusal veya şaşırtıcıdır. Bazı cümleleri daha heyecanlı kılmak için kullanılırlar.

Ne demek istediğimizi açıklamak için yukarıdaki bildirim cümlesi örneğimizi alıp ünlem cümlesi olarak yeniden yazalım.

Pronunciation in the United States is different than in the United Kingdom! Amerika Birleşik Devletleri’ndeki telaffuz Birleşik Krallık’takinden farklıdır!

Kelime sırası aynıdır ve tek teknik fark sondaki noktalama işaretleridir. Ancak anlamı çok farklıdır. Bir ünlem cümlesi olarak, bu örnek, konuşmacının telaffuzdaki farkı henüz keşfettiği için heyecanlandığı veya belki de bir İskoç pembe dizisini anlayamadığı için hüsrana uğradığı anlamına gelebilir.

Bildirim Cümleleri ile Emir Cümleleri Arasındaki Fark Nedir?

Son olarak, emir cümleleri komutlar veya istekler gibi davranır. Başka bir deyişle, kibarca olsun ya da olmasın birilerine emir vermeye alışkındırlar.

Emir cümleleri, bir özneye ihtiyaç duymayan tek yaygın cümle türüdür. Emir cümleleri her zaman emir olduğundan, öznenin konuşmacının konuştuğu kişi olduğu varsayılır. Özne varsayıldığı için cümleye eklenmesine gerek yoktur.

Emir cümleleri tipik olarak fiille başlar, ancak yan tümcelerle veya “lütfen” gibi kibar bir değiştiriciyle de başlayabilir. Nokta veya ünlem işareti ile bitebilirler.

When in the United Kingdom, change your pronunciation.  Birleşik Krallık’tayken telaffuzunuzu değiştirin.

Please pronounce words differently! Lütfen kelimeleri farklı telaffuz edin!

Writingi gelişitirmek için cümle türlerini çok iyi öğrenmelisiniz.

Faydalı mı?

Yazımız faydalı mı? Eğer faydalı ise aşağıdaki yazılarımızı da beğenebilirsiniz;

Sıkça Sorulan Sorular

Bildirim Cümlesi Nedir?2023-07-15T14:26:33+03:00

Bildirim cümlesi, hayati derecede önemli bilgilerden küçük bir ayrıntıya kadar herhangi bir beyanda bulunan bir cümledir. Bilgi iletmenin en basit yolu olarak, bildirim cümleleri, soru cümleleri, ünlem cümleleri ve emir cümlelerinin aksine, İngilizce dilinde en yaygın cümle türüdür.

Bildirim cümleleri ile soru cümleleri arasındaki fark nedir?2023-07-15T14:27:09+03:00

İngilizce bildirim cümleleri ifade iken, soru cümleleri sorulardır. İngilizce dilinde, bildirim cümlelerinden birkaç farklı kural izlerler. Öncelikle soru cümleleri soru işareti ile biter. İkincisi, soru cümleleri için kelime sırası şöyledir:

Bildirim cümleleri ile ünlem cümleleri arasındaki fark nedir?2023-07-15T14:27:35+03:00

Ünlem cümleleri, bildirim cümlelerine çok benzer. Her ikisi de aynı kelime sırasına sahiptir, ancak ünlem cümleleri nokta yerine ünlem işareti ile biter.

Bildirim cümleleri ile emir cümleleri arasındaki fark nedir?2023-07-15T14:28:07+03:00

Son olarak, emir cümleleri komutlar veya istekler gibi davranır. Başka bir deyişle, kibarca olsun ya da olmasın birilerine emir vermeye alışkındırlar. Emir cümleleri, bir özneye ihtiyaç duymayan tek yaygın cümle türüdür. Emir cümleleri her zaman emir olduğundan, öznenin konuşmacının konuştuğu kişi olduğu varsayılır. Özne varsayıldığı için cümleye eklenmesine gerek yoktur.

Bildirim cümleleri nasıl kullanılır?2023-07-15T14:28:55+03:00

Bildirim cümleleri (declarative sentences), bir durumu veya gerçeği ifade etmek için kullanılır. Bu tür cümlelerde bir özne ve yüklem bulunur ve genellikle bir nokta işaretiyle sona erer.

Bildirim cümlelerin diğer cümle türleriyle nasıl farklılık gösterir?2023-07-15T14:29:57+03:00

Bildirim cümleleri (declarative sentences), diğer cümle türlerinden farklı olarak gerçekleri veya durumları ifade eder. Diğer cümle türleri ise soru sormak (interrogative), emir vermek (imperative) veya dilek ifade etmek (exclamatory) için kullanılır.

Bildirim cümlelerine örnekler nelerdir?2023-07-15T14:33:25+03:00

Bildirim cümlelerine şu şekilde örnekler verebiliriz:

 • The sky is blue. (Gökyüzü mavidir.)
 • I love chocolate. (Çikolatayı severim.)
 • She is a doctor. (O bir doktordur.)

Leave A Comment

Biz Sizi Arayalım!

Eğitimlerimiz hakkında sorularınız ve merak ettikleriniz için formu doldurmanız yeterli…

Formu doldurarak gizlilik politikamızı ve kvkk aydınlatma metnini
kabul etmiş sayılırsınız.

Yeniliklerden İlk Sen Haberdar Ol!

Yeni makaleleri ve İngilizce kursu kampanyalarını sana mail ile göndereceğiz.

Abone olarak, gizlilik politikasını ve kvkk aydınlatma metnini kabul etmiş sayılırsın.

Go to Top