Evet, genel ingilizce kursu sınıfları etkileşimli ve ilgi çekici olacak şekilde tasarlanmıştır. Öğretilen dil becerilerinin aktif katılımını ve pratiğini teşvik etmek için genellikle grup etkinlikleri, tartışmalar, rol oyunları ve ikili çalışmalar içerirler.