ingilizce zamirler – sahiplik zamirleri – possessive pronouns

ingilizce sahiplik zamirleri – pronouns

ingilizce sahiplik zamirleri – possessive pronouns :

mine     →          benimki
yours    →          seninki
his        →           onunki (erkek)
hers      →          onunki (kadın)
its         →           onunki (hayvan, bitki, cansız varlık)
ours      →          bizimki
yours    →          sizinki
their      →         onlarınki

İngilizcede sahiplik sıfatlarının sonuna “s” takısı eklenerek sahiplik zamirleri elde edilir. Fakat sadece“my” kelimesinin sonuna “s” takısı getirilmez.

Sahiplik zamirleri bir ismin kime ait olduğunu belirtir. İsmin yerini tuttuğu için ismi tekrar kullanmaya gerek kalmaz.

There is a book on the table. It is Ayse’s book.

There is a book on the table. It is her book.

İngilizcenizi geliştirmek için minimum B2 seviyesine kadar ingilizce kursuna gitmenizi tavsiye ederiz.

Summary
ingilizce sahiplik zamirleri – possessive pronouns
Article Name
ingilizce sahiplik zamirleri – possessive pronouns
Description
İngilizce sahiplik zamirlerine örnekler- ingilizce ve türkçe açıklamaları
Author
Publisher Name
British Town
Publisher Logo