• Ünlem cümleleri genellikle ünlem zamirleriyle başlar (exclamatory pronouns) . Ünlem cümleleri tipik olarak öncül bir ismi vurgulamak için “what” veya “how” ünlem zamirleriyle başlar. Örneğin, “What a beautiful car!” – “Ne güzel bir araba!”
  • Ünlem cümleleri genellikle ünlem işareti ile biter. Ünlem cümleleri, bir duyguyu vurgulamak için bu özel noktalama (!) işaretini kullanır.
  • Ünlem cümleleri dile ait ünlemleri kullanabilir. Ünlem cümleleri, güçlü bir his veya duyguyu ifade etmek için “vay” veya “ah” gibi ünlemleri içerebilir. Bu ünlemler kendi ünlem işaretleriyle tek başına durabilir veya bir ünlem cümlesinin geri kalanına virgülle bağlanabilir.