Amerikan ve İngiliz İngilizcesi Arasındaki 5 Fark

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi arasındaki 5 farkı, İngilizcenin en çok konuşulan dil olmasıyla birlikte merak uyandırmaya başlamıştır. İngilizce pek çok ülkenin ana dili halindeyken diğer ülke vatandaşlarının da mutlaka öğrenmesi gereken bir dil haline gelmiştir.

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi Arasındaki Farklar

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi kullanımı her geçen gün yaygınlık göstermektedir. Ancak bu iki İngilizce kolunun birbirinden farklı kısımları vardır. Bu farklılıklar kişilerin iletişimde engellere neden olabilmektedir.

Çeşitli topluluk isimleri, geçmiş zaman çekimleri, yardımcı fiiller, sözcükler ve en önemlisi de telaffuz farklılıkları bu iki İngilizce kolunda ayrı ayrı görülmektedir. Bu farklılıkların bilinmesi kişiler arasındaki iletişime yardımcı olmaktadır. Ayrıca eğitimlerde, iş sektöründe ve uluslararası metinlerde bu nüanslara dikkat etmek gerekmektedir.

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi Arasındaki 5 Fark

1.   Amerikan İngilizcesi Telaffuz

Amerikan ve İngiliz İngilizcesinin 5 farkı arasında temel olarak Amerikan İngilizcesi telaffuz yöntemi gelir. “r”, “t” ve ünlü farklılıkları telaffuzdaki temel değişiklikleri barındırmaktadır. Amerikan İngilizcesindeki bu özellikler fark yaratmaktadır.

2.   Geçmiş Zaman Çekimleri

Geçmiş zaman çekimleri Amerikan İngilizcesinde “-ed” ile sonlanırken İngiliz İngilizcesinde “-t” ile sonlanır.

3.   Yardımcı Fiiller

Amerikalıların samimi bir konuşma sevmelerinden dolayı Amerikan İngilizcesinde yardımcı filler çok fazla kullanılmaz. Bunun yerine will / won‘t kullanılır.

4.   Topluluk İsimleri

Amerikan İngilizcesinde topluluk isimleri tekil olarak kullanılır. Buna bağlı olarak fiil çekimleri de tekil şahsa uyarlanır.

  • Staff are (İngiliz) – Staff is (Amerikan)
  • Committee are (İngiliz) – Committee is (Amerikan)

5.   Sözcükler

İngiliz ve Amerikan İngilizcesindeki farklı kelimeler incelenerek daha kolay bir iletişim ağı kurulabilir. Amerikan ve İngiliz İngilizcesinin 5 farkı olarak kelimeleri incelemek büyük bir iş yükünü azaltacaktır.

  • Hairslide – Barette (toka)
  • Lift – Elevator (asansör)
  • Sweet – Candy (şeker)
  • Football – Soccer ( futbol)
  • Holiday – Vacation (tatil)
  • Toilet – WC (tuvalet)
  • Petrol – Gasoline (petrol)

Türkiye’de İngiliz İngilizcesi Mi Amerikan İngilizcesi Mi Öğretiliyor?

Eğitim anlamında Türkiye’de İngiliz İngilizcesi mi Amerikan İngilizcesi mi öğretiliyor sorusu gelecek planları yapan kişileri oldukça ilgilendirmektedir. Bazı sohbet ya da tartışma sitelerinde olduğu gibi Amerikan İngilizcesi mi İngiliz İngilizcesi mi ekşi sayfasında zaman zaman gündeme oturmaktadır.

Çocuklar için İngilizce kursları tarafından İngiliz İngilizcesi öğretilmektedir. Ancak kimi eğitim kurumlarında verilen yabancı dil eğitimlerinde Amerikan İngilizcesi de yer almaktadır.

Instagram