Bildirim cümlesi, hayati derecede önemli bilgilerden küçük bir ayrıntıya kadar herhangi bir beyanda bulunan bir cümledir. Bilgi iletmenin en basit yolu olarak, bildirim cümleleri, soru cümleleri, ünlem cümleleri ve emir cümlelerinin aksine, İngilizce dilinde en yaygın cümle türüdür.