Türkçesi Avrupa Dil Portfolyosu olan Eurpoean Language Portfolia, dil öğrenenleri dil öğrenme süreçlerinde aktif rol almaya teşvik eden bir belgedir. Dilsel ve kültürlerarası yeterliliklerin gelişimini desteklemek, yaşam boyu öğrenmeyi ve hareketliliği teşvik etmek için tasarlanmıştır.

ELP, öğrencilerin dil becerileri üzerinde düşünmeleri, öğrenme hedefleri belirlemeleri ve zaman içindeki ilerlemelerini izlemeleri için bir çerçeve sağlar. Üç bileşenden oluşur: Dil Pasaportu, Dil Biyografisi ve Dosya. Bu bileşenler, öğrencinin dil yeterliliği, deneyimleri ve başarıları hakkında bütüncül bir görüş oluşturmak için birlikte çalışır.