Öğrenme süreci genellikle ödevler, quizler ve pratik testler aracılığıyla değerlendirilir. Öğrencilerin ilerlemelerini takip etmeleri ve gerektiğinde düzeltmeler yapabilmeleri için geribildirim alırlar.