“Not” yardımcı ve kipli fiillerle, “no” ise isimden önce kullanılır.