Mümkün olduğunca sık İngilizce konuşma pratiği yapın. Tutarlılığı korumak ve istikrarlı bir ilerleme kaydetmek için en az 15-30 dakikalık günlük uygulama seanslarını hedefleyin.