İngilizce Çevirisi Olmayan Kelimeler Nelerdir?

İngilizce çevirisi olmayan kelimeler bir İngiliz ile olan iletişimi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle Türkçe çevirisi olmayan İngilizce kelimelerin iyi bilinmesi ve ne anlama geldiği, hangi durumlarda kullanıldığı iyi keşfedilmelidir. İngilizce çevirisi olmayan kelimeler çevirisi olmamasına rağmen yan ve yakın anlamlarına aşina olunmalıdır.

Yeni Çağ ve gelişen teknolojiyle birlikte kişilerin kullandığı dilde de değişiklikler meydana gelebilmektedir. Bu değişiklikleri sözcük dağarcığınıza kaydetmek sizin modern iletişiminizin temellerini attıracaktır.

Derin anlamlı kelimeler Türkçe karşılıklarını ne yazık ki bulamamış ve İngilizceye has kelimeler olarak sözlükte kalmıştır. Bunun nedenini açıklamak gerekirse istatistiklerden yardım almak gerekir: Türkler günlük hayatta en fazla 400 kelime kullanırken İngilizler günlük 2.000 ‘e yakın kelime kullanıyor. Bu kelimelerin pek çoğu İngilizce kursu kapsamında bize öğretiliyor.

Neden Bazı Kelimeler Çevrilemiyor?

İngilizce çevirisi olmayan kelimeler çeşitli sebeplerle tam olarak çevrilemiyor. Bu durumun başlıca sebepleri şunlardır:

Kültürel ve Toplumsal Farklılıklar

İngilizce ve Türkçe, farklı kültürlere ve toplumsal yapıya sahip dillerdir. Bu nedenle, bazı kavramlar ve terimler, farklı kültürel bağlamlar ve deneyimlerle örtüşmediği için doğrudan Türkçeye çevrilemez. Örneğin, “chutzpah” kelimesi, İngilizce’de cesaret, kaba ve kendinden emin davranışları ifade ederken, Türkçede tam anlamıyla karşılığı olmadığı için çevrilemez.

 Dilin Yapısal Farklılıkları

Her dilin kendine özgü dilbilgisi yapısı vardır ve bu yapılar çeviri sürecinde bazı kelimelerin tam anlamıyla karşılanmasını zorlaştırır. İngilizce çevirisi olmayan kelimeler bazen bu nedenle tam olarak çevrilemez. Kelimelerin cümle içindeki kullanımı ve anlamı, çeviride dikkate alınması gereken önemli faktörlerdir. Bu nedenle, bazı İngilizce kelimelerin Türkçeye doğrudan çevirisi yapılamaz.

Teknik Terimler ve Alanlar Arası Kelimeler

Bilimsel, teknik veya spesifik alanlarda kullanılan kelimeler, genellikle dilin özel terminolojileriyle ifade edilir ve başka dillere doğrudan çevrilmeleri güç olabilir. İngilizce çevirisi olmayan kelimeler bazen bu nedenle tam olarak çevrilemez. Bu tür kavramlar, belirli bir alana özgü terimler olduğu için Türkçe karşılıkları olmayabilir.

Dildeki Sesi ve Vurgu Farklılıkları

İngilizce ve Türkçe, farklı ses sistemlerine ve vurgu kurallarına sahiptir. İngilizce çevirisi olmayan kelimeler bazen bu nedenle tam olarak çevrilemez. Bu nedenle, bazı kelimelerin doğru bir şekilde Türkçeye çevrilmesi, dil seslerine ve vurgu kurallarına uygunluğu açısından zor olabilir.

Küresel ve Teknolojik Etkileşimler

Küreselleşme ve teknolojinin ilerlemesi, farklı diller arasındaki etkileşimi artırmış ve yeni terimlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.  İngilizce çevirisi olmayan kelimeler bazen bu nedenle tam olarak çevrilemez. Bu yeni terimlerin bazıları, özellikle teknoloji ve internet alanında, Türkçeye doğrudan çevrilemeyebilir.

İngilizce Çevirisi Olmayan Kelimeler

İngilizce Çevirisi Olmayan Kelimeler Nelerdir?

Anlamlı yabancı kelimeler ve güncel kelimeleri takip edebilmek adına yabancı kaynaklara göz gezdirmek bu konuda sizlere yardımcı olacaktır. Fakat İngilizce çevirisi olmayan kelimeler de mevcut. Özellikle cümle içerisinde geçen bu kelimelerin daha net anlaşılacağını belirtmek isteriz. İngilizce kitaplar okumak ve içerisinde yer alan kelimeleri cümleyle bağdaştırmak sizin kelimeleri anlamanıza yardımcı olacaktır.

İngilizce donanımınızı arttırmak için her türlü kaynağa ilgi duymalı ve bu kaynakların derinliklerine inmelisiniz. Bu konu gerçekten çaba isteyen bir konudur. Dili konuşmadıkça, tekrar yapmadıkça ve yenilikler katmadıkça unutulabilen bir alandır.

Farklı diller de biliyorsanız eğer kelime analizleri yaparak İngilizce kelimenin anlamını daha net kavrayabilirsiniz. İnternet üzerinde bu kelimeleri açıklayan videolar ve yazılara denk gelmek de mümkündür. İngilizce çevirisi olmayan kelimeler için özel ders içerikleri de online eğitim olarak sunulabilmektedir.

Tek kelime ile açıklanamayan duygu ve durumların farklı dillerde karşılığı kimi zaman olmayabiliyor. İngilizce çevirisi olmayan kelimeler aşağıda yer almaktadır. Cümle içi örneklerle beraber pekişmesini umuyoruz.

Empowerement (Güçlendirme)

Empowerment kelimesi, “birini daha fazla kontrol ve sorumluluk sahibi hale getirmek” anlamına gelir. Türkçede “güçlendirme” kelimesi, empowerment kelimesinin tüm anlamlarını tam olarak karşılayamaz. Bu nedenle, empowerment kelimesi Türkçede genellikle olduğu gibi İngilizce haliyle kullanılmaktadır.

 • “The company’s new empowerment program is designed to give employees more control over their work.” (Türkçe: Şirketin yeni güçlendirme programı, çalışanların işlerini daha fazla kontrol etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.)
 • “The women’s empowerment movement is working to give women more rights and opportunities.” (Türkçe: Kadınların güçlendirme hareketi, kadınlara daha fazla hak ve fırsat vermek için çalışıyor.)

İngilizce Çevirisi Olmayan Kelimeler: Kelimeler ve Örnekler

Modem (Modem)

Türkçede “modem” kelimesinin tam bir karşılığı yoktur. “Modem” kelimesinin karşılığı olarak kullanılan “modülatör” ve “demodülatör” kelimeleri, İngilizcedeki karşılıkları kadar yaygın değildir. Bu nedenle, “modem” kelimesi Türkçede genellikle olduğu gibi İngilizce haliyle kullanılmaktadır.

 • I need to buy a new modem because my old one is not working. (Eski modemim çalışmıyor, bu yüzden yeni bir modem satın almam gerekiyor.)
 • My modem is not working properly. I need to contact my internet service provider. (Modemim düzgün çalışmıyor. İnternet servis sağlayıcımla iletişime geçmem gerekiyor.)

Enablement (Etkinleştirme)

Enablement kelimesi, “birine bir şey yapma yeteneği veya gücü vermenin eylemi” anlamına gelir. Türkçede, “birine bir şey yapma yeteneği veya gücü vermenin eylemi” anlamına gelen tek bir kelime yoktur. Ancak, “yetkilendirme”, “cesaretlendirme” ve “sağlama” gibi olası çeviriler vardır.

Enablement kelimesi İngilizcede, Türkçede olduğu kadar yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bu nedenle, enablement kelimesi Türkçeye çevrilirken, İngilizcedeki tam anlamı korunamayabilir.

 • “The company’s enablement program provides employees with the resources they need to be successful.” (Türkçe: Şirketin güçlendirme programı, çalışanların başarılı olmaları için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlıyor.)
 • “The new software will enable us to improve our customer service.” (Türkçe: Yeni yazılım, müşteri hizmetlerimizi iyileştirmemize olanak sağlayacak.)

Accountable (Sorumlu)

İngilizcede “accountable” kelimesinin karşılığı Türkçede tek bir kelimeyle ifade edilemez. “Accountable” kelimesi, “sorumlu” anlamına gelir ve bu sorumluluk, bir kişinin eylemlerinin sonuçları için hesap vermesi anlamına gelir. Türkçede “sorumlu” kelimesi, “bir şeyin sorumluluğunu üstlenen” anlamına gelir ve bu sorumluluk, bir kişinin bir şeyi yönetmesi veya kontrol etmesi anlamına gelir.

Ancak, bu kelimelerin hiçbiri “accountable” kelimesinin tüm anlamlarını tam olarak karşılayamaz. Bu nedenle, “accountable” kelimesi Türkçeye çevrilirken, İngilizcedeki tam anlamı korunamayabilir.

 • “The manager is accountable for the performance of her team.” (Türkçe: Yönetici, ekibinin performansından sorumludur.)
 • “The company is accountable to its shareholders for its financial performance.” (Türkçe: Şirket, finansal performansı için hissedarlarına karşı sorumludur.)

Hacker (Korsan)

Hacker kelimesi, İngilizcede “bir bilgisayar sisteminin güvenliğini ihlal etmek için bilgi ve becerileri kullanan kişi” anlamına gelir. Türkçede, hacker kelimesinin tam bir karşılığı yoktur. Hacker kelimesinin karşılığı olarak kullanılan “bilgisayar korsanı” kelimesi, İngilizcedeki karşılığı kadar yaygın değildir. Bu nedenle, hacker kelimesi Türkçede genellikle olduğu gibi İngilizce haliyle kullanılmaktadır.

 • “The hacker used a variety of tools to gain access to the company’s network.” (Türkçe: Hacker, şirketin ağına erişmek için çeşitli araçlar kullandı.)
 • “The FBI is investigating the hacker who stole the company’s customer data.” (Türkçe: FBI, şirketin müşteri verilerini çalan hackerı araştırıyor.)

Azure (Azure)

Azure, Microsoft tarafından geliştirilen bir bulut bilişim platformudur. Türkçede “Turkuaz” olarak çevrilebilir. Ancak, Azure kelimesinin Türkçedeki karşılığı, İngilizcedeki karşılığı kadar tam olarak anlamını yansıtmamaktadır. Bunun nedeni, Azure kelimesinin, bulut bilişim platformunun yanı sıra, gökyüzünün rengi ve bazı değerli taşların rengi gibi farklı anlamları da içermesidir. Bu nedenle, Azure kelimesi Türkçeye çevrilirken, genellikle olduğu gibi İngilizce haliyle kullanılmaktadır.

 • “The company’s new cloud computing platform is powered by Azure.” (Türkçe: Şirketin yeni bulut bilişim platformu Azure tarafından desteklenmektedir.)
 • “The Azure platform is scalable and reliable, making it a good choice for businesses of all sizes.” (Türkçe: Azure platformu ölçeklenebilir ve güvenilirdir, bu da onu her ölçekteki işletmeler için iyi bir seçim haline getirir.)

Nibble (Kemirmek)

Nibble kelimesi, “bir şeyin küçük bir parçasını yemek” anlamına da gelebilir. Türkçede, “bir şeyin küçük bir parçasını yemek” anlamına gelen tek bir kelime yoktur. Bu nedenle, “nibble” kelimesi Türkçeye çevrilirken, genellikle olduğu gibi İngilizce haliyle kullanılmaktadır.

 • “The computer virus nibbled away at the company’s data until it was all gone.” (Türkçe: Bilgisayar virüsü, şirketin tüm verilerini yok edene kadar onu yavaş yavaş yedi.)
 • “The user accidentally deleted a nibble of data, which caused the program to crash.” (Türkçe: Kullanıcı yanlışlıkla bir nibble veri sildi, bu da programın çökmesine neden oldu.)

To fade (Solmak)

To fade” kelimesi İngilizcede “solmak” veya “zayıflamak” anlamına gelir. Türkçede, “solmak” veya “zayıflamak” anlamına gelen tek bir kelime yoktur. Örneğin, “to fade” kelimesi, “bir şeyin renginin solması” anlamına da gelebilir. Türkçede, “bir şeyin renginin solması” anlamına gelen tek bir kelime yoktur. Bu nedenle, “to fade” kelimesi Türkçeye çevrilirken, genellikle olduğu gibi İngilizce haliyle kullanılmaktadır.

 • “The company’s profits faded in the second quarter.” (Türkçe: Şirketin karları ikinci çeyrekte azaldı.)
 • “The color of the leaves faded as the fall season progressed.” (Türkçe: Yaprakların rengi sonbahar mevsimi ilerledikçe soldu.)

Leveraging (Kaldıraç)

Leveraging kelimesi İngilizcede “bir şeyin gücünden veya etkisinden yararlanmak” anlamına gelir. Türkçede, “bir şeyin gücünden veya etkisinden yararlanmak” anlamına gelen tek bir kelime yoktur.

 • The company leveraged its cloud computing infrastructure to improve its customer service.” (Türkçe: Şirket, bulut bilişim altyapısını kullanarak müşteri hizmetlerini geliştirdi.)
 • “The investment firm leveraged its financial resources to acquire a new company.” (Türkçe: Yatırım firması, mali kaynaklarını kullanarak yeni bir şirket satın aldı.)

Internet (İnternet)

İnternet, İngilizce bir kelimedir ve “uluslararası ağ” anlamına gelir. Türkçede, “uluslararası ağ” anlamına gelen tek bir kelime yoktur. Ancak, “internet” kelimesinin karşılığı olarak kullanılabilecek bazı kelimeler şunlardır: Uluslar arası ağ, Dünya çapında ağ, Bilgisayar ağı, İletişim ağı, Ağ

Ancak, bu kelimelerin hiçbiri “internet” kelimesinin tüm anlamlarını tam olarak karşılayamaz. Örneğin, “internet” kelimesi, “dünya çapında milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan bir ağ” anlamına da gelebilir. Türkçede, “dünya çapında milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan bir ağ” anlamına gelen tek bir kelime yoktur. Bu nedenle, “internet” kelimesi Türkçeye çevrilirken, genellikle olduğu gibi İngilizce haliyle kullanılmaktadır.

 • The internet has revolutionized the way we communicate and do business.” (Türkçe: İnternet, iletişim ve iş yapma şeklimizi devrim niteliğinde değiştirdi.)
 • “The internet has made it possible for people all over the world to connect and collaborate.” (Türkçe: İnternet, dünyanın her yerinden insanların birbirine bağlanıp işbirliği yapmasına olanak sağladı.)

Colloboration (İş birliği)

Collaboration kelimesi, İngilizcede “işbirliği” anlamına gelir. Türkçede, “işbirliği” anlamına gelen tek bir kelime yoktur. Ancak, “collaboration” kelimesinin karşılığı olarak kullanılabilecek bazı kelimeler şunlardır: İşbirliği, Ortak çalışma

Ancak, bu kelimelerin hiçbiri “collaboration” kelimesinin tüm anlamlarını tam olarak karşılayamaz. Örneğin, “collaboration” kelimesi, “iki veya daha fazla kişinin birlikte bir proje üzerinde çalışması” anlamına da gelebilir. Türkçede, “iki veya daha fazla kişinin birlikte bir proje üzerinde çalışması” anlamına gelen tek bir kelime yoktur. Bu nedenle, “collaboration” kelimesi Türkçeye çevrilirken, genellikle olduğu gibi İngilizce haliyle kullanılmaktadır.

 • The company’s new product was the result of a collaboration between two teams.” (Türkçe: Şirketin yeni ürünü, iki takımın işbirliğinin sonucudur.)
 • The research project was a collaboration between scientists from different countries.” (Türkçe: Araştırma projesi, farklı ülkelerden bilim adamlarının işbirliğiydi.)

Uh (Ah)

Uh” kelimesi, İngilizcede konuşma sırasında bir duraksama veya bir şeyin aklına gelmediğini belirtmek için kullanılan bir sesli kelimedir. Türkçede, “uh” kelimesinin tam bir karşılığı yoktur. Ancak, “uh” kelimesinin karşılığı olarak kullanılabilecek bazı kelimeler şunlardır: E, Hmm, Hım, Evet

Ancak, bu kelimelerin hiçbiri “uh” kelimesinin tüm anlamlarını tam olarak karşılayamaz. Örneğin, “uh” kelimesi, konuşma sırasında bir duraksama veya bir şeyin aklına gelmediğini belirtmek için kullanılabileceği gibi, konuşma sırasında bir şeyin doğru olup olmadığını onaylamak için de kullanılabilir. Türkçede, “uh” kelimesinin karşılığı olarak kullanılabilecek hiçbir kelime, bu iki anlamı da tam olarak karşılayamaz. Bu nedenle, “uh” kelimesi Türkçeye çevrilirken, genellikle olduğu gibi İngilizce haliyle kullanılmaktadır.

 • “Uh, I’m not sure what you mean.” (Türkçe: Uh, ne demek istediğini tam olarak anlamadım.)
 • “Uh, can you repeat that?” (Türkçe: Uh, tekrar edebilir misiniz?)

Oh (Ah)

“Oh” kelimesi, İngilizcede çeşitli duyguları ifade etmek için kullanılan bir sesli kelimedir. Türkçede, “oh” kelimesinin tam bir karşılığı yoktur. Ancak, “oh” kelimesinin karşılığı olarak kullanılabilecek bazı kelimeler şunlardır: Ah, Vay, Ohoo

Ancak, bu kelimelerin hiçbiri “oh” kelimesinin tüm anlamlarını tam olarak karşılayamaz. Örneğin, “oh” kelimesi, sürpriz, mutluluk, acı, hayal kırıklığı veya öfke gibi çeşitli duyguları ifade etmek için kullanılabilir. Türkçede, “oh” kelimesinin karşılığı olarak kullanılabilecek hiçbir kelime, bu kadar geniş bir duygu yelpazesini tam olarak karşılayamaz. Bu nedenle, “oh” kelimesi Türkçeye çevrilirken, genellikle olduğu gibi İngilizce haliyle kullanılmaktadır.

 • “Oh, I see what you mean.” (Türkçe: Anladım, ne demek istediğinizi anladım.)
 • “Oh, that’s right. I forgot about that.” (Türkçe: Doğru, bunu unutmuştum.)

Chutzpah (Küstahlık)

Chutzpah kelimesi, genellikle kibir, küstahlık veya arsızlık olarak tanımlanır. Ancak, bazen cesaret veya kararlılık olarak da tanımlanabilir. Bu kelime, özellikle bir risk alarak veya bir zorlukla karşılaşarak bir şey yapmak için gereken özgüveni ifade etmek için kullanılır.

Chutzpah kelimesi, Türkçeye tam olarak çevrilememesinin bir nedeni, bu kelimenin çok karmaşık bir anlamı olmasıdır. Chutzpah, bir kişinin sahip olduğu özgüveni, cesareti ve kararlılığı ifade eder. Bu kelime, genellikle bir kişinin, kendisi için tehlikeli veya zor olan bir şey yapma cesaretine sahip olduğunda kullanılır.

 • The man had the chutzpah to ask the woman out on a date even though she had already told him no. (Adam, kadın ona hayır demiş olsa bile onu randevuya çıkarma cesaretine sahipti.)
 • The politician had the chutzpah to lie to the public about his involvement in the scandal. (Siyasetçi, skandaldaki rolü hakkında kamuya yalan söyleme cesaretine sahipti.)

Faydalı mı?

İngilizce Çevirisi Olmayan Kelimeler yazımızı beğendiniz mi? Beğendiyseniz aşağıdaki yazılarımıza da göz atabilirsiniz;

Leave A Comment

Biz Sizi Arayalım!

Eğitimlerimiz hakkında sorularınız ve merak ettikleriniz için formu doldurmanız yeterli…

Formu doldurarak gizlilik politikamızı ve kvkk aydınlatma metnini
kabul etmiş sayılırsınız.

Yeniliklerden İlk Sen Haberdar Ol!

Yeni makaleleri ve İngilizce kursu kampanyalarını sana mail ile göndereceğiz.

Abone olarak, gizlilik politikasını ve kvkk aydınlatma metnini kabul etmiş sayılırsın.