Bildirim cümleleri (declarative sentences), diğer cümle türlerinden farklı olarak gerçekleri veya durumları ifade eder. Diğer cümle türleri ise soru sormak (interrogative), emir vermek (imperative) veya dilek ifade etmek (exclamatory) için kullanılır.