CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) dil becerilerinin seviyesini tanımlayan bir sistemdir. CEFR, dil öğrenme sürecinde dil becerilerinin hangi düzeyde olduğunu belirlemek ve dil öğrenme hedeflerine ulaşmak için kullanılan bir araçtır.

CEFR, dil öğrenenlerin dil becerilerini altı farklı seviyede tanımlar: A1 Başlangıç Seviyesi, A2 Orta Altı Seviyesi, B1 Orta Seviyesi, B2 Orta Üstü Seviyesi, C1 İleri Seviyesi, C2 Profesyonel Seviyesi. Her seviyede, dil öğrenenin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri belirli bir düzeyde olması beklenir.