Bildirim cümleleri (declarative sentences), bir durumu veya gerçeği ifade etmek için kullanılır. Bu tür cümlelerde bir özne ve yüklem bulunur ve genellikle bir nokta işaretiyle sona erer.