ingilizce yardımcı fiil to be (am-is-are)

yardımcı fiil to be

Tanışma diyaloglarında verdiğimiz cümlelerin hepsinde “am”, “is”, “are” kelimelerinden bir tanesi mutlaka bulunuyordu. Nedir bunlar?

Bu kelimecikler, isim cümleleri içerisinde yüklem olarak kullanılırlar. Bunlara yardımcı fiiller denir. Tıpkı Türkçede isim cümlelerinin sonuna eklediğimiz -dır, -dir gibi, cümleye “olmak” manasını katar.

a, “olmak” kelimesinin tam karşılığı İngilizcedeki “be” fiilidir. İsim cümlelerinde, “be” fiili özneye göre “am”, “is”, “are” şekillerinden birini alarak yüklem olur. Yani aslında fiili olmayan cümlelerde “yardımcı fiil” olarak kullanılır. “Yardımcı fiil” konusu önemlidir. İlerleyen konularda hem farklı yardımcı fiillerle, hem de “be” yardımcı fiilinin farklı kullanımları ile karşılaşacağız.

NE ZAMAN HANGİ YARDIMCI FİİLİ KULLANIRIZ?

I am

He
She is
It

You
We are
They

Birinci tekil şahıs için “am”, üçüncü tekil şahıs için “is” ve çoğul şahıslar için “are” kullanılır. İngilizce cümle yapısında öznenin “tekil” veya çoğul olduğuna dikkat edilir. Çünkü cümlelerin bir uyum içerisinde kurulmaları gerekir. Yüklemi, özneye uygun olarak kullanmamız gerekir. Hatta gerektiği zamanlarda, nesne olarak kullanılan isimlere “-s” takısı eklenerek çoğul yapılmalıdır. Çünkü çoğul isimler birden fazla kişi veya nesneyi anlatır.

Doğru Kullanım

Ali is a student

Yanlış Kullanım
Ali and Ayşe are a student

Doğru Kullanım
Ali and Ayşe are students

I, You (“sen” manasında olunca), He, She, It zamirleri tekil,
You (“siz”manasında olunca), We, They zamirleri çoğuldur.

ÖRNEKLERE DİKKAT EDİNCE, CÜMLELERİN NE KADAR BASİT YAPIDA OLDUĞUNU GÖRECEKSİNİZ

I am a student. Ben bir öğrenciyim.
You are a student. Sen bir öğrencisin.
He is a student. O bir öğrencidir. (Bir erkekten bahsedilir)
She is a student. O bir öğrencidir. (Bir kadından bahsedilir)
It is a computer. O bir bilgisayardır.
We are students. Biz öğrencileriz.
You are students. Siz öğrencilersiniz.
They are students. Onlar öğrencilerdir.

“It is a student” dememeliyiz, çünkü insanlardan bahsettiğimiz zaman, cinsiyetini belirtmemiz gerekir. Sadece olağan dışı durumlarda, eğer cinsiyetini bilmediğimiz bir insandan (örneğin bebeklerden) bahsetmemiz gerekirse, “it” zamirini şahıslar için kullanabiliriz.

Zamir yerine isim kullanarak da birkaç cümle kuralım.

Ahmet is a student.
Ayşe is a student.
My name is Mehmet. I am a student.
Ali and Ayşe are students.
Ali and I are students.

Şu örnek cümlelerdeki değişik kullanımları inceleyelim.
It is a flower – She is a doctor – A tree is green.
Cars are fast – Marmara Sea is blue – It is a pen.

I like my books. They are interesting.
My mother’s name is Esra. She is 40 years old.
My father’s name is Mustafa. He is an engineer.
I like English Grammar. It is very easy.

İngilizcenizi geliştirmek için minimum B2 seviyesine kadar ingilizce kursuna gitmenizi tavsiye ederiz.

Summary
ingilizce yardımcı fiil to be (am-is-are) - Konu Anlatımı
Article Name
ingilizce yardımcı fiil to be (am-is-are) - Konu Anlatımı
Description
ingilizce yardımcı fiil to be (am-is-are) konu anlatımı, İngilizce ve Türkçe örnekler ile açıklamalar
Author
Publisher Name
British Town
Publisher Logo