Ünlem cümleleri amaç ve yapı olarak diğer cümle türlerinden farklılık gösterir. Bildirim cümleleri açıklamaları, soru cümleleri soru sorularını, emir cümleleri komutları verirken, ünlem cümleleri güçlü duyguları veya heyecanı ifade eder. Duygu yoğunluğunu vurgulamak için genellikle bir ünlem işareti ile biterler.