Bilgi Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

hazırlık atlama kursları

Bilgi Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı

British Town İngilizce Dil Okulu
98

BİLET Muafiyet Sınavı Nedir?

Bilgi Üniversitesi tarafından üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için uygulanan İngilizce Seviye tespit Sınavıdır. Bilgi Üniversitesinden bölümlerin bir çoğu İngilizce olduğu için, öğrencilerin bölüm derslerini anlayacak seviyede İngilizce bilgisi olması şartı aranmaktadır. Bu sebepten dolayı 2 aşamalı İngilizce seviye tespit sınavı yapılır.

2 aşamada yapılan BİLET sınavları şu şekildedir;

 • BİLET 1: Yeni kayıt olan öğrencilerin İngilizce Seviyesini Tespit etmek için yapılır. Bu sınavdan 45 ve üzeri puan alan öğrenciler BİLET 2 sınavına girmeye hak kazanırlar.
 • BİLET 2: Hazırlık Sınıfı muafiyetine hak kazanacak öğrencilerin İngilizce Seviyelerini tespit etmek için yapılır. BİLET 2 sınavından 60 ve üzeri alan öğrenciler direk bölümden başlayabilir. 60 puan altında öğrenciler ise BİLET 1 sınavında alınan puan sonucuna göre belirlenen seviyede İngilizce Hazırlık Sınıfı okur

BİLET sınavı, Bilgi Üniversitesinin hazırlık atlama muafiyeti için yaptığı bir sınavdır. Hazırlık atlama muafiyet sınavlarını veya proficency sınavlarını her üniversite ayrı ayrı yapmaktadır. Hazırlık atlama muafiyet sınavları için merkezi sınav bulunmamaktadır.

Örnek BİLET Sınavı - Bilgi Üniversitesi

Bilgi Üniversitesi Hazırlık Atlama Muafiyet Sınavı (Örnek Sınav)

* Bilgi Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavı ve Cevap Anahtarı

Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı

Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınavı 5 seviyeden oluşur. BİLET 1 sınavından alınan puana göre öğrenciler seviyelere ayrılır. BİLET 1 sınavından 45 puan ve üzeri alan öğrenciler BİLET 2 sınavına girmeye hak kazanırlar. BİLET 2 sınavından 60 ve üzeri alan öğrenciler hazırlık sınıfı muafiyeti kazanır ve direk bölümden başlayabilirler.

BİLET 1 Seviyeleri

Seviye Tespit Sınavı Sonucu Yerleştirilen Düzey
0 – 15 Seviye 1
16 – 27 Seviye 2
28 – 36 Seviye 3
37 – 44 Seviye 4
45 – 70 Seviye 5

BİLET 2 sınavından, İngilizce öğretmenliği bölümü hariç diğer tüm bölümler için geçerli 60 puan ve üstü alanlar ile İngilizce öğretmenliği bölümü okuyacakları için 70 puan ve üstü alanlar direk olarak eğitimlerine bölümden başlayabilirler.

Biz Sizi Arayalım!


Hazırlık Atlama Kurslarına En Çok Talep Aldığımız Üniversiteler

 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Bilgi Üniversitesi
 • Kadir Has Üniversitesi
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • Nişantaşı Üniversitesi
 • Kemerburgaz Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Işık Üniversitesi
 • Aydın Üniversitesi

Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Nasıl Geçilir?

Bilgi Üniversitesi yeni kayıt yaptıran ve hazılık sınıfını geçmek isteyen öğrenciler için belirli sınav şartları sunmaktadır. İngilizce yeterliliğini ispat edebilmek ve hazırlık sınıfından muaf olabilmek için son 2 sene içerisinde girilmiş sınav sonuçlarından en az bir tanesi gerekmektedir. Bu sınavlar; BİLET 2, TOEFL IBT, Pearson PTE Academic, Cambridge FCE (First Certificate in English), Cambridige CAE (Certificate in Advanced English), Cambridge CPE (Cambridge Proficiency Exam), YDS ve YÖKDİL sınavlarıdır.

Bu sınavlardan alınması gereken puan eşdeğerlilikleri şu şekildedir

Bölüm BİLET TOEFL FCE CAE CPE YDS
YÖKDİL
PTE
Lisans 60 75 B C C 65 67
İng. Öğr. 70 82 B C C 68 70

Bilgi Üniversitesi İngilizce hazırlık sınıfı nasıl geçilir / nasıl atlanır?

 • Kendiniz çalışırsınız. Sınava girmeden önce eksiklerinizi tespit etmeli ve sıkı bir çalışma programı uygulamanız gerekli.
 • Eksiklerinizi kendiniz belirleyemiyorsanuz uzmanlardan yardım alabilirsiniz. Bu eksiklerinize göre hazırlanacak kısa ve yoğun bir program ile başarılı oalbilirsiniz.
 • Seviyeniz kısa vadede Bilgi Üniversitesi İngilizce hazırlık sınıfını geçemeye uygun değil ise, hazırlık sınıfındaki eğitiminizi dondurarak, yurtdışı ve yurt içi ingilizce kurslarımızdan faydalanabilirsiniz. Bu sayede İngilizce hazırlık sınıfı maliyetiniz düşecektir.
 • İngilizcenizi geliştirdikten sonra istediğiniz tarihte yapılan TOEFL IBT, Cambridge, YDS, YÖKDİL ve Pearson PTE Academic sınavlarına girerek belirtilen puanları hedefleyebilir ve aldığınız skor ile Bilgi Üniversitesi İngilizce Hazırlık muafiyeti elde edebeilirsiniz.
 • Unutmayın: Her hangi bir sorunuz olduğunda her zaman cevaplamaya hazırız.

Üniversiteye yeni başlayacak veya hazırlık eğitimi aldıktan sonra hazırlık atlama sınavına girecek öğrenciler için hazırlanan özel programlardır. Hazırlık atlama kursu olarak adlandırılan bu eğitimler, öğrencilere Proficiency sınavında başarılı olarak eğitimlerine direk bölümden başlatmayı hedefleyen eğitimlerdir.

Hazırlık atlama kursu eğitimleri, yıl içerisinde özellikle vize ve final sınavlarına , yaz döneminden itibaren ise hazırlık sınıfını atlama sınavı olan proficiency sınavlarına yöneliktir.

Bilgi Üniversitesi Hazırlık Muafiyet Sınavı İçeriği

BİLET 2 Sınavı içeriği | İstediğiniz bölüme tıklayarak içeriği inceleyebilirsiniz.

Konuşma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 25’dir.

Sınava her öğrenci tek başına girer ve sınavda bulunan 2 öğretim görevlisinden birinin kendisine İngilizce olarak sorduğu soruları cevaplar. Sınav ortalama 4-5 dakika sürer ve öğrenciye fikir beyan edebileceği genel konulardan ortalama 3-4 soru yöneltilir.

Konuşma bölümünde herkesin üzerinde fikir sahibi olduğu genel konular olacaktır. Bunların arasından seçilen bir konudan 3-4 soru sorulacaktır.

Bu bölümde genel olarak, seçilen bir konuyla ilgili fikirlerinizi belirtmeniz ya da bir fikre katılıp katılmadığınızı sebepleriyle birlikte sunmanız beklenmektedir.

Soruların doğru ya da yanlış cevabı yoktur. Sorular bilginizi değil, sizin fikirlerinizi nasıl ifade ettiğinizi ölçmeyi hedefler.

Sorular, fikrinizi sunarken bir konunun betimlenmesini, sebeplerini/sonuçlarını tartışmayı, faydalarını/zararlarını belirtmeyi, başka bir konuyla karşılaştırma yapmayı vb. gerektirebilir.

Sorulara kısa cevaplar vermeyin. Cevaplarınızın soruyu karşılayan yeterli bilgi ve detayı içermesine özen gösterin. Mümkün olduğunca sebepler ve örnekler sunarak cevaplayın. Sorularla ilgisi olmayan cevaplar vermekten kaçının.

Etkin bir iletişim için temel konuşma stratejilerini çalışmanız faydalı olabilir (Soruyu duyamadığınız ya da anlamadığınızda sınav görevlisinden tekrar etmesini ya da yeniden ifade etmesini istemek, yaptığınız yanlışı düzeltmek, fikirlerinize açıklık getirmek vb.)

Soruları cevaplarken dili doğru kullanmaya dikkat edin. Kullandığınız yapı ve kelime çeşitliliğine özen gösterin. Soruları cevaplarken hata yaptığınızda ya da yanlış kelime kullandığınızda moralinizi bozmayın. Farklı stratejiler kullanarak iletişime devam edin.

Konuşurken uzun süreli duraksamalardan kaçınıp size sorulan sorulara duyulabilir bir sesle açık ve akıcı bir şekilde cevap verin.

Etkin bir iletişim kurabilmek için gereken unsurlara dikkat edin (göz teması, vücut dili, duruş, ses tonu vb.).

Konuşmanız şu açılardan değerlendirilecektir:

 • İletişim
 • Akıcılık
 • Dilbilgisi yapılarının kullanımında doğruluk ve çeşitlilik
 • Kelime kullanımında doğruluk ve çeşitlilik

Okuma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 35’tir.

Bu bölümde 1000-1500 kelimeden oluşan yarı akademik bir okuma parçası bulunur.

Parçadaki ana fikirlerin ve bunları destekleyen fikirlerin anlaşılması için metnin dikkatli bir şekilde okunması gerekir.

Okuma parçası ile ilgili sorular metin içerisindeki bilgi akışıyla aynı sıradadır. Metindeki detaylar (örneğin; iki fikir/olay vs. arasındaki bağlantı, karşılaştırma, sebep/sonuç, avantaj/dezavantaj, metinden örnek verme; metindeki bilgilerden yola çıkarak akıl yürütme) sorulabilir.

Sınav yönergelerini dikkatlice okuyun.

Metni okumaya başlamadan önce tüm soruları dikkatlice okuyup sizden ne istendiğini tam anlamadan cevaplamaya başlamayın. Sorulardaki anahtar kelimelerin altını çizmek ve metnin soruyla ilintili bölümlerini bulmak doğru cevaba ulaşmanızda size yardımcı olacaktır.

Metni cümle cümle çevirmek yerine her paragrafın bir bütün olarak hangi konuyu ele aldığını anlamaya çalışın.

Metinde bilmediğiniz kelimeler olabilir. Bunun moralinizi bozmasına izin vermeyin. Bilinmeyen kelimeler sorulara cevap vermeniz için gerekli olmayabilir veya metnin içeriğinden kelimelerin anlamını tahmin edebilirsiniz.

Metinde geçen bağlaçları, metni anlamada ve soruları cevaplamada ipucu olarak kullanabileceğinizi unutmayın.

Zamanınızı etkin bir şekilde kullanın. Soru başına ayrılan zamanı hesaplayın ve zorlandığınız soruların üzerinde çok fazla zaman harcamayın. Diğer soruları cevapladıktan sonra bu sorulara tekrar dönmek için zamanınız kalacaktır.

Sınav sonunda zamanınız artıyorsa, cevaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın.

Net cevaplar verin. Cevabınızın doğru kabul edilmesi için, içinde gereğinden fazla, ilgisiz ya da yanlış bilgi bulunmamalıdır.

Özet ve cümle tamamlama bölümlerinde belirtilen kelime sınırlamalarına uyun. Örneğin, sorunun 5 kelime ile cevaplanması bekleniyorsa, daha fazla kelime kullanarak verilen cevaplar değerlendirmeye alınmaz.

Bu bölümde sorulabilecek soru tipleri şunlardır:

Soru kelimeleri kullanarak hazırlanan açık uçlu sorular (“Wh- soruları) (Bu sorular cevaplanırken metinden doğrudan alıntı yapılabilir veya öğrenci kendi cümlelerini kullanabilir.)

Cümle tamamlama soruları (Bu sorular metindeki ya da aynı anlama gelen eşdeğer kelimeleri kullanarak cevaplanır.)

Özet tamamlama soruları (Metnin belirtilen bir bölümünün özetinde, öğrencilerden boş bırakılan yerleri anlamlı bir şekilde tamamlamaları beklenir. Bu sorular metindeki kelimeleri ya da aynı anlama gelen eşdeğer kelimeleri kullanarak cevaplanır.)

Tablo tamamlama (Metnin bir bölümüyle ilgili olarak verilen tablonun metnin organizasyonuna uygun olarak öğrenciler tarafından tamamlanması beklenir.

Metnin ana fikrini bulmaya yönelik çoktan seçmeli bir soru.

Metinde ima edilen bilgileri bulmaya yönelik çoktan seçmeli bir çıkarım sorusu.

Yazma bölümünün sınav içindeki genel ağırlığı % 40’tır.

Bu bölümde yaklaşık 400 kelime uzunluğunda bir kompozisyon yazmanız beklenmektedir.

Konuyu iyi okuyun ve sizden beklenin ne olduğunu tam olarak anlayın. Soruda size bir konunun avantajı/dezavantajı, sonuçları/sebepleri, faydaları/ zararları vb. ile ilgili fikirleriniz sorulabilir. Soruda size bir konunun sebepleri sorulduğu halde siz sonuçları yazarsanız, kompozisyonunuz soruyu cevaplamadığından dolayı değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kompozisyonunuzu yazmaya başlamadan önce neler yazabileceğinizi düşünmek ve plan yapmak için zaman ayırın. Yazacağınız kompozisyonu iyi planlamak önemlidir. İyi bir plan yapmadan yazmaya başlarsanız, yazarken kimi zaman konudan uzaklaşabilir veya iddianızı desteklemekte zorluk çekebilirsiniz. Planlamadan yazmaya başlamak size daha çok zaman kaybettirecektir.

Yazınızı geliştirirken yardımcı olması için size kullanabileceğiniz 3-4 alt fikir verilecektir. Bu fikirleri iyi okuyun, konuyla nasıl ilişkilendireceğinizi ve örneklendireceğinizi düşünün.

Verilen alt fikirleri kullanmak zorunda değilsiniz. Konuyla ilgili kendi fikirlerinizi kullanarak da yazınızı geliştirebilirsiniz.

Kompozisyonda fikrinizi sunarken belli bir kalıp uygulamak zorunda değilsiniz ancak sizden beklenen, fikirlerinizin düzenli, okuma kolaylığı sağlayacak akıcı bir şekilde ifade edilmesidir. Dolayısıyla, her kompozisyonda olduğu gibi, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri sizin yazınızda da bulunmalıdır.

400 kelimelik bir kompozisyon standart el yazısıyla 2-2,5 sayfa sürer. Tek tek kelimeleri saymakla vaktinizi harcamayın.

Yazınız bu limitlerin çok altında veya üzerinde değilse değerlendirmede sorun yaratmayacaktır.

Kompozisyonunuzu okunaklı bir el yazısıyla yazmaya özen gösterin.

Sınav sonunda yazınızın dil bilgisi ve kelime kullanımını bir kez daha kontrol edin.

Yazınız şu açılardan değerlendirilecektir:

Organizasyon

Dilbilgisi yapılarında ve kelime kullanımında doğruluk

Dilbilgisi yapılarında ve kelime kullanımında çeşitlilik

İçerik

Hazırlık Atlama Kursu için Bizi Tercih Edenlerin Yorumları

Yıldız Teknik üniversitesinde hazırlık sınavını geçemedim. Kısa zamanda British Town ile hazırlandım. Sene tekrarı yerine bölümden başladım. Çok Teşekkürler


Mert S.

İstanbul Teknik Üniversitesinin hazırlık atlama sınavını sizin sayenizde geçtim. Hocalar ve kursunuz inanılmaz fayda sağladı. Eğitimlerden çok keyif aldım ve memnun kaldım.

Nilay S.

Hazırlık sınıfını sayenizde atladım. 2 senedir başıma bela olan İngilizce'den sayenizde kurtuldum. Eğitmenlere çok teşekkür ediyorum.Ebru Ç.

Detaylı bilgi için "Telefonunuzu Bırakın" Sizi Arayalım!

Hemen Bilgi Al!