Hata yapma korkusunun üstesinden gelmek zaman ve pratik gerektirir. Hataların öğrenme sürecinin bir parçası olduğunu ve değerli geri bildirimler sağladığını kendinize hatırlatın. Hataların teşvik edildiği ve kutlandığı destekleyici bir öğrenme ortamı benimseyin.