İngilizce Sınavlarında Çıkacak Zarflar ve Türkçe Anlamları

İngilizce kursu vasıtası ile dil eğitimi alanların pek çoğu sınavlara hazırlık süreçlerini başarı ile atlatmak için kursa gitmektedirler. İngilizce sınavlarında ise değişmeyen bazı kurallar ve sorular vardır. Devam ettiğiniz İngilizce kursu tarafından bu sorulara yönelik ek çalışmalar yapılmaktadır. Peki, İngilizce sınavlarında çıkacak zarflar ve anlamları nelerdir?

İngilizce Sınavlarında Çıkacak Zarflar ve Anlamları

İngilizce sınavlarına hazırlanırken İngilizce kursu desteği almak mutlaka gerekiyor. Özellikle hazırlık atlama kursu öğrencileri tarafından en çok zorlanılan konulardan biri ise zarflar olmaktadır. İngilizce sınavlarında çıkacak zarflar ve bunların Türkçe karşılıkları hakkında sizlere bir liste hazırlamak istedik.

yardımamı ihtiyacn var
İngilizce Sınavlarında Çıkacak Zarflar ve Anlamları
İngilizce Sınavlarında Çıkacak Zarflar ve Anlamları

Significally: önemli ölçüde

Widely: yaygın şekilde

Especially: sonunda

Eventually: sonunda, nihayetinde

Primaly: başlıca

Accurately: doğru biçimde, kesin olarak, tam olarak

Respectively: sırasıyla

Hardly: zar zor, neredeyse hiç

Costantly: sürekli olarak

Dramatically: oldukça, epeyce

Rapidly: süratle, hızla, çarçabuk

Innovatively: yenilikçi bir şekilde

Suspiciously: kuşkuyla, şüpheyle

Offensively: saldırgan bir şekilde

Fatally: ölümcül bir şekilde

Thoroughly: bütünüyle, tepeden tırnağa

Hazardously: tehlikeli bir şekilde

Couliously: dikkatli bir şekilde

Dangerously: tehlikeli bir şekilde

Separetely: ayrı bir şekilde

Favourably: olumlu bir şekilde

Strictly: katı bir biçimde, şiddetle

Narrowly: zar zor bir şekilde, güç bela

Conventionally: geleneksel olarak

Virtually: hemen hemen, neredeyse

Distinctly: belirgin şekilde

Entirely: tümüyle

Profoundly: derinden

Inevitably: kaçınılmaz şekilde

Constantly: devamlı

Gradually: aşama aşama

Accordingly: bu doğrultuda, -e göre

Broadly: genel anlamda

Necessarily: mutlaka, illaki

Most notably: bilhassa, özellikle

Mutually: karşılıklı

Convincingly: ikna edici bir şekilde

Drastically: ani veya sert bir şekilde

Purely: yalnızca, saf olarak, sadece

Deniably: inkar edilebilir bir şekilde

Vaguely: belli belirsiz, belirsiz bir şekilde

Truly: gerçekten, sahiden, tam olarak

Partially: kısmen

Seemingly: görünüşe göre

Appropriately: uygun bir şekilde, doğru dürüst

Initially: başlangıçta, öncelikli olarak

Severely: şiddetli bir şekilde

Modarately: ılımlı bir şekilde

Firmly: sıkı bir şekilde, kesin olarak

Scarcely: neredeyse hiç, hemen hemen hiç

Desperately: umutsuca, aşırı derecede

Completely: tamamen

Jointly: birleşerek

Arguably: tartışılabilir bir şekilde

Competitively: rekabetçi bir şekilde

Similarly: benzer şekilde

Utterly: tümüyle, tamamen, bütünüyle

Adversely: olumsuz bir şekilde

Increasingly: artarak

Precisely: kesin olarak

Comparatively: nispeten

Mistakenly: yanlışlıkla, hatayla

Immensely: son derecede, çok fazla

Equally: eşit bir şekilde

Steadily: sabit bir şekilde, istikrarlı bir şekilde

Slightly: hafifçe, az miktarda

Notably: özellikle

Compulsorily: zorunlu bir şekilde

Subtly: sinsi bir şekilde, kurnazca

Urgently: acilen, hemen derhal