İngilizce’de özne olarak kullanılan bazı zamirler şunlardır: “Ben”, “Sen”, “O”, “Biz”, “Siz”, “Onlar”. Bu zamirler, cümledeki özneleri temsil etmek için kullanılır.