Amerikan ve İngiliz İngilizcesi Farkları

Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi, İngilizce dilinin farklı coğrafi bölgelerdeki kullanımı ve kültürel etkileşimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan farklılık ve çeşitliliklere sahip iki ana koldur. Amerikan İngilizcesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygın olarak kullanılan dil biçimidir ve İngiliz İngilizcesi ise Birleşik Krallık’ta ve çeşitli diğer İngilizce konuşan ülkelerde tercih edilen dil biçimidir. Her iki İngilizce türü arasında sözcüklerin yazımı, telaffuzları, anlamları ve dil yapıları gibi farklılıklar bulunur. Ayrıca, kültürel ifadeler, deyimler ve bölgesel söyleyişler de dillerin zenginliğine ve renkliliğine katkı sağlar. Bu makalede, Amerikan ve İngiliz İngilizcesi arasındaki önemli dil farkları ve dilin evrimi sürecindeki yenilikler üzerinde durulacaktır.

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi Farkları: Dil Kullanımı ve Kelime Tercihleri

Amerikan  ve İngiliz İngilizcesi, günlük konuşmalarda ve yazılı metinlerde farklı dil kullanımı ve kelime tercihleri gösterir. Amerikan  ve İngiliz İngilizcesi farkları, iki dil versiyonunun kültürel ve coğrafi etkileşimleriyle açıklanabilir. Örneğin, Amerikan İngilizcesi’nde “truck” terimi kullanılırken, İngiliz İngilizcesi’nde aynı anlamı taşıyan kelime “lorry” şeklindedir. Benzer şekilde, “apartment” Amerikan İngilizcesi’nde, İngiliz İngilizcesi’nde ise “flat” olarak ifade edilir. Bu tür kelime tercihleri, iki dil versiyonu arasında anlam açısından farklılık yaratmaz, ancak günlük dilde kullanılan terimlerde farklılıklar görülebilir.

Dil Kullanımı ve Kelime Tercihleri

Amerikan İngilizcesi: “Elevator” (Asansör) İngiliz İngilizcesi: “Lift”(Asansör)

Örnek Cümle: “Please take the elevator to the 5th floor.” (Amerikan İngilizcesi, lütfen 5. kata asansörle çıkın.) “Please take the lift to the 5th floor.” (İngiliz İngilizcesi, lütfen 5. kata asansörle çıkın.)

Amerikan İngilizcesi: “Trash” (Çöp) İngiliz İngilizcesi: “Rubbish”(Çöp)

Örnek Cümle: “Don’t forget to take out the trash.” (Amerikan İngilizcesi, çöpleri çıkarmayı unutma.) “Don’t forget to take out the rubbish.” (İngiliz İngilizcesi, çöpleri çıkarmayı unutma.)

Amerikan İngilizcesi: “Sweater” (Kazak) İngiliz İngilizcesi: “Jumper”(Tulum)

Örnek Cümle: “It’s cold outside, wear your sweater.” (Amerikan İngilizcesi, dışarısı soğuk, kazak giy.) “It’s cold outside, wear your jumper.” (İngiliz İngilizcesi, dışarısı soğuk, jumper giy.)

Amerikan İngilizcesi: “Cookie” (Kurabiye) İngiliz İngilizcesi: “Biscuit”(Bisküvi)

Örnek Cümle: “I love eating chocolate chip cookies.” (Amerikan İngilizcesi, çikolatalı kurabiyeleri yemeyi severim.) “I love eating chocolate chip biscuits.” (İngiliz İngilizcesi, çikolatalı bisküvileri yemeyi severim.)

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi Farkları: Dilbilgisi ve Yazım Kuralları

Amerikan  ve İngiliz İngilizcesi arasındaki dilbilgisi yapıları ve yazım kuralları da bazı farklılıklar içerir. Özellikle bazı fiil yapıları ve edilgen yapılar, iki dil versiyonunda da farklı şekillerde kullanılır. Örneğin, Amerikan İngilizcesi’nde “I have gotten” ifadesi yaygınken, İngiliz İngilizcesi’nde “I have got” şeklinde ifade edilir. Bu tür dilbilgisi farkları, iki dil arasındaki iletişimi engellemez, ancak dilin inceliklerini ve farklılıklarını gösterir.Daha detaylı bakacak olursak;

Dilbilgisi Farkları

1.) “Have Got” Yapısı: Amerikan İngilizcesi’nde “have got” yapısı, İngiliz İngilizcesi’nde pek kullanılmaz. Örneğin, “I have got a new car” (Amerikan İngilizcesi) ifadesi, İngiliz İngilizcesi’nde “I have a new car” şeklinde ifade edilir.

2.) Geçmiş Zamanda Yardımcı Fiiller: Amerikan İngilizcesi’nde geçmiş zaman yapıları bazen “did” yardımcı fiili ile oluşturulabilirken, İngiliz İngilizcesi’nde bu yapı daha az yaygındır. Örneğin, “He did not study” (Amerikan İngilizcesi) ifadesi, “He did not study” (İngiliz İngilizcesi) şeklinde ifade edilir.

Yazım Kuralları Farkları

1.) “-or” ve “-our” Sonekleri: Amerikan İngilizcesi’nde bazı kelimelerde “-or” soneki kullanılırken, aynı kelimeler İngiliz İngilizcesi’nde “-our” soneki ile yazılır. Örneğin, “color” (Amerikan İngilizcesi) ve “colour” (İngiliz İngilizcesi), “favor” (Amerikan İngilizcesi) ve “favour” (İngiliz İngilizcesi) gibi.

2.) “-er” ve “-re” Sonekleri: Bazı kelimelerde Amerikan İngilizcesi’nde “-er” soneki kullanılırken, İngiliz İngilizcesi’nde aynı kelimeler “-re” soneki ile yazılır. Örneğin, “center” (Amerikan İngilizcesi) ve “centre” (İngiliz İngilizcesi), “meter” (Amerikan İngilizcesi) ve “metre” (İngiliz İngilizcesi) gibi.

Bu dilbilgisi ve yazım kurallarındaki farklılıklar, Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi arasında anlaşılabilirlik açısından herhangi bir sorun yaratmaz. İki dil versiyonu da dilin evrimi ve kültürel etkileşimlerinin bir sonucu olarak şekillenmiştir ve her biri kendi içinde zengin bir dil yapısına sahiptir.

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi Farkları: Telaffuz ve Aksan Farkları

Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi arasındaki belki de en belirgin farklar, kelime ve ses telaffuzlarındadır. İki dil versiyonunun konuşmacıları arasında aksan farklılıkları bulunabilir ve bu, bazı kelimelerin farklı şekillerde seslendirilmesine yol açabilir. Örneğin, Amerikan İngilizcesi’nde “advertisement” kelimesi “ədvərtɪsmənt” şeklinde telaffuz edilirken, İngiliz İngilizcesi’nde “ədvɜːtɪsmənt” şeklinde seslendirilir. Bu tür telaffuz farkları, iki dil versiyonunun konuşmacıları arasında anlaşılabilirlik açısından bazı zorluklar yaratabilir, ancak genellikle alışkın olanlar bu farklılıklara kolayca uyum sağlarlar. Gelin bu farkları daha detaylı inceleyelim

 R Sesinin Telaffuzu

Amerikan İngilizcesi’nde “r” sesi daha belirgin bir şekilde telaffuz edilir. Özellikle kelimelerin sonunda veya sonraki bir sesle çevrildiğinde bu fark daha belirgin hale gelir. Örneğin, “car” (araba) kelimesinde Amerikan İngilizcesi’nde “kɑr” şeklinde, İngiliz İngilizcesi’nde ise “kɑː” şeklinde telaffuz edilir.

Aksan Farkları

Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi arasında aksanlarda da farklılıklar görülür. Örneğin, Amerikan İngilizcesi’nde “water” kelimesi “wɑːtər” şeklinde seslendirilirken, İngiliz İngilizcesi’nde “wɔːtə” şeklinde aksanla telaffuz edilir.

 Kısa ve Uzun Ünlü Sesler

Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi arasında bazı kısa ve uzun ünlü seslerde farklılık görülür. Örneğin, Amerikan İngilizcesi’nde “cot” (yatak çarşafı) kelimesinde “ɑ” sesi daha uzun ve vurgulu şekilde telaffuz edilirken, İngiliz İngilizcesi’nde daha kısa ve hafif bir şekilde seslendirilir.

 “T” Sesinin Telaffuzu

Amerikan İngilizcesi’nde “t” sesi, bazı durumlarda daha yumuşak bir şekilde, dilin ucu dişlerin arkasına değecek şekilde telaffuz edilirken, İngiliz İngilizcesi’nde daha belirgin bir şekilde dilin üst dişlere temas ederek telaffuz edilir. Örneğin, Amerikan İngilizcesi’nde “butter” (tereyağı) kelimesinde “ˈbʌtər” şeklinde, İngiliz İngilizcesi’nde ise “ˈbʌtə” şeklinde seslendirilir.

Bu telaffuz ve aksan farklılıkları, Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi konuşmacıları arasında anlaşılabilirlik açısından bazı zorluklar yaratabilir. Ancak genellikle dil bilenler, bu farklılıklara alışkın oldukları için iletişimde sorun yaşamazlar. Aksine, bu farklılıklar, iki dil versiyonunun kültürel ve coğrafi zenginliklerini yansıtan önemli birer özellik olarak kabul edilir.

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi Farkları: Kültürel Etkileşim ve Medya

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi arasındaki farklar, dilin kültürel etkileşim ve medya yoluyla yayılmasıyla da ilişkilidir. Amerikan medyasının küresel etkisi, Amerikan İngilizcesi terimlerinin ve ifadelerinin dünya genelinde yayılmasına katkı sağlar. Hollywood filmleri ve Amerikan televizyon dizileri, Amerikan İngilizcesi’nin tanınmasını ve kullanımını arttırır. Benzer şekilde, İngiliz İngilizcesi, Birleşik Krallık’taki kültürel etkileşim ve edebi üretiminin bir sonucu olarak dünyanın dört bir yanında tanınır hale gelir. Bu kültürel etkileşim ve medya aracılığıyla, Amerikan ve İngiliz İngilizcesi arasındaki farklar, küresel bir dil olarak İngilizce’nin çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtır. Gelin daha detaylı inceleylim;

Filmler ve Diziler

Amerikan İngilizcesi: “How are you doing?” (Nasılsın?) İngiliz İngilizcesi: “How are you?” veya “How are you doing?” (Nasılsın?)

Örnek: Friends dizisindeki karakterler, sık sık “How are you doing?” ifadesini kullanır. (Amerikan İngilizcesi) Peep Show adlı İngiliz dizisinde de karakterler, “How are you doing?” veya “How are you?” ifadesini kullanabilir. (İngiliz İngilizcesi)

Haber ve Gazeteler

Amerikan İngilizcesi: President İngiliz İngilizcesi: Prime Minister

Örnek Başlık: “President Biden’s New Economic Plan” (Amerikan İngilizcesi) “Prime Minister Johnson’s Latest Policy Proposal” (İngiliz İngilizcesi)

Reklamlar

Amerikan İngilizcesi: “Buy one, get one free!” İngiliz İngilizcesi: “Buy one, get one free!” veya “Buy one, get one half price!”

Örnek: Bir alışveriş sitesinin reklamında, Amerikan İngilizcesiyle “Buy one, get one free!” ifadesi kullanılabilir. (Amerikan İngilizcesi) İngiliz İngilizcesi’nde ise “Buy one, get one half price!” ifadesi daha yaygın olabilir. (İngiliz İngilizcesi)

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi Farkları: Kültürel İfade ve Deyimler

Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi arasındaki farklardan biri de kültürel ifadeler ve deyimlerdir. Her iki dil versiyonu da kendi kültürel bağlamına uygun şekilde deyimler ve tabirler geliştirmiştir. Örneğin, Amerikan İngilizcesi’nde “hit the books” ifadesi, çalışmaya veya kitaplarına dalmaya atıfta bulunurken, İngiliz İngilizcesi’nde benzer anlamdaki deyim “hit the books” yerine “hit the books” şeklindedir. Bu tür kültürel ifadeler ve deyimler, dil kullanıcıları arasında bir kimlik duygusu oluşturur ve her iki dilin de kendi kültürel mirasını yansıtır. Gelin daha detaylı inceleyelim.

Kültürel İfade ve Deyimler

Amerikan İngilizcesi: “Piece of cake” (Çocuk oyuncağı) İngiliz İngilizcesi: “Piece of cake” (Pek basit değil)

Örnek Cümle: “The exam was a piece of cake.” (Amerikan İngilizcesi, sınav çok kolaydı.) “The exam was a piece of cake.” (İngiliz İngilizcesi, sınav çok kolay değildi.)

İfade ve Deyimler

Amerikan İngilizcesi: “Hit the sack” (Yatağa gitmek) İngiliz İngilizcesi: “Hit the hay” (Yatağa gitmek)

Örnek Cümle: “I’m exhausted, let’s hit the sack.” (Amerikan İngilizcesi, çok yorgunum, yatağa gidelim.) “I’m exhausted, let’s hit the hay.” (İngiliz İngilizcesi, çok yorgunum, yatağa gidelim.)

Amerikan İngilizcesi: “I’m all ears.” (Kulaklarımla dinliyorum.) İngiliz İngilizcesi: “I’m all ears.” (Kulaklarımla dinliyorum.)

Örnek Cümle: “Tell me what happened, I’m all ears.” (Amerikan İngilizcesi, ne olduğunu anlat, kulaklarımla dinliyorum.) “Tell me what happened, I’m all ears.” (İngiliz İngilizcesi, ne olduğunu anlat, kulaklarımla dinliyorum.)

Amerikan İngilizcesi: “Costs an arm and a leg” (Kol ve bacak maliyeti) İngiliz İngilizcesi: “Costs a bomb” (Bomba gibi pahalı)

Örnek Cümle: “Buying a new smartphone can cost an arm and a leg.” (Amerikan İngilizcesi, yeni bir akıllı telefon almak kol ve bacak maliyeti olabilir.) “Buying a new smartphone can cost a bomb.” (İngiliz İngilizcesi, yeni bir akıllı telefon almak bomba gibi pahalı olabilir.)

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi Farkları: Bölgesel Farklılıklar

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi, her birinin konuşulduğu coğrafi bölgelere bağlı olarak bölgesel farklılıklar gösterebilir. Amerika Birleşik Devletleri’nin büyüklüğü ve çeşitli etnik kökenlerden gelen göçmenlerin etkisi nedeniyle, Amerikan İngilizcesi farklı eyaletler ve bölgeler arasında bazı farklar taşıyabilir. Örneğin, Amerika’daki bazı bölgelerde kullanılan bazı kelime ve aksanlar, diğer bölgelerden farklı olabilir. Benzer şekilde, Birleşik Krallık’taki farklı bölgelerde değişen aksanlar ve dil kullanımı, İngiliz İngilizcesi içinde çeşitlilik yaratır. Daha detaylı bakacak olursak;

Amerikan İngilizcesi: Sidewalk (Kaldırım) İngiliz İngilizcesi: Pavement (Kaldırım)

Örnek Cümle: “He was walking on the sidewalk.” (Amerikan İngilizcesi, o kaldırımda yürüyordu.) “He was walking on the pavement.” (İngiliz İngilizcesi, o kaldırımda yürüyordu.)

Amerikan İngilizcesi: Apartment (Daire) İngiliz İngilizcesi: Flat (Daire)

Örnek Cümle: “She lives in an apartment on the 5th floor.” (Amerikan İngilizcesi, o 5. katta bir dairede yaşıyor.) “She lives in a flat on the 5th floor.” (İngiliz İngilizcesi, o 5. katta bir dairede yaşıyor.)

Amerikan İngilizcesi: Vacation (Tatil) İngiliz İngilizcesi: Holiday (Tatil)

Örnek Cümle: “They are going on vacation next week.” (Amerikan İngilizcesi, gelecek hafta tatile gidiyorlar.) “They are going on holiday next week.” (İngiliz İngilizcesi, gelecek hafta tatile gidiyorlar.)

Amerikan İngilizcesi: Trash (Çöp) İngiliz İngilizcesi: Rubbish (Çöp)

Örnek Cümle: “Throw the trash in the bin.” (Amerikan İngilizcesi, çöpü kutuya at.) “Throw the rubbish in the bin.” (İngiliz İngilizcesi, çöpü kutuya at.)

Amerikan İngilizcesi: Soccer (Futbol) İngiliz İngilizcesi: Football (Futbol)

Örnek Cümle: “He loves to play soccer.” (Amerikan İngilizcesi, futbol oynamayı çok sever.) “He loves to play football.” (İngiliz İngilizcesi, futbol oynamayı çok sever.)

Bu örnekler, Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi arasındaki bölgesel farklılıkları göstermektedir. İngilizce, dünyanın farklı bölgelerinde farklı dil ve kültürlerle etkileşim içinde olduğundan dolayı, bu tür bölgesel varyasyonlar ortaya çıkar. Bu farklılıklar dilin zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtır ve dilin her bölgede kendine özgü şekilde geliştiğini gösterir.

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi Farkları: Dilin Evrimi ve Yenilikler

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi, zamanla dilin evrimi ve yenilikleriyle de şekillenir. Özellikle teknoloji, sosyal medya ve kültürel değişimler, dilde yeni kavramların ve terimlerin ortaya çıkmasına neden olur. Her iki dil versiyonu da bu tür yeni ifadeleri ve kavramları benimser ve kendi içinde adapte eder. Örneğin, teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan “selfie” kelimesi, Amerikan İngilizcesi’nden başlayarak dünya genelinde yaygın hale gelmiştir.

Yeni Kelimelerin Oluşumu

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi farklarından birtanesi de yeni çıkan kelimeler.

Amerikan İngilizcesi: Selfie (Kendini fotoğraflama) İngiliz İngilizcesi: Selfie (Kendini fotoğraf çekme)

Örnek Cümle: “She took a selfie with her friends.” (Amerikan İngilizcesi, arkadaşlarıyla birlikte bir selfie çekti.) “She took a selfie with her friends.” (İngiliz İngilizcesi, arkadaşlarıyla birlikte bir selfie çekti.)

Dilin Kısaltmaları

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi farklarından bir tanesi dil kızaltmalarıdır.

Amerikan İngilizcesi: TV (Television – Televizyon) İngiliz İngilizcesi: Telly (Television – Televizyon)

Örnek Cümle: “Let’s watch a movie on TV.” (Amerikan İngilizcesi, televizyonda bir film izleyelim.) “Let’s watch a movie on the telly.” (İngiliz İngilizcesi, televizyonda bir film izleyelim.)

Yeni Anlamların Kazanılması

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi farklarından bir tanesi  kelimelerin yeni anlamlar kazanmasıdır.

Amerikan İngilizcesi: Cool (Harika) İngiliz İngilizcesi: Cool (Soğuk)

Örnek Cümle: “The new song is cool.” (Amerikan İngilizcesi, yeni şarkı harika.) “The new song is cool.” (İngiliz İngilizcesi, yeni şarkı soğuk.)

Dilin Değişen Kullanımı

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi farklarından birtanesi dilin değişen kullanışıdır.

Amerikan İngilizcesi: “I’m gonna grab a bite to eat.” İngiliz İngilizcesi: “I’m going to have something to eat.”

Örnek Cümle: “I’m gonna grab a bite to eat before the movie.” (Amerikan İngilizcesi, film öncesi bir şeyler atıştıracağım.) “I’m going to have something to eat before the film.” (İngiliz İngilizcesi, film öncesi bir şeyler yemek istiyorum.)

Sonuç olarak, Amerikan ve İngiliz İngilizcesi, İngilizce dilinin farklı coğrafi ve kültürel bağlamlarda gelişen iki önemli varyantıdır. Her iki dil versiyonu da kendi içinde zengin bir dil yapısına ve kültürel birikime sahiptir. Bu farklar, dilin çeşitliliğini ve zenginliğini yansıtan önemli unsurlardır ve iki dilin de benzersiz ve etkileyici bir dil olduğunu vurgular. Her iki dilin de, dil kullanıcılarının iletişimdeki anahtarları olarak önemli bir rol oynamaya devam edeceği söylenebilir.

Türkiye’de İngiliz İngilizcesi Mi Amerikan İngilizcesi Mi Öğretiliyor?

Eğitim anlamında Türkiye’de İngiliz İngilizcesi mi Amerikan İngilizcesi mi öğretiliyor sorusu gelecek planları yapan kişileri oldukça ilgilendirmektedir. Bazı sohbet ya da tartışma sitelerinde olduğu gibi Amerikan İngilizcesi mi İngiliz İngilizcesi mi ekşi sayfasında zaman zaman gündeme oturmaktadır.

Çocuklar için İngilizce kursları tarafından İngiliz İngilizcesi öğretilmektedir. Ancak kimi eğitim kurumlarında verilen yabancı dil eğitimlerinde Amerikan İngilizcesi de yer almaktadır

Faydalı mı?

Amerikan ve İngiliz İngilizcesi Arasındaki Farklar yazımızı faydalı buldunuz mu? Bulduysanız aşağıdaki yazılarımızı da beğeneblirsiniz;

Leave A Comment

Biz Sizi Arayalım!

Eğitimlerimiz hakkında sorularınız ve merak ettikleriniz için formu doldurmanız yeterli…

Formu doldurarak gizlilik politikamızı ve kvkk aydınlatma metnini
kabul etmiş sayılırsınız.

Yeniliklerden İlk Sen Haberdar Ol!

Yeni makaleleri ve İngilizce kursu kampanyalarını sana mail ile göndereceğiz.

Abone olarak, gizlilik politikasını ve kvkk aydınlatma metnini kabul etmiş sayılırsın.