CEFR; Yabancı dil öğrenmenin 6 seviyesi tanımlar: A1 Başlangıç, A2 Orta Altı, B1 Orta, B2 Orta Üstü, C1 İleri ve C2 Uzman. Bu seviyeler, bir yabancı dil konuşanın belirli konular hakkında konuşması, okuması, yazması ve dinlemesi gibi farklı becerilerini tanımlamak için kullanılır. 

CEFR, dil öğrencilerinin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini ölçmeyi amaçlar ve bu becerilerin A1’den C2’ye kadar altı seviyede tanımlanmasını sağlar. Bu seviyeler, öğrencilerin ne kadar iyi bir dil becerisine sahip olduğunu ve bu becerilerinin hangi amaçlar için kullanılabileceğini tanımlar. CEFR, dil öğrenme sürecini standartlaştırarak öğrencilerin ilerlemesini ve hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır.