ingilizce Soru Cümlelerinde Olumsuz Hal / Negative Forms of Questions

ingilizce soru cümlelerinde olumsuz hal

ingilizce soru cümlelerinde olumsuz hal ingilizce soru cümleleri

Türkçede soru cümlelerinde olumsuzluk ifade etmek için “değil” kelimesini kullanırız. İngilizcede ise, değil kelimesi yerine “not” olumsuzluk ifadesini kullanırız.

-Are you a pencil?  -No, I am not a pencil.

-Are you happy?  -No, I’m not.

Örnekte de göreceğiniz gibi, soru cümlelerine cevaplarımızı olumsuz yapmak için, yardımcı fiilden hemen sonra “not” kelimesi cümleye eklenmelidir.

Sorulara hem olumsuz hemde olumlu cevap verebilirsiniz.

-Is today Friday?
-No, it is not. It’s Saturday.

Table is not big. / Table isn’t big.
Turtles are not fast. / Turtles aren’t fast.

“I am not happy” “I’m not happy” şeklinde kullanımlar doğrudur. Ancak “am” ile “not” birleştirilerek kısaltılmaz.

Olumsuz cümlelerde, “not” her zaman yüklemle birlikte kullanılır.

Olumsuz cümleleri soru haline dönüştürmek için yine aynı kuralı uygularız, yani yüklemi başa alırız.

-Are you a doctor? > Sen polis memuru musun?
-Aren’t you a dcotor? > Sen polis memuru değil misin?

Isn’t it a pencil?
Aren’t they cars?

A1 seviyesindeki diğer konuların tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz ;

İngilizce A1 Seviye Dersleri

Summary
ingilizce Soru Cümlelerinde Olumsuz Hal / Negative Forms of Questions
Article Name
ingilizce Soru Cümlelerinde Olumsuz Hal / Negative Forms of Questions
Description
ingilizce Soru Cümlelerinde Olumsuz Hal / Negative Forms of Questions, İngilizce ve Türkçe Açıklamaları ve örnekler
Author
Publisher Name
British Town
Publisher Logo