Devlet kurumlarında çalışan personellerden hangilerinin dil tazminatı alacağı ve bu tazminatın ne kadar olacağı 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 2. Maddesindeki yönetmelik ile açıklanmıştır.

Özel kurumlarda çalışanların dil tazminatı ise yine özel kurumların yönetmelikleri ile açıklanmıştır.