İngilizce kelime haznesi, iletişim becerilerini geliştirmek, daha iyi anlamak ve anlatmak için önemlidir. İyi bir kelime haznesi, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini etkiler.