İngilizce Çevirisi Olmayan Kelimeler Nelerdir?

İngilizce çevirisi olmayan kelimeler bir İngiliz ile olan iletişimi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle Türkçe çevirisi olmayan İngilizce kelimelerin iyi bilinmesi ve ne anlama geldiği, hangi durumlarda kullanıldığı iyi keşfedilmelidir.

Yeni Çağ ve gelişen teknolojiyle birlikte kişilerin kullandığı dilde de değişiklikler meydana gelebilmektedir. Bu değişiklikleri sözcük dağarcığınıza kaydetmek sizin modern iletişiminizin temellerini attıracaktır.

Derin anlamlı kelimeler Türkçe karşılıklarını ne yazık ki bulamamış ve İngilizceye has kelimeler olarak sözlükte kalmıştır. Bunun nedenini açıklamak gerekirse istatistiklerden yardım almak gerekir: Türkler günlük hayatta en fazla 400 kelime kullanırken İngilizler günlük 2.000 ‘e yakın kelime kullanıyor. Bu kelimelerin pek çoğu İngilizce kursu kapsamında ize öğretiliyor.

İstatistiksel değerler de incelendiğinde aslında İngilizce’nin zaman içerisinde ne kadar derin bir dile dönüştüğünü anlamak mümkündür. Bu sebeple her İngilizce çevirisi olmayan kelimeler ve anlamlarının birebir Türkçe karşılıklarını bulmak mümkün olmayabiliyor.

İngilizce Çevirisi Olmayan Kelimeler

İngilizce Çevirisi Olmayan Kelimeler Nelerdir?

Anlamlı yabancı kelimeler ve güncel kelimeleri takip edebilmek adına yabancı kaynaklara göz gezdirmek bu konuda sizlere yardımcı olacaktır. Özellikle cümle içerisinde geçen bu kelimelerin daha net anlaşılacağını belirtmek isteriz. İngilizce kitaplar okumak ve içerisinde yer alan kelimeleri cümleyle bağdaştırmak sizin kelimeleri anlamanıza yardımcı olacaktır.

İngilizce donanımınızı arttırmak için her türlü kaynağa ilgi duymalı ve bu kaynakların derinliklerine inmelisiniz. Bu konu gerçekten çaba isteyen bir konudur. Dili konuşmadıkça, tekrar yapmadıkça ve yenilikler katmadıkça unutulabilen bir alandır.

Farklı diller de biliyorsanız eğer kelime analizleri yaparak İngilizce kelimenin anlamını daha net kavrayabilirsiniz. İnternet üzerinde bu kelimeleri açıklayan videolar ve yazılara denk gelmek de mümkündür. İngilizce çevirisi bulunmayan kelimeler için özel ders içerikleri de online eğitim olarak sunulabilmektedir.

Tek kelime ile açıklanamayan duygu ve durumların farklı dillerde karşılığı kimi zaman olmayabiliyor. Bu kelimelerden 12 tanesi aşağıda yer almaktadır.

 • Modem: Türkçeye geçen kelimedir.
 • Empowerement
 • Enablement
 • Accountable
 • Hacker: Türkçeye geçen kelimedir.
 • Azure
 • Nibble: Kemirme olarak anlam çıkmaktadır ancak buradaki asıl anlatılan bu değildir. Isırmak fiilini aksetmektedir.
 • To fade
 • Leveraging
 • Internet: Türkçeye geçen kelimedir.
 • Colloboration
 • Uh and Oh: Türkçe’de ünlem belirten söylemler olarak “ey, ah” kullanılmaktadır.