Ünlem cümleleri, bildirim cümlelerine çok benzer. Her ikisi de aynı kelime sırasına sahiptir, ancak ünlem cümleleri nokta yerine ünlem işareti ile biter.