Nesne zamirleri, cümlelerde fiilden önce veya sonra gelebilir. Örneğin, “I saw him” veya “Him saw me.”