YDS sınavı, yabancı dilde iletişim becerilerini değerlendirmek amacıyla çeşitli soru tipleri kullanır. Bu soru tipleri, öğrencilerin dilbilgisi kurallarını uygulama yeteneklerini, kelime dağarcıklarını ve anlama yeteneklerini ölçer.