İngilizce’de nesne zamirleri, Türkçe’deki zamirlerle benzerlik gösterir. Ancak, bazı farklılıklar da vardır. Örneğin, İngilizce’de “it” zamiri, Türkçe’de “o” olarak çevrilebilir.